Övning i Skåne under april, Försvarsmakten

SÖDRA SKÅNSKA REGEMENTET (P 7). Försvarsmakten övar i Skåne under vecka 16 2016-04-21–04-24.

Under veckoslutet kommer en militär övning att genomföras i delar av Skåne. Övningen representerar ett moment i en övningsserie som kommer att genomföras under 2016, och är en del av Försvarsmaktens långsiktiga arbete i uppbyggnaden av det nationella försvaret.

Övningen innefattar denna gången ca 1 500 soldater från Södra skånska regementet i Revingehed, som behöver samträna sina olika funktioner och stridstekniker i ett lite större sammanhang och ytor. Läs artikel

Nato och Ryssland i möte – efter incidenterna i Östersjön, Sveriges Radio

Mötet blev två timmar längre än planerat. Det som diskuterades var bland annat öppenhet, förutsägbarhet och vikten av att hålla öppna militära förbindelser mellan Nato och Ryssland efter den senaste tidens incidenter i Östersjön.

– Jag tycker vi hade ett väldigt uppriktigt, seriöst och bra möte. Inte för att vi kom överens, utan för att vi fick byta åsikter, lyssna på varandra och på så sätt bidra till ett bättre sätt att prata med varandra. Det är särskilt viktigt nu när tiderna är så svåra som idag, sa Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg efter mötet. Läs artikel

Ny militärstrategisk doktrin, Försvarsmakten

I slutet av mars fastställde överbefälhavaren Micael Bydén Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin. Den nya doktrinen beskriver hur Försvarsmakten, med tillgängliga förmågor och resurser, ska lösa de uppgifter som riksdag och regering beslutat.

Den militärstrategiska doktrinen är förklarande och inriktande och ska främst ses som en kompass som i kombination med gott omdöme ska ge vägledning för Försvarsmaktens personal i försvaret av Sverige.

Försvarsmaktens militära strategi är formad med fyra utgångspunkter: en förändrad omvärld, en ny försvarspolitisk inriktning, våra tillgängliga resurser och hur överbefälhavare avser leda Försvarsmakten i fred, kris och krig.

Läs doktrinen här (pdf)

“Det viktigaste för oss – och så borde det även vara för de andra som står bakom försvarsbeslutet – är nu att leverera.” Peter Hultqvist Kenneth G Forslund Åsa Lindestam i HD

Anna Kinberg Batra, Hans Wallmark och Karin Enström (M) skriver att Försvarsberedningen bör sammankallas, Aktuella frågor 11/4. Detta är ännu inte aktuellt och det finns goda skäl till det.

I juni 2015 fattade riksdagen med bred majoritet beslut om en ny inriktning för Sveriges försvarspolitik. Det innebär att Försvarsmakten går från ett insatsförsvar till ett försvar vars främsta uppgift är den nationella försvarsdimensionen. Det innebär bland annat att alla delar av Försvarsmaktens organisation som har uppgifter att lösa vid krig eller krigsfara ska organiseras som krigsförband och ges krigsduglighetskrav. Läs artikel

”Gemensamt blir vi starkare och bättre”, forsvarsmakten.se

I mitten av 90-talet inleddes ett blygsamt utbyte mellan dåvarande Vaxholms Kustartilleriregemente och Nylandsbrigad. Ganska snart insåg både förbanden att det fanns en hel del gemensamma nämnare och vinster vilket medförde att utbytet snart blev ett etablerat och framgångsrikt samarbete som har pågått i drygt 20 år.Samarbetet tog fart på allvar vid millennieskiftet och i dag finns ett väl utvecklat koncept för ett gemensamt förband ur Amfibieregementet och Nylands brigad, kallat Swedish Finnish Amphibious Task Unit (SWEFIN ATU). De första gemensamma övningarna handlade mycket om att lära sig att förstå varandras taktik, teknik, orderterminologi och inte minst förstå varandras kulturer. Arbetet har kommit oerhört långt och i dag har förbanden så gott som daglig kontakt, antingen på förbandschefsnivå eller mellan planeringsofficerare från respektive förband. Läs artikel

Nato and Russia are finally back in business with each other – and the diplomatic victory is Russia’s, Mary Dejevksy in Independent

…This week, though, came the first signs that the atmosphere, if not yet the substance, of what we used to call East-West relations could be warming. This week, Nato ambassadors are scheduled to sit down with their Russian counterpart, Alexander Grushko, at Nato headquarters outside Brussels to discuss an agenda that includes all the troubled areas that East and West should be talking about: Ukraine, Syria, the greater Middle East, Afghanistan, perhaps also Iran.

The good news is that such an agenda suggests a reversion to something like an East-West normal. Desirable though that would be, however, there is also a need for clarity. That this meeting is happening at all marks a significant climb-down – and not by Russia. It is taking place only because the Western side, i.e. Nato, has decided that some talking is better than none. And this is quite a turnaround… Läs artikel

Mikael Jansson (SD) svarar Adam Cwejman, gp.se/ledarbloggen

Mikael Jansson (SD), försvarspolitisk talesperson och riksdagsledamot svarar Adam Cwejman:

Militära kapaciteter tar decennier att bygga medan staters utrikespolitik kan ändras från vecka till vecka. Det är en säkerhetspolitisk förutsättning vi alla känner till. Därför var det en farlig politik när Sverige fortsatte att nedrusta efter sekelskiftet. Den nedrustning som redan skett efter murens fall var mer än tillräcklig. Läs artikel

Första flygningen som stöd till Frankrike, forsvarsmakten.se

I början av april avslutades Försvarsmaktens första stödflygning med C-17, från HAW (Heavy Airlift Wing) som en del i det bidrag till Frankrike som Sverige beslutat att lämna efter terroristattacken i Paris i november.

