Det svensk-finska marina samarbetet stärks ytterligare, forsvarsmakten.se

2014 beslutades att den svenska och finska marinen ska vara redo att senast år 2023, vid behov kunna sätta samman en fullt fungerande gemensam sjöstyrka; Swedish Finnish Naval Task Group, SFNTG. Ambitionen är att SFNTG främst ska utföra uppdrag i det gemensamma närområdet i Östersjön. Det handlar bland annat om att tillsammans kunna genomföra skydd av sjöfart och sjöövervakningsuppgifter. För att leda styrkan finns en stab om cirka 25 personer, lika många från den finska som den svenska marinen. Vilka fartyg som ingår dimensioneras vid varje tillfälle beroende på vilken uppgift som behöver lösas. […]

Under den sista veckan i mars träffades flertalet medlemmar ur SFNTG-staben på Berga för att bland annat jobba med PUT-metoden (planering under tidspress), en bedömandemetod för att fatta snabba men så korrekta beslut som möjligt. Det är en svensk metod som tillsammans med andra metoder och modeller som SFNTG använder, ingår i den NATO-standard som både svenska och finska Försvarsmakten följer. Läs pressmeddelande