Löfven till Natotoppmöte i juli

pt.se

Statsminister Stefan Löfven har tackat ja till en inbjudan till försvarsalliansen Natos toppmöte i Warszawa i juli.

“Sveriges säkerhetspolitiska linje bygger på militär alliansfrihet och samarbete med andra länder och organisationer i vår närhet, som t ex Nato. Det är naturligt och viktigt för mig att delta i de diskussioner som jag nu bjudits in till”, säger Löfven i en skriftlig kommentar till TT, om inbjudan från generalsekreteraren Jens Stoltenberg.

Enligt Löfven, som deltar vid en middag den 8 juli, kommer diskussionerna att handla om Natos och EU:s arbete gällande utmaningar mot stabiliteten i det östra grannskapet.

“Mötet innebär en möjlighet att lyssna till Natomedlemmarnas analys av utvecklingen av det säkerhetspolitiska läget och att tillföra vår bild”, skriver Löfven.

Också försvarsminister Peter Hultqvist (S) och utrikesminister Margot Wallström (S) ska delta vid mötet som hålls den 8-9 juli.

Läs mer: http://www.pt.se/nyheter/lofven-till-natotoppmote-i-juli-10075223.aspx

Centerns ordförande, statsminister Juha Sipilä: Ingen ändring i Natofrågan

Svenska yle

Sipilä vill inte hasta i säkerhetspolitiska frågor. Natoformuleringen i regeringsprogrammet står exakt som Centern vill ha det.

“Finland hör inte till någon militärallians, men upprätthåller en möjlighet att ansöka om Natomedlemskap.”

– Den här formuleringen fungerar ännu bra.

Läs mer: http://svenska.yle.fi/artikel/2016/06/11/sipila-centern-ar-ett-reformparti

Försvarsmakten och MSB lägger grunden för en sammanhängande planering för totalförsvaret

Försvarsmakten.se

Totalförsvaret inkluderar all militär och civil verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Det är mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge som regeringen gett myndigheterna Försvarsmakten och MSB i uppdrag att föreslå principer för samordning, prioriteringar och resursförstärkningar för totalförsvaret inför och under höjd beredskap och ytterst i krig. Med krisberedskapen som grund kan förmågan att hantera samhällsstörningar över hela hotskalan utvecklas.

Läs mer: http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/06/forsvarsmakten-och-msb-lagger-grunden-for-en-sammanhangande-planering-for-totalforsvaret/

Förslaget kan läsas här: http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/avtal/160610-fm2016-13584-3-huvuddokument.pdf

Försvarsministern om Natohjälp: Spekulation och önsketänkande

Helsingin Sanomat skrev på fredagen att Nato-länderna har diskuterat hjälp till Finland och Sverige i en krissituation, även om länderna inte är Nato-medlemmar. Försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) dementerar tidningens uppgifter.

Niinistö avfärdar uppgifterna som spekulation och önsketänkande.

– Finland är inte Natomedlem och Finland har inte tillgång till den diskussion som förs på Natoländernas möten. Förstås deltar jag i egenskap av försvarsminister på Natos försvarsministermöte nästa vecka. Jag har också deltagit i några andra tidigare möten, men någon försvarsplanering eller verksamhet kopplad till Natos femte artikel har vi inte tillgång till som icke-medlemmar, säger Niinistö.

http://svenska.yle.fi/artikel/2016/06/10/forsvarsministern-om-natohjalp-spekulation-och-onsketankande

Finland, Russia in Talks Over NATO Relationship

Defensenews.com

Closed-door diplomatic talks between Finland and Russia have been set in motion to soften Russia’s growing hostility toward and distrust of the Nordic nonaligned states’ ever-deepening relationship with NATO, according to sources within Finland’s Ministry of Foreign Affairs.

Moscow’s concern is that Finland could form a joint pact with Sweden to join NATO in coordinated, simultaneous action.

The behind-the-scenes talks, which have been confirmed by the Finnish Parliament’s Defence Committee chairman, Ilkka Kanerva, are expected to lead to a series of high-level discussions that will culminate in a meeting in Finland between Finnish President Sauli Niinistö and Russian counterpart Vladimir Putin in July.

Kanerva said Finland wants to build rather than weaken relations with Russia. “We need to maintain good neighborliness. As good friends do, we also need to tell the other when they over-reaching and wrong.”

Läs mer: http://www.defensenews.com/story/defense/international/europe/2016/06/09/finland-russia-nato-diplomacy/85646262/

Sverige sänder signaler med amerikanskt samarbete

Ingemo Lindroos, yle

Det kan uppfattas som en paradox att Sverige, som alltid betonar den militära alliansfriheten, vill ha ett ingående försvarssamarbete med USA, skriver Nordenkorrespondent Ingemo Lindroos.

Sverige undertecknade ett nytt samarbetsavtal med USA igår. Landet har haft bråttom att bygga upp ett trovärdigt försvar och flera försvarssamarbeten. Under många år hade man skurit ner i försvaret och dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt uttalade sig ännu för tre år sedan om försvaret som ett ”särintresse”.

Sedan vaknade man till en ny säkerhetspolitisk verklighet just när den nuvarande regeringen tillträdde.

http://svenska.yle.fi/artikel/2016/06/09/ingemo-lindroos-sverige-sander-signaler-med-amerikanskt-samarbete

Breedlove: NATO Needs to Talk to Russia

Defensenews.com

The NATO nations must open up firm lines of communication with Russia in order to avoid further escalation of tensions in Europe, the alliance’s recently retired top general said Wednesday.

Philip Breedlove, who retired last month after four years as the head of US European Command and Supreme Allied Commander Europe, told an audience at the Atlantic Council that he believes NATO must force the issue of communications with Russia soon.

Läs mer: http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/policy/2016/06/09/breedlove-nato-talk-to-russia-communication/85645152/

Pressträff i London om undertecknande av samarbetsprogram

Regeringen.se

Försvarsminister Peter Hultqvist och den brittiske försvarsministern Michael Fallon undertecknar den 11 juni ett samarbetsprogram. I samband med undertecknandet hålls en pressträff i London.

Samarbetsprogrammet är en politisk avsiktsförklaring som ger ett uttalat stöd för det bilaterala samarbetet, dess fortsatta utveckling och varaktighet och omfattar drygt 50 aktiviteter med fokus på ökad interoperabilitet och förbättrad förmåga att agera tillsammans.

Läs mer: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/06/forsvarsminister-peter-hultqvist-och-den-brittiske-forsvarsministern-michael-fallon-undertecknar-ett-samarbetsprogram/

Olof Kleberg: Mer sans i synen på Ryssland behövs, Västerbottens-Kuriren

Gränser är okränkbara men inte oföränderliga. Ändringar måste ske fredligt och med alla parters godkännande. Detta är grunden för europeisk säkerhetspolitik. Ända sedan uppgörelsen i Helsingfors 1975.

I sina memoarer i höstas markerade den gamle ärrade (väst)tyske utrikesministern Hans-Dietrich Genscher hur avgörande gränsfrågan var för Västtyskland: inga våldsåtgärder men ändringar i samförstånd. Så kunde Tyskland till slut enas 1990.

Men plötsligt 2014 bröt Putins Ryssland mot det system som Sovjets ledare Brezjnev hade kämpat så hårt för 1975: Ryssland invaderade Krim i Ukraina utan förvarning och stödde därpå upproret i östra Ukraina.

Läs mer: http://www.vk.se/1743175/olof-kleberg-mer-sans-i-synen-pa-ryssland-behovs