Dags att aktivera värnplikt på riktigt, aftonbladet.se

Anders Lindberg, ledarskribent

[…] Den 16 juni 2009 fattade Sveriges riksdag ett av sina dummaste beslut hittills. Med tre rösters marginal avskaffas den allmänna värnplikten. De drivande var Moderaterna och beslutet byggde på idén  att försvaret av Sverige skulle bygga på frivillighet.

Den lag som gjorde plikten möjlig lades vilande efter över hundra år av folkligt förankrat försvar. Men leden på regementena gapade tomma och rekryteringen av nya soldater och sjömän gick – sådär.

Efter regeringsskiftet 2014 började Socialdemokraterna omgående förbereda en återaktivering av värnplikten fast i moderniserad form. Redan i december samma år återinfördes repövningar och 2017 återaktiverades pliktlagstiftningen fast för både kvinnor och män.

Och under nytt namn: totalförsvarsplikt.

Sedan dess har pliktsystemet sakta men säkert byggts upp igen. Enligt årsredovisningen från Plikt- och prövningsverket skickades förra året 104 000 mönstringsunderlag ut till totalförsvarspliktiga. Efter urvalet gick 22 000 vidare som både kvalificerade och motiverade antalet som faktiskt gör lumpen i år är 5 826. […]

Det är dags att aktivera totalförsvarsplikten på riktigt. Dels behöver antalet som gör lumpen höjas rejält. Det svenska försvaret har en hög teknisk nivå, bra ledning och motiverade medarbetare. Men det är för litet. När det växer behöver antalet soldater och sjömän öka.

Sätt ett etappmål på 20 000 på några års sikt och anpassa utbildningsorganisationen efter det. Som statistiken från Plikt- och prövningsverket visar finns både kvalificerade och väl motiverade personer att utbilda.

Dels skulle plikt behöva användas även för den civila krishanteringen. Det kan handla om räddningstjänst, stöd till sjukvården eller andra mer eller mindre kvalificerade uppgifter. Läs ledaren