Detta innebär amerikansk militär på svensk mark, frihetsnytt.se

Från och med slutet av nästa år kan amerikansk militär stationeras i Sverige. Detta efter att USA och Sverige kommit överens om innehållet i det militära samarbetsavtalet, Defence Cooperation Agreement (DCA).

Så snart de två länderna har undertecknat avtalet och de nödvändiga lagändringarna är på plats, kommer USA att kunna lagra försvarsmateriel på svensk mark. Amerikanerna kommer även att få tillgång till vissa svenska militärbaser, rapporterar Dagens Nyheter (DN). […]

Frihetsnytt har talat med Roger Richthoff, som har en lång erfarenhet som militär samt har suttit som ledamot i försvarsberedningen i riksdagen för Sverigedemokraterna (SD).

Vad kommer det här avtalet att innebära?

– Det innebär att den säkerhetspolitiska risken ökar ytterligare. Det här var ju väntat. Vi har en regering som inte gör någon som helst konsekvensanalys av sitt handlande. Detta kommer att öka spänningarna i vår del av Europa, vilket jag påtalade när jag ansvarade för försvarspolitiken för SD. […]

Kommer det att finnas en risk att man stationerar kärnvapen på svensk mark?

– Jag tror inte att USA överhuvudtaget kommer att tala om för Sverige om man gör det. Sverige har ju varit en väldigt lydig svansviftande hund till Nato. Om man struntar i de här säkerhetspolitiska bedömningarna, då tycker man att det här är jättebra för svenskt försvar och stabiliteten, men det är precis tvärtom.

Vi har gått från en situation där vi var alliansfria och var på väg att bygga upp ett starkt försvar, som utgjorde en stabiliserande faktor i Norden. Nu kommer de här robotbaserna, som etableras i Sverige, att bli ett bekämpningsmål i händelse av krig. Blir det ett krig mellan kärnvapennationer, då kommer man att bekämpa Nato i de länder som ligger strategiskt till. Ett sådant land är Sverige, som då blir ett hot mot Murmanskbasen. Då kommer man att rikta in sig på specifika mål i Sverige. Läs artikel