Den danska spionsaken Svar på skriftlig fråga 2021/22:678 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S), riksdagen.se

Svar på fråga 2021/22:678 av Hans Wallmark (M)
Den danska spionsaken

Hans Wallmark har frågat mig om jag på något sätt avser agera mot den danska regeringen efter att en kontrollkommission nu frikänt fem avstängda tidigare medarbetare vid Forsvarets Efterretningstjeneste som ansvariga för den tidigare uppmärksammade spionsaken, vilken även berörde Sverige?

Jag har tidigare i såväl Försvarsutskottet som i Utrikesutskottet redogjort för min och regeringens hantering av denna fråga. I dialogen med danska och amerikanska företrädare har regeringen varit tydlig med vikten av att få uppgifterna grundligt utredda samt att avlyssning mellan nära partners är oacceptabelt.

Det är regeringens uppfattning att den information vi fått från Danmark bekräftar den danska regeringens hållning sedan 2014 att systematisk avlyssning av nära partners är oacceptabelt.

Jag finner därmed ingen anledning att agera mot den danska regeringen. Läs svaret

Läs också tidigare kommentar.