Danmark skärper försvarsberedskapen, dn.se

Den danska regeringen har beslutat att vidta en rad åtgärder för att stärka militäralliansen Nato, meddelar försvarsdepartementet på tisdagen. Den angivna orsaken är ”den oacceptabla ryska militära pressen på Ukraina”.[…]

En bataljon för särskilt tilldelad Natoberedskap ska sänka sin reaktionstid från 30 till mellan en och fem dagar. Den ska bestå av 700 soldater och samlas vid Gardehusarregimentet i Slagelse på västra Själland. Danmarks försvarsmakt har också mandat att placera två stridsflygplan av typen F-16 på Bornholm om det bedöms ”operativt nödvändigt”. Läs artikel