Överste Jan Wickbom om Genomförandet av härordningen ”Försvarspolitikens Hårda Kärna”

Översten Jan Wickbom, som vi tidigare refererat till på den här sajten, har i en text på Kungliga Krigsakademiens blogg sammanfattat sin syn på Försvarspolitikens Hårda Kärna: Sverige behöver en försvarsmakt, inte en krigsmakt. De finska erfarenheterna klargör att ett litet, självständigt nordiskt folk visar styrka genom att plikttroget vilja försvara sig uthålligt till varje pris.

Läs mer

Chefen känner stöd trots kritiken, Norrbottens-Kuriren

Luleå F21 ska upp i luften – hetluften. Kommande storövning ökar trycket i frågan om Sveriges förhållande till Nato. Nuvarande Nato-politik gör Sverige till ”gisslan i det internationella spelet”, heter det i debatten. I Stockholm mobiliserades på måndagen en demonstration med motiveringen att övningen Arctic Challenge Excercise 2015 försämrar säkerhetsläget runt Östersjön, kränker samernas rättigheter och hör hemma i kampen om Arktis. Försvarsmakten håller på tisdagskvällen ett öppet möte i Luleå om övningen i vilken nio nationer, inklusive Nato-medlemmar, medverkar.Läs artikeln.

Regeringens förslag till inriktning av Försvarsmakten, Herman Fältström

Det finns många positiva men minst lika många negativa signaler i den nu presenterade försvarspropositionen.
Positivt:  Ubåtsjaktförmågan är viktig för att bl.a. upprätthålla den territoriella integriteten. Genom utökad övningsverksamhet förbättras förmågan att jaga ubåt. Modifieringen av sju bevakningsbåtar som utrustas med antiubåtsgranatkastare och att fyra byggs om till bojbåtar skapar fler plattformar för ubåtsjakt jämfört med dagens planering vilket också ökar ubåtsjaktförmågan.Fem Visbykorvetter kompletteras med två Gävlekorvetter vilka halvtidsmodifieras även vad avser ubåtsjaktförmåga inklusive sensorer och ledningssystem. Läs artikeln.

Nej till Sverige som värdland för Natos militära övningar, DN Debatt 19 april

Kommentar från utgivarna:

På DN Debatt publiceras idag den 19 april en artikel av 31 kulturarbetare och debattörer, vilka mot bakgrund av övningen Arctic Challenge Exercise (som inleds i maj) och avtalet med Nato om värdlandsstöd (som träffades i september förra året) ställer viktiga frågor och är oroade över vart Sverige är på väg. De tar upp anpassningen till Nato och riskerna för en urholkning av alliansfrihetens trovärdighet. De varnar för krigsretorik och för att avtalet om värdlandsstöd riskerar att låsa fast vårt land som gisslan i ett på förhand bestämt spel. Artikeln klargör på ett värdefullt sätt hur vissa av alliansfrihetens försvarare ser på utvecklingen. -Själva är vi för ett starkt svenskt försvar som en viktig faktor för att upprätthålla freden och minska riskerna för krig i vårt närområde. I Sverige handlar det inte om någon ”upprustning” av offensivt slag utan om att hålla ett försvar på en nivå som inte skapar osäkerhet och destabilitet i området. Övningar som Sverige deltar i måste värderas konkret: hur påverkar de Sveriges säkerhetspolitiska läge, alliansfrihet och försvarsförmåga. Det är en viktig diskussion. Värdlandsavtalet är skadligt, men det är samtidigt centralt att slå fast att det inte ger Nato rätt att göra något i vårt land utan svenskt medgivande.

Läs artikeln på DN Debatt.

Sverige analyserar medlemskap – men ingen Natoutredning, Hufvudstadsbladet 17 april

Kommentar:  Försvarsminister Peter Hultqvist bekräftar i anslutning till försvarsuppgörelsen att den militära alliansfriheten ligger fast och att den utredning som ska göras inte är någon Natoutredning.  Utgivarna

Hufvudstadsbladet: En utredning om Natomedlemskap är det enligt Peter Hultqvist ändå inte.– Den militära alliansfriheten ska inte utvärderas. Det är en signal om att den ligger fast i sammanhanget. Det här är ingen Natoutredning, säger han till HBL. Det fördjupade samarbetet med Finland, som presenterades i februari, ser Hultqvist fortfarande mycket positivt på. Läs artikeln.

Sverige stärker försvaret – går inte in för Nato, Svenska Yle 17 april

I Sverige har enighet nåtts om ett försvarsbeslut för fem år framåt. Det kommer inte att bli någon svensk Nato-utredning.Den rödgröna regeringen har under den senaste veckan fört intensiva blocköverskridande förhandlingar om försvarets framtid.Gotland kommer att vara återmilitariserat om tre år och satsningar görs för att stärka bland annat u-båtssidan, hemvärnet och personalförsörjningen.Tillskottet till försvarsbudgeten som ligger på ca 4,7 miljarder euro kommer att vara drygt 200 miljoner euro per år.Försvarsmakten hade räknat ut att det skulle behövas ett ungefär dubbelt så stort tillskott och dragkampen om pengarna mellan de politiska partierna har varit hård. Läs artikeln.