De svenska militära insatserna i Mali, riksdagen.se

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3322 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Björn Söder har frågat mig om jag beaktar den tidigare ambassadören i Malis synpunkter i övervägandena om framtiden för Sveriges båda militära insatser i Mali. […]

Sveriges medverkan i internationella militära insatser är en del av den solidariska säkerhetspolitiken och stärker Sveriges bi- och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten, samtidigt som det stärker den svenska nationella säkerheten. Genom vårt deltagande i de internationella militära insatserna i Mali bidrar Sverige till att bekämpa terrorism och skapa stabilitet i regionen.

Regeringen följer utvecklingen i Mali noga. Vi för en nära och kontinuerlig dialog med FN, EU, Frankrike och andra partnerländer om situationen i Mali och förutsättningarna för insatsernas verksamhet. Den övergångsprocess för återgång till folkvalt styre, som man enades om efter militärkuppen i augusti 2020, måste fortsätta. Det är angeläget att konstitutionell ordning och demokratiska institutioner respekteras och att pågående övergångsprocess i Mali baseras på en inkluderande dialog och utmynnar i att demokratiska, fria och rättvisa val genomförs inom överenskommen tidsram. Läs svaret