Propagandakriget mellan Nato och Ryssland, Lars-Gunnar Liljestrand kommenterar Katarina Tracz och Frivärld

I Göteborgs-Posten skriver Katarina Tracz en gästkrönika där hon tar uppgifter om ryska övningar till intäkt för att Sverige hotas militärt och att vi därför måste gå med i Nato. Det hon stödjer sig på har inte kommit från några sanningsvittnen.

Uppgifterna i Dagens Nyheter om flera ryska kränkningar av svenskt luftrum som Mikael Holmström gjorde till en alarmistisk artikel desavouerades i samma tidning med en faktaruta där det framgick att under 2014 kränktes svenskt luftrum tolv gånger, varav en gång av Ryssland och vidare: “Hittills under 2015 har luftrummet kränkts nio gånger, ingen gång av ryskt flyg.”

Läs merPropagandakriget mellan Nato och Ryssland, Lars-Gunnar Liljestrand kommenterar Katarina Tracz och Frivärld

FN-systemet värt att slå vakt om, Lars-Gunnar Liljestrand kommenterar Inger Östedahl

Professorn i folkrätt Inger Österdahl skriver i Upsala Nya Tidning (19/7) att det faktum att Säkerhetsrådet inte kunde enas om att fördöma Srebrenica som ett folkmord var en moralisk kollaps:

”Inte nog med att FN som hade soldater på plats misslyckades med att förhindra folkmordet i Srebrenica. Nu misslyckas FN också på grund av Rysslands veto med att återupprätta förtroendet för sig självt som pålitlig partner i den världsomspännande kampen mot det grövsta av alla människorättsbrott.”

Läs merFN-systemet värt att slå vakt om, Lars-Gunnar Liljestrand kommenterar Inger Östedahl

Den möjliga neutraliteten, Anders Björnsson

Mats Wiklund skriver på www.uppgang.com :” Nu är det 2015 och Stefan Löfven har stängt dörren till Nato. Frågan om konsekvenserna av ett svenskt medlemskap tillåts inte ens att utredas. De borgerliga partiernas önskemål avfärdas bryskt. Istället borde statsministern likt sin företrädare Ingvar Carlsson förbereda både parti och nation på en omsvängning i en central politisk fråga. Läs artikel

Anders Björnsson kommenterar under rubriken:  Den möjliga neutraliteten

Det påstås ibland i den politiska debatten att den svenska neutralitetspolitiken dog med landets EU-inträde 1995. ”Neutraliteten avskaffades”, skriver Robert Sandberg i en ledare, som annars är kritisk till svensk Nato-anslutning (Sydöstran 9/7). Men det stämmer inte. Det som dog var den politiska viljan inom den styrande eliten att hävda neutraliteten i ett läge av krig och kris. Som politisk linje finns neutralitetsoptionen kvar bland de människor som bor i Sverige.

Läs merDen möjliga neutraliteten, Anders Björnsson

Ska vi lita på stormakter? Rolf Andersson kommenterar Bo Hugemark

Bo Hugemark, en ivrig anhängare av svenskt Nato-medlemskap, skriver uppgivet under rubriken ”Putins våldsmonopol” på Kungl. Krigsvetenskapsakademiens försvarsblogg . Bakgrunden är konflikten i Ukraina. Både USA och Ryssland intervenerade i det landets interna angelägenheter. Men Ryssland gick längre och bröt mot FN-stadgans våldsförbud.

Läs merSka vi lita på stormakter? Rolf Andersson kommenterar Bo Hugemark

Gå i krig av solidaritet! Lars-Gunnar Liljestrand

En skribent, Mikael Grev, publiceras på Wiseman-bloggen med ett inlägg där han pläderar för att Sverige skall gå med i Nato, inte i första hand för vår egen skull utan för att solidariskt gå i krig för andra. Ondskan måste bekämpas: ”Solidaritet innebär att gemensamt ta ansvar för något. På ett sätt är det motsatsen till egoism. Sett ur länders perspektiv är solidaritet att stå upp med andra länder mot till exempel ondska. Egoism är i detta sammanhang att stå ensam och hoppas att andra löser problemen.”

Det är futtigt och egoistiskt av Sverige att tala om att alliansfriheten tjänat oss väl. Vi borde istället modigt bereda oss att kämpa med andra.

Läs merGå i krig av solidaritet! Lars-Gunnar Liljestrand

Svaga nationer och egon, kommentar till några debatter av Anders Björnsson

Aftonbladets kultursida har låtit en yngre historiker, Fredrik Persson-Lahusen, gå en holmgång med ”vänstern” om ”nationalismen”: ”var och en som värdesätter det universella människovärdet, vänder nationalismen ryggen”, skriver han (8/6).

Persson-Lahusen är oklar i sin definition av nationalism. Han implicerar att den har med ras att göra. Är svenskar en ras? Svenskar är medborgare i kungariket Sverige. Som sådana utgör de en nation av numera mycket blandad sammansättning.

