Anders Björnsson: Pliktens djupaste innebörd

Lumpen var en härlig tid. Den pågick för mig i tolv månader, femton om man räknar kadettskolan som följde direkt på. Det innebär inte att jag saknar den. Men jag är nästan säker på att jag skulle ha saknat den om jag inte hade varit med om den. Nu sörjer jag den för att den är avskaffad. Med rösterna 153 mot 150 beslöt Sveriges riksdag 2009 att lägga den allmänna värnplikten på hyllan. Det var ett av de dummare beslut som tillkom under alliansregeringens tid, skriver Anders Björnsson på sajten detgodasamhället.com.

Läs mer: http://detgodasamhallet.com/2015/09/22/gastskribent-anders-bjornsson-pliktens-djupaste-innbord/

Återremittera Natofrågan!

Sveriges 200-åriga alliansfria säkerhetspolitik har medverkat till att hålla landet utanför krig unikt länge. Trots att förhållandena i omvärlden skiftat drastiskt har det faktum att vi varit fristående från militära allianser haft stor betydelse för att freden har kunnat bevaras. Bondeförbundet/Centerpartiet har, tillsammans med Socialdemokraterna, varit garant för den svenska alliansfriheten, skriver Håkan Larsson (C), stämmoombud för Centerpartiet i Krokoms kommun, i ÖP. Håkan Larsson varit riksdagsman samt chefredaktör för ÖP.

Läs artikeln: http://www.op.se/opinion/debatt/aterremittera-natofragan

Natofrågan kräver folkbildning

Tomas Magnusson skriver i Etc att Natofrågan är ett avgörande vägval i den svenska freds- och säkerhetspolitiken. I 200 år har Sverige kunnat undvika krig genom neutralitet och alliansfrihetspolitik. De sista åren har ett gradvis närmande skett till militäralliansen Nato, och nu vill Moderaterna löpa linan fullt ut och se Sverige som fullvärdig Natomedlem.

Läs mer: http://goteborg.etc.se/debatt/natofragan-kraver-folkbildning

Hultqvist: Sveriges alliansfrihet ligger fast

Alliansfrihet är bästa vägen säger försvarsminister Peter Hultqvist i Ekots lördags-intervju.

– Om stabiliteten är målet, om fred är målet, och om man utgår ifrån att den historia vi har betyder nånting, vilket jag tror att den gör. Och Sveriges positionering i vår del av Europa när det gäller att skapa en så stabilt läge som möjligt, så bedömer vi att alliansfriheten är den position som vi kan använda på bästa sätt för att markera en defensiv hållning.

Lyssna på intervjun:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6259144

”Agrells resonemang är ett logiskt haveri”

Mikael Nilsson, fil dr i historia vid Uppsala universitet, kommenterar på DN Debatt ett inlägg på den sajten av Wilhelm Agrell (13/9): “Vi kan inte stå utanför” Nato och det “det finns inte ens teoretiska möjligheter” att inte dras in i ett krig i närområdet, säger Wilhelm Agrell. Det är inte bara häpnadsväckande påståenden, utan även felaktigt både logiskt och empiriskt. Man kan alltid välja att stå utanför militärallianser och teoretiskt sett är ingenting omöjligt. Med detta logiska haveri som grund vill Agrell få läsaren att tro att han kan se in i framtiden. Men så välunderrättad är inte ens Agrell. Varje gång någon säger att alternativ saknas, och att de vet vad som skall ske i framtiden, bör man dra öronen åt sig. Sådana resonemang bygger inte på fakta utan på ideologi. Sveriges samröre med Nato är resultatet av politiska beslut och politik är det möjligas konst – detta tillstånd kan ändras.

http://www.dn.se/debatt/repliker/agrells-resonemang-ar-ett-logiskt-haveri/

Peter Hultqvist: Sverige ska inte ingå i Natostyrka

På fredagen uppgav Svenska Dagbladet att regeringen i hemlighet förbereder ett svenskt deltagande i den av britterna ledda styrkan Joint Expeditionary Force (JEF). Styrkan består av sju Natoländer. Enheter ur JEF-styrkan ska i sin tur kunna ingå i ledningen av Natos nya spjutspetsstyrka Very High Readiness Joint Taks Force (VJTF). Men enligt Peter Hultqvist (S) är uppgifterna felaktiga. – I de samtal jag haft med Natos Europabefälhavare Philip Breedlove har han över huvudtaget inte fört frågan på tal om att vi skulle ingå i VJTF. Jag har också talat med den brittiske biträdande försvarsministern Julian Brazier. Han har aldrig vid något tillfälle nämnt för mig att det skulle finnas något intresse från brittisk sida att vi skulle delta i styrkan JEF.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-ska-inte-inga-i-natostyrka/

”Fredspolitik bättre än nervösa krigsförberedelser”

Ambassadör Lars Lönnback skriver på DN Debatt att fredspolitik, inte krigsförberedelser, måste vara vårt främsta mål! Avstå från nära samverkan i Värdlandsavtalet och från medlemskap i ett Nato, som tidigare medverkat i flertalet misslyckade krig och som knappast har kunnat visa kunskap och förmåga att bedriva långsiktig fredspolitik.

http://www.dn.se/debatt/repliker/fredspolitik-battre-an-nervosa-krigsforberedelser/

Alla kränkningar ska redovisas öppet

Försvarsminister Peter Hultqvist förklarar i en intervju i DN att man har haft tydliga ambitioner att både regering och försvarsmakt ska vara mera öppna. Resultatet är att vi tagit fram rutiner för att vara öppnare och på ett tidigare stadium presentera kränkningar eller händelser som är anmärkningsvärda, säger han.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/alla-krankningar-ska-redovisas-oppet/

Säkerhetspolitiken bör bygga på fortsatt alliansfrihet

Robert Björkenwall skriver i finska Arbetarbladet att det blocköverskridande försvarspolitiska beslut som försvarsminister Hultqvist lyckats få till stånd och som innebär en ökning av försvarsutgifterna under åren fram till 2020 är klokt och bra. Särskilt om den satsningen används till en kraftsamling kring skyddet av våra gränser med fasthållandet av en fortsatt alliansfrihet i vår säkerhetspolitik. Ännu bättre blir det sedan om nästa steg från regeringens och riksdagens sida skulle bli en i närtid införd obligatorisk värn- och plikttjänst för män och kvinnor.

http://arbetarbladet.fi/sakerhetspolitiken-bor-bygga-pa-fortsatt-alliansfrihet/

Den svenska militära alliansfriheten tjänar alltjämt vårt land väl

Statsminister Stefan Löfven presenterade regeringsförklaringen vid riksmötets öppnande i dag. Han framhöll bland annat:

”Den ryska aggressionen och destabiliseringen av Ukraina är den allvarligaste utmaningen mot den europeiska säkerhetsordningen sedan det kalla krigets slut. Rysslands illegala annektering av Krim är ett brott mot folkrätten. Gränser får inte ändras med våld. Stödet till Ukraina fortsätter, såväl politiskt som ekonomiskt.

Ett modernt totalförsvar skapas för att möta de utmaningar som följer av det förändrade säkerhetspolitiska läget. Den blocköverskridande överenskommelsen lägger grunden för försvarets framtida inriktning. Försvarsanslagen höjs. Den militära förmågan ökas successivt. Samtidigt fördjupas våra internationella samarbeten. Det svensk-finska samarbetet har särskild prioritet. Den svenska militära alliansfriheten tjänar alltjämt vårt land väl.”

http://www.regeringen.se/tal/2015/09/regeringsforklaringen-den-15-september-2015/

Hoppas Centern säger nej till Nato

Tyvärr har nu även ledningen inom Centerpartiet föreslagit att Sverige söker medlemskap i Nato och att partiet därmed skall bryta med den linje man alltid förespråkat inom utrikes- och försvarspolitiken: alliansfrihet och ett eget, kärnvapenfritt försvar. Partiet står inte enigt i frågan och vi får verkligen hoppas att den syn på Natomedlemskap som NT:s politiske chefredaktör Reidar Carlsson ger uttryck för i ledaren den 2 september vinner majoritet när frågan skall avgöras på Centerstämman.

Börje Nordström skriver i Norrtelje tidning: Läs hela artikeln.