Beredskapskrediten, riksdagen.se

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3349 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Björn Söder har frågat mig vilka skälen är till att beredskapskrediten på 40 miljarder kronor inte har uppräknats, och om jag avser vidta några åtgärder för att beredskapskrediten uppräknas för första gången på över 20 år.

Riksdagen beslutar i statens budget varje år om storleken på beredskapskrediten. Beredskapskrediten ska säkerställa att nödvändig beredskapshöjning inte förhindras eller fördröjs därför att regeringen inte disponerar nödvändiga betalningsmedel. Den ska användas under en övergångsperiod. Därefter återkommer regeringen till riksdagen med redovisning av behovet av medel för den fortsatta verksamheten. Jag ser därför inget behov av att föreslå förändringar i beredskapskreditens nuvarande nivå. Läs svaret