Den gemensamma säkerheten stärks genom lokalförsvarsövningar – se här hur man övar i ditt område under september, maavoimat.fi

Armén övar lokalförsvar runt om i Finland under perioden 2.–9.9.2022. Övningarna stärker lokaltruppernas beredskap för regionala strids- och skyddsuppgifter samt förbättrar myndigheternas samarbetsförmåga i störningssituationer runt om i hela landet.

I övningarna deltar ca 6000 personer från Försvarsmakten. Utöver reservister, beväringar och personal från Försvarsmakten deltar även till exempel aktörer från olika städer, polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovårdsmyndigheter och frivilliga försvarsorganisationer samt industri- och energiföretag. […]

Lokaltrupperna stärker Försvarsmaktens beredskap och prestationsförmåga i hela landet. Skydd av strategiska objekt, övervakning av områden och att verka mot motståndarens specialtrupper hör till lokaltruppernas uppgifter under undantagsförhållanden. Utöver personal från Försvarsmakten placeras även aktiva reservister som känner till området och som vill utvecklas i sin krigstida uppgift i de lokala trupperna.

– Reservisterna vid de lokala trupperna är en viktig tillgång för oss. Vid lokalförsvarsövningarna får de resultatinriktat öva sina krigstida uppgifter som en del av en större trupp, konstaterar brigadgeneral Ylitalo. Läs pressmeddelande