Att Försvarsmakten ska stödja Frankrike med flygtid från det internationella samarbetet HAW, grundar sig på ett regeringsbeslut. Efter terrorhandlingarna i Paris aktiverade Frankrike EU-fördragets artikel 42.7, som stadgar att om en medlemsstat utsätts för väpnat angrepp ska övriga medlemmar ge stöd och bistånd. Sveriges regering beslutade att stödja med strategisk lufttransport. Läs artikel

Om Hemvärnet: ”Utan er klarar vi oss inte länge, det är helt säkert”, försvarsmakten.se

Under fyra dagar har drygt 400 personer ur den 12:e hemvärnsbataljonen, Norrbottensbataljonen, genomfört en krigsförbandsövning i området runt Luleå-Kallax flygplats. Syftet har varit att öva på skydd och bevakning av flygplatsen.
-Tack vare att Hemvärnet har så pass hög beredskap kan vi vara på plats väldigt snabbt. I torsdags mobiliserade vi runt om i vårt upptagningsområde och bara timmar senare påbörjade vi lösandet av uppgiften här på flygplatsen, säger övningsledaren major Karl Olsson…
…En av Hemvärnets viktigaste uppgifter är stödet till samhället. Dygnet runt, året om finns hemvärnspersonal som ställer upp när det behövs oavsett om det gäller skogsbränder eller sök efter försvunna personer.
– När jag själv var bataljonschef kunde jag ringa in eftersökspersonal en kall och regnig höstnatt, och folk sa ja, jag kommer. Jag är så otroligt imponerad av engagemanget och hängivenheten. Man ställer upp, säger Karl Olsson. Läs artikel

Sluta ställa till med trassel, Maarit Feldt-Ranta riksdagsledamot (SDP), Västra Nyland

“Jag har under det senaste året varit med om tiotals situationer, både här hemma i Finland och på andra håll i Norden, då någon – oftast en samlingspartist, svensk moderat eller en SFP:are – gång på gång har spekulerat med att Finland och Sverige är på väg in i Nato. Det handlar inte om att dessa aktörer skulle vifta med Natokortet av en slump, av misstag eller på grund av okunskap, utan det är fråga om systematiska försök att förändra bägge länders säkerhetspolitiska attitydklimat till ett mera Natopositivt. Som nation är vår viktigaste säkerhetsgaranti tilliten, pålitligheten och goda internationella relationer; också därför är det viktigt att synliggöra den här propagandan, som sprids av dem som gärna skulle se Finland och Sverige som Natomedlemmar.”…

…”Jag får också ibland höra att det pågår en process för ett Natomedlemskap i Finland. Det är analyser som ofta kommer ur borgerliga politikers mun. Man hänvisar till den finska så kallade Natoutredningen. Men efter samtal med en rad finska företrädare i flera partier och ansvarsfulla positioner så ser jag inte någon seriös eller allvarligt menad process som skulle leda till Natomedlemskap i Finland. Däremot så används hotet om att Sverige är på väg att svänga som ett bränsle i debatten av ett antal personer som vill ansluta Finland till Nato. Självfallet blir det ett problem för dem när den finske och svenske statsministern tydligt båda markerar regeringarnas linje om att Natoanslutning inte är aktuell.” Läs artikel

Försvarsminister Hultqvist (S): “Sverige förblir alliansfritt”, sla.se

Sveriges militära doktriner och alliansfrihet förändras inte av ett utökat internationellt försvarssamarbete. Det slog försvarsminister Peter Hultqvist (S) fast när försvarskonferensen i Skövde inleddes.
– Nato finns inte på agendan, betonade han.

Efter vårens storövning i Nordnorge med flera Nato-länder och ett nyligen ingått värdlandsavtal har frågan återigen poppat upp i debatten. Men inför Sveriges samlade förbandschefer och flera kommunrepresentanter från landets största regementsstäder, var Hultqvist tydlig och bestämd när han tog upp ämnet på måndagens försvarskonferens: Läs artikel

Hoppingivande besked om Barents, Olov Abrahamsson i NSD

Socialdemokraterna i Norrbotten kräver ett permanent Barentssekretariat som ett led i arbetet för att utveckla det mellanfolkliga samarbetet mellan norra Sverige, Norge, Finland och nordvästra Ryssland. Utrikesminister Margot Wallström uttryckte sig försiktigt positivt om förslaget när hon besökte S-distriktskongressen i Piteå förra helgen.

”Det är något vi får titta på i regeringskansliet. Men jag är öppen för tanken”, sa hon vid presskonferensen.

Det är bra att utrikesministern markerar intresse för att utveckla samarbetet i Barents, Arktis eller hur vi nu betecknar nordområdespolitiken i Europa (kärt barn har många namn). Det behövs utan tvekan en ambitionshöjning. Barentssamarbetet borde vara högprioriterat i svensk utrikes- och säkerhetspolitik…Det finns ett värde att både folkrörelser och företag i respektive länder närmar sig varandra. Målet borde vara att utveckla dialogen över gränserna och göra Barents till ett samarbetsområde – inte en konfliktzon. Läs artikel