Läs merSvaga nationer och egon, kommentar till några debatter av Anders Björnsson

Att hålla på formerna, Anders Björnsson en kommentar

Svenska pajaspolemiker har börjat utmönstra vedertagna termer i den säkerhetspolitiska debatten. De föredrar till exempel att tala om den militära alliansfriheten som en ”allianslöshet”. Det rimmar på ”försvarslöshet”, ett tillstånd som samma politiska pajaser, genom riksdagsmandat och försänkningar i regeringskansliet, har försatt Sverige i. En besynnerlig logik – att det är onaturligt att inte tillhöra en militär allians (vilket kanske rentav gör en ”fredlös”, vi väntar bara på den retoriska innovationen!), däremot inte att vara utan eget försvar, den statsapparat som en borgerlig statsminister en gång kallade för ”särintresse”.

Läs merAtt hålla på formerna, Anders Björnsson en kommentar

Neretnieks spekulerar om ubåtar, kommentar av Lars-Gunnar Liljestrand

Generalmajor Karlis Neretnieks hävdar att Östersjön, jämfört med situationen under kalla kriget, är viktigare idag för både Nato och Ryssland. Det är tveksamt om det stämmer. Under 80-talet förekom upprepade jättelika flottövningar i Östersjön från bägge sidor. Kvar står dock att öst och väst båda kan ha ett starkt intresse av att vid kris eller krigstillstånd skaffa sig tillgång till baser eller utgångsgruppera ubåtar i svenska farvatten och skärgårdar.

Läs merNeretnieks spekulerar om ubåtar, kommentar av Lars-Gunnar Liljestrand

Historisk utflykt med tveksam politisk atlas, Anders Björnsson kommentar till Wiseman

Wiseman är inte ensam bland medlemskapsförespråkare om att putsa av gamla komprometterade vänsterståndpunkter, som den att Sverige under kalla kriget gick i USA:s ledband. Enligt denna syn var det en omöjlig tanke att den svenska neutralitetspolitiken skulle kunna tas på allvar. Det var bara festtalssvammel. Sverige är ett litet men aggressivt imperialistiskt land, kunde det heta i partiprogramsammanhang. Man förstod genast var det hörde hemma. Utrymmet för en självständig svensk utrikespolitik var ringa.

Läs merHistorisk utflykt med tveksam politisk atlas, Anders Björnsson kommentar till Wiseman

Folkrättsprofessor Pål Wrange om värdlandsavtalet

Ivar Bohigas från Föreningen för utvecklingsfrågor (FuF) Intervjuar med professorn i folkrätt vid Stockholms universitet Pål Wrange i Visby under Almedalsveckan:

Jag sitter här med professorn i folkrätt Pål Wrange som deltagit i ett seminarium här i Visby om hur nära Sverige kan gå Nato utan att bli full medlem, bland annat med anledning av det värdlandsavtal Sveriges regering kommer att förelägga riksdagen för beslut nästa år. Som folkrättsjurist: hur ser du på innebörden av det avtalet?

Läs merFolkrättsprofessor Pål Wrange om värdlandsavtalet

Niinistö “Rysslands reaktion väntad” om sanktioner mot Ryssland med kommentar av Anders Björnsson

Rysslands kommentarer om inreseförbudet för personerna på sanktionslistan var förväntade, säger president Sauli Niinistö. Han sade att Finland inte hade något val i fallet eftersom en del av EU-länderna motsätter sig att personerna i fråga deltar i OSSE:s parlamentarikermöte. Niinistö säger att situationen är beklaglig. Läs intervju med Niinistö

Kommentar:  Sanktioner och spänningar, Anders Björnsson

Den pålitligt Putin-föraktande Rysslandskännaren Stig Fredrikson upprepade nyligen, i en kommentar till den ryska bilden av världen, det kända påståendet att ”läget i Europa är mer spänt i dag än någon gång under de senaste 25 åren” (Expressen 3/7). Och naturligtvis är det Ryssland som är ensamt skyldigt till det spända läget.

Läs merNiinistö “Rysslands reaktion väntad” om sanktioner mot Ryssland med kommentar av Anders Björnsson

Ökade försvarskontakter och obefintliga SÄPO-rapporter, Lars-Gunnar Liljestrand

I Svenska Dagbladet har man kunnat läsa två artiklar som på olika sätt tar upp svensk alliansfrihet och Nato-medlemskap. Tomas Augustsson (29/6) skriver balanserat om hur beroende det svenska försvaret är av amerikansk teknik och att detta varit ett faktum sedan decennier tillbaka. Augustsson tonar ner den värsta hysterin hos förespråkarna för Nato-medlemskap med det nyktra konstaterandet: ”Så ska man döma av de nuvarande signalerna kommer den svenska försvarskopplingen till USA att öka, alldeles oavsett om vi är med i Nato eller inte.”

Läs merÖkade försvarskontakter och obefintliga SÄPO-rapporter, Lars-Gunnar Liljestrand