Det bryter neppe ut krig i konflikten rundt Taiwan, nordnorskdebatt.no

Oddmund H. Hammerstad, tidl. statssekretær (H) i Forsvarsdepartementet

[…] Målet for Kina er at det skal bli et høyinntektsland på linje med vestlige land og økonomier innen 2050. Xis taler og hans adferd gir et bilde av en politisk leder med ambisjon om å bli stående i de kinesiske annaler som Den store leder, større enn Mao Zedong. Å ødelegge sitt land i krig med USA passer dårlig inn med en slik ambisjon. […]

Uansett finter og tøff retorikk fremover kan vi være sikre på at diplomatiske prosesser vil pågå. Xi og Biden er enige om å møtes ansikt til ansikt før året er omme, og det er utenkelig at ikke de to lands diplomater i mellomtiden jobber intenst med å finne frem til en skisse eller modell for fremtidig modus vivendi i Taiwan-spørsmålet. Den må innebære en løsning som gjør at Xi ikke taper ansikt. President Joe Biden har gjentatte ganger bedyret at diplomatiet skal spille en viktig rolle, og at det er slutt på null-sum spill med «winner takes it all» fra USAs side. Det er tid for å levere. Läs artikel