Även Centern skeptisk till nya FRA-lagen, svd.se

Även Centern kritiserar nu regeringens förslag till utvidgningen av FRA:s och Försvarsmaktens möjligheter att spana och dela information.

– Vi tycker att dessa förslag går för långt, säger partiets försvarspolitiske talesperson Daniel Bäckström (C) till TT.

Regeringen föreslår i en ny proposition dels att utländska myndigheter ska kunna få direktåtkomst till uppgifter som Försvarets underrättelsetjänst och FRA har, dels att FRA ska kunna signalspana även om det inte direkt rör svenska intressen.

Det ska räcka med att det är nödvändigt för ett samarbete i underrättelsefrågor, för att FRA ska kunna signalspana. Hittills har det varit noga reglerat att det ska röra svenska säkerhetsintressen.

Precis som Liberalerna invänder nu Centern mot detta. Särskilt gäller det kombinationen av direktåtkomst för utländska myndigheter och utökade möjligheter för FRA att spana även om det inte handlar specifikt om svenska säkerhetsintressen.

– Att utländsk underrättelsetjänst ska få direkttillgång till personuppgifter som finns hos FRA och Försvarsmakten innebär stora risker för integriteten – särskilt i kombination med att det inte ens föreslås behövas indirekta kopplingar till svenska säkerhetsintressen. Det gör omfattningen av förslaget mycket långtgående, säger Daniel Bäckström (C). Läs artikel