Departementsrådet i säkerhetsrådet

Per Blomquist

Departementsrådet Jan Hyllander menar i Svenska Dagbladet (30/12) att ”en säkerhetspolitisk utgångspunkt är att Sverige inte är neutralt”. Nej, inte i SvD men i Sverige! Sverige är militärt alliansfritt! Är departementsrådet utvald för att propagera för svensk anslutning till USA/Nato?

Förmodligen i förvillande syfte heter det: ”Vår solidariska säkerhetspolitik innebär bland annat att vi ska kunna ge stöd till andra länder och ta emot stöd från andra länder i händelse av allvarlig kris eller vid krig. Stödet kan även vara militärt.” Detta är fel!

Den självvalda solidariteten talar varken om ”krig eller militärt stöd”, som hävdas. När solidaritetsförklaringen deklarerades år 2009, kunde den tolkas som ett försvar av vårt markterritorium. Ett försvar åt alla håll! Tydligare solidaritet och stöd kan ett litet land inte ge. Försvaret kan bli starkt krigsavhållande och verka för fred. Solidariskt för alla!

Det är illa att Sverige antog ”solidaritetsförklaringen som omfattar EU-medlemmar samt Norge och Island” utan analys och preciseringar. Försvarsministern och ÖB förvärrar situationen genom Sveriges värdlandsavtal och övningar med USA/Nato stridskrafter på vårt svenska territorium och på Nordkalotten. Klara svenska militära faktorer mot krig för fred spelades bort under Carl Bildts politiska period. De fanns utan ekonomiska kostnader!

Departementsrådets 30 års erfarenheter har inte tydliggjort för honom vd som är den mest krigsavhållande kraften för Sverige? Den ligger i att både USA/Nato och Ryssland har ett starkt militärstrategiskt intresse av vårt svenska vidsträckta markterritorium. Kontrahenternas starka militärstrategiska intresse visar hur viktig svensk militär neutralitet är! Ingen av dem kan tillåta den andra parten att behärska vårt markterritorium. Den styrkan finns därför att Sverige ligger där det ligger och kan avsevärt förstärkas genom en trovärdig militärt alliansfri politik och en trovärdig försvarspolitik.

 

Anmärkning. – Författaren är överste 1 gr. och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien