Civilsamhällets samarbete mellan Sverige och Ryssland, möte 7 mars på ABF i Stockholm

Tisdag den 7 mars kl. 18.00. Civilsamhällets samarbete mellan Sverige-Ryssland. Medverkan av Lars Ingelstam, som ger ut en skrift i ämnet, Olof Kleberg, vice ordförande i OSSE-nätverket, samtalsledare med flera.

Arrangör: ABF Stockholm, OSSE-nätverket, Sällskapet för Studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien och Palmecentret.

Plats: Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41.