”De ska få svara för sina krigsbrott”,

Rysslands militära angrepp mot Ukraina fick stort utrymme i Anderssons tal på Socialdemokraternas distriktsårskongress i Göteborg.

– En politisk ledning i Moskva riktar allt mer vidrigt och hänsynslöst sina angrepp mot civila i ett försök att tvinga fram lydnad från Ukrainas folk, sade hon. […]

– En dag ska de få svara för sina krigsbrott. En dag ska de tvingas ta sitt ansvar, för det ska vi i det internationella samfundet se till, sade Andersson.

Statsministern kom även in på det nya säkerhetspolitiska läget som kriget innebär för Sverige.

– Även om kriget skulle sluta i morgon så har vi ett totalt förändrat säkerhetsläge i Europa, sade Andersson. […]

TT: Håller synen inom Socialdemokraterna på ett svenskt Natomedlemskap att bli mer positiv?

– Naturligtvis så sker det en diskussion i partierna, så även i mitt parti utifrån det nya säkerhetspolitiska läget, säger Andersson.

– I vårt parti har det alltid funnits personer som är mer skeptiska och de som är mindre skeptiska till Nato.

Hon betonar att frågan om Natomedlemskap har många dimensioner och att det är viktigt att se att alla olika vägval har både möjligheter och risker.

– Jag är lite bekymrad över att de som är väldigt ideologiska Natoförespråkare inte ser att det naturligtvis finns risker också med ett sådant alternativ. Det är viktigt att man tar bort de ideologiska skygglapparna, så vi kan ha en riktigt diskussion, säger Andersson till TT. Läs artikel