Det här är din plikt om kriget kommer till Sverige, skd.se

Alla som bor i Sverige och är mellan 16 och 70 år är totalförsvarspliktiga.

– Det innebär att vi alla tillsammans efter bästa förmåga ska kunna bidra till totalförsvaret. Det kan ske på olika sätt, antingen att man är inskriven i ett krigsförband och deltar i väpnad strid eller att man är krigsplacerad av sin arbetsgivare, förklarar Christina Malm, generaldirektör för Plikt- och prövningsverket.

Inom lagen om totalförsvarsplikt finns tre olika former för hur man kan tjänstgöra med plikt – värnplikt, civilplikt och allmän tjänsteplikt. Den enda av dem som är aktiverad nu är värnplikten.

– Det är de ungdomar som har mönstrat och skrivits in till grundutbildning med värnplikt. Läs artikel