Cold Response 2022, forsvaret.no

Cold Response 2022 (CR 22) er en norskledet øvelse hvor vi har invitert allierte og partnernasjoner til å delta. Øvelsen gjennomføres i mars og tidlig april 2022, men allerede fra høsten 2021 kommer allierte styrker til Norge for å trene og forberede seg til øvelsen.

I tillegg til avdelinger fra hele Forsvaret, kommer en rekke norske sivile etater og organisasjoner til å delta.

Flere tusen utenlandske soldater kommer dessuten til Norge for å delta i øvelsen. Per desember 2021 har 28 nasjoner med til sammen 35 000 soldater meldt seg på Cold Response. Av disse utgjør 14 000 landstyrker, 13 000 er sjøstyrker om bord på fartøy, mens 8000 er luftstyrker og hovedkvarter etablert på ulike baser.

Tallene vil sannsynligvis endre seg frem mot øvelsen. Läs presmeddelande