Savon Sanomat: Väyrynen vill att president Niinistö fortsätter, Åbo Underrättelser

EU-parlamentarikern och förre presidentkandidaten Paavo Väyrynen hoppas att president Sauli Niinistö ställer upp för en andra period, skriver Savon Sanomat.Niinistö var Samlingspartiets kandidat i presidentvalet. Centerpartisten Väyrynen stannade på tredje plats i valet efter Niinistö och De grönas Pekka Haavisto. – Det bästa vore att Niinistö fortsätter som president. Jag litar på att han fortsätter att hålla sig till Paasikivis linje och ser till att Finland fortsätter som ett alliansfritt neutralt land, säger Väyrynen. Väyrynen tar däremot inte ställning till om hela Centern bör ställa sig bakom Niinistö i valet. (ÅU-FNB) Läs artikel

ÖB och de rådande omständigheterna, Carl Björeman , KKrVA

Vår nye ÖB Micael Bydén vill göra upp med bilden av att Sveriges försvar inte duger. ”Vi är riktigt bra”, säger han i en intervju på DN.se 2016-01-17.

Som motiv för sin positiva bedömning anför Hydén bland annat följande:

  • En trend har brutits, så stämningen i organisationen präglas av en framtidstro som det är länge sedan vi hade.
  • Vi kan mycket, vi har fantastisk personal, vi har högkvalitativa vapensystem.
  • Ryska hot – det må vara kärnvapenhot eller hybridhot – skall mötas med en inställning hos soldater och sjömän att även om jag är ensam och bara har mitt vapen skall så skall jag ställa mig i vägen, det är min uppgift.
  • Hot mot Gotland skall mötas med ett operativt rörligt försvarskoncept
  • ÖB hoppas att personalförsörjningssystemet kan justeras så att det blir mer flexibelt.

Beskedet från ÖB är sammanfattat: Vi ska kunna möta både kärnvapenhot och hot om hybridkrig. Läs artikel

”Sverige utbildar soldater som utför etnisk rensning”, SvD 20 januari

Enligt Amnesty International begår inte bara IS utan även kurdiska Peshmerga – som får svenskt stöd – övergrepp i Irak.– Sverige utbildar soldater som utför etnisk rensning. Det här måste utrikesminister Margot Wallström sätta stopp för, säger Afram Yakoub, ordförande i Assyriska Riksförbundet.Så sent som i november 2015 förlängde Sverige sin militära insats i Irak där en blågul enhet om 35 soldater backar upp de kurdiska styrkorna som strider mot IS (Islamiska Staten).Försvarsminister Peter Hultqvist (S), som tillsammans med Margot Wallström besökt Peshmergastyrkorna i Irak, betonade då att det finns risker i operationen, men att den svenska insatsen som utgår från staden Erbil gör skillnad.Enligt en rapport som Amnesty släppte på tisdagen har Peshmergastyrkor från Kurdistans regionala regering (KRG) och kurdisk milis i norra Irak schaktat bort, sprängt och bränt ner tusentals hem i vad som verkar vara ett försökt att rycka upp arabiska samhällen med rötterna. Läs artikel

Estland litar på militär hjälp från Finland, Vasabladet

Finland hjälper Estland militärt om det uppstår ett behov, tror Estlands försvarsminister Hannes Hanso.I en intervju för Lännen Media säger Hanso att han ser en militär hjälp från Finland som en självklarhet. Han säger att broderländer såsom Finland och Estland inte behöver några gemensamma formella fraser om hjälp.Samarbetet mellan broderländer går betydligt längre än fraser, säger Hanso.Han betonar också att estländarna alltid är beredda att hjälpa Finland och finländarna.Lännen Media intervjuade Hanso när han besökte Libanon tillsammans med Finlands försvarsminister Jussi Niinistö (Saml). Niinistö nöjde sig med att konstatera att Hansos åsikt är “intressant”.?(FNB) Läs artikel

Det finns skäl att vänta med hyllningarna av försvarsminister Hultqvist, Carl Björeman i Dalarnas Tidning

Det svenska försvaret måste bli starkare. Det menar försvarsminister Peter Hultqvist i en intervju i DT i januari. Han framförde liknande åsikter under Folk och Försvar i Sälen senare i januari.Redan tidigare var Hultqvist populär inom försvarsmakten och hos det växande antal medborgare som kan betecknas som försvarsvänner.Han har i sina utsagor på ett fördelaktigt sätt skilt sig från en rad bleka föregångare ur moderata samlingspartiet.Hultqvists krav på ett starkare försvar har med stor sannolikhet höjt hans popularitet .Det finns emellertid starka skäl för att vänta med hyllningarna tills det är klarlagt vad Hultqvist menar med ett starkare försvar samt vad denna förstärkning kräver.I intervjun i DT 5/1 förklarar Hultqvist : Ett bredare och starkare nationellt svenskt försvar, fortsatt samarbete med grannländer och Nato – och eventuellt någon form av återinförd värnplikt. Denna mening döljer motsättningar av allvarlig och svårlösbar art. Läs artikel

Det är hög tid att lämna mums-mums-försvaret, Carl Bergqvist, Expressen

Idag behöver inte längre flerfamiljshus och liknande hus byggas med skyddsrum, vilket gör att delar av befolkningen saknar kollektivt skydd mot t.ex. gas. Avvecklingen av skyddsmasker gör att i stort sett endast myndighetspersonal har skydd. Avvecklingen motiverades med kostnad, minskat hot och att det skulle ta för lång tid i alla fall att dela ut skyddsmasker.

När Totalförsvaret nu återtas måste även mjuka frågor adresseras. I dag är det i högre utsträckning så än tidigare att båda föräldrarna kan ha yrken eller funktioner inom Totalförsvaret och dess tyngdpunkt i blåljusyrkena. Försvarsmakten har redan haft några exempel där både mamma och pappa planerats mot internationell insats och frågan blir då var barnen ska ta vägen. Läs artikel

Kärnvapen kan placeras i Sverige, Pierre Schori och Maj Britt Theorin om värdlandsavtalet med Nato, Aftonbladet

En intensiv debatt om det så kallade värdlandsavtalet med Nato pågår runt om i landet. Den speglar en öppenhet som alla tjänar på. Under många möten i hela Sverige har vi och andra mött en växande oro och många frågor från tusentals människor: Vart är Sverige på väg? Vart leder dessa allt närmre kopplingar till Nato? Vad innehåller egentligen värdlandsavtalet?

Värdlandsavtalet har förhandsundertecknats av Sveriges överbefälhavare och Natos Europabefälhavare men ska godkännas av riksdagen under våren. Frågorna kring det uppstår eftersom texten ger utrymme för olika tolkningar och samtidigt saknar ett övergripande helhetsperspektiv som tar hänsyn till den militära alliansfriheten, till de säkerhetspolitiska konsekvenserna för Sverige och vårt närområde och till kärnvapenaspekten. Det finns inget undantag i avtalet mot att placera ut eller transportera kärnvapen i Sverige. Läs artikel

Det svensk-finska försvarssamarbetet, Sveriges riksdag 15 januari

Det svensk-finska försvarssamarbetet diskuterades i riksdagen fredagen den 15 januari (protokoll 2015/16:53) med inlägg av Peter Hultqvist, Allan Widman och Stig Henriksson. Under debatten framhöll försvarsministern bland annat följande:

Det svensk-finska försvarssamarbetet är omfattande. Samarbetet stärker den nationella förmågan i respektive land och skapar ökad säkerhet i närområdet. Vi har en lång tradition av att gemensamt hantera utmaningar. Regeringens bedömning är att ett ytterligare fördjupat bilateralt försvarssamarbete är av särskild vikt och har blivit än viktigare mot bakgrund av händelseutvecklingen i vårt närområde. Försvarsmakterna har gemensamt utrett möjligheter till fördjupat samarbete inom samtliga försvarsgrenar, säker kommunikation och gemensamma förband. Därutöver har tjänstemannautbyte mellan departementen inletts. Läs hela referatet från riksdagen

No further obstacles to deepening Finnish-Swedish military co-operation, Ilkka Kanerva, chairperson of the Parliamentary Defence Committee, Helsinki Times

Ilkka Kanerva (NCP), the chairperson of the Parliamentary Defence Committee, has estimated that there are no further obstacles to enhancing military co-operation between Finland and Sweden.

“I personally see a longer-term vision that shouldn’t rule out a military alliance between Finland and Sweden. I see no special obstacles to taking an idea like that into consideration. We have no schedules or pressing deadlines,” the former Minister for Foreign Affairs said in an interview on YLE TV1.

Previously, he added, certain nations, parties and heads of state would have been eager to hinder such co-operation. “Such voices are no longer audible,” he said. Läs artikel

Natonoja och värnplikt, Bengt Silfverstrand , ledare i ETC

Hirdman är en av författarna i en nyutkommen antologi betitlad Försvaret främst. Bokens sammanfattande budskap är alliansfrihet och självförsvar i görligaste mån. Man talar för ett alliansfritt, rustat och försvarsdugligt Sverige.

Förre försvarsministern Thage G. Petersson är mycket kritisk mot de senaste årens försvarsnedskärningar och inte minst avvecklingen av värnpliktsförsvaret. Han vill liksom flera andra av bokens författare se någon form av återinförande av den allmänna värnplikten med en liten ”kärna” av yrkesanställda militärer. Regeringen har tillsatt en utredning om försvarets personalförsörjning och i sitt tal vid Folk och försvars konferens den 10 januari pläderade utrikesminister Margot Wallström för ett införande av en moderniserad jämställd version av värnplikten. Läs ledaren