Carl Björeman 1924-2020 in memoriam

Utgivara

Generallöjtnant Carl Björeman var en långvägare, och ett långt liv hann han leva. Nyligen gick han bort, 96 år gammal. Bara för några år sedan tystnade hans röst i den offentliga debatten. Hans sista bok, Sex överbefälhavare söker en roll. Tvekampen mellan det territoriella och det teknologiska försvaret under det kalla kriget (2017), byggde liksom andra arbeten på gedigen grundforskning och var försedd med ett förord av professor Kent Zetterberg.

Han var en skrivande general men ingen skrivbordsgeneral. Volontären från Östra Ryds församling i Östergötland beklädde ett antal operativa tjänster, bland annat som fältjägare, och avslutade sin karriär som chef för Södra militärområdet, i Kristianstad, 1984–1988. Under sin verksamma tid framträdde han som orädd kritiker i försvarsfrågor. Han var en förkämpe för territorialförsvaret på den allmänna värnpliktens grund och varnade vid lämpliga tillfällen för det militärindustriella komplexets inverkan på det politiska beslutsfattandet.

Björemans hållning var stram. Han fattade sig kort och alltid begripligt. Han kunde göra detta med en säkerhet, som bottnade i en omfattande bildning långt utanför det egna expertområdet. Han deltog personligen vid lanseringen av alliansfriheten.se, medverkade som skribent i vår antologi Försvaret främst (2015) och skrev flera insiktsfulla inlagor på denna sajt. Tacksamt tog han emot synpunkter på sina bidrag, innan de kom i tryck eller upp på nätet.

Vänlig, välskräddad och vass i repliken var denne genomsolide, icke-opportunistiske gentleman.

 

Ett av Carl Björemans inlägg till alliansfriheten.se var ÖB-förslag – hinder för värnplikt, där redogör han för hur värnplikten avskaffades.

I boken Försvarets förfall. Konsten att lägga ned försvaret utan att någon bryr sig. Försvaret och det kalla kriget. gör Carl Björeman en genomgång av besluten som låg bakom neddragningarna i försvaret.

Hans bok Var vi redo? Svenska armén under kalla kriget, kan laddas ned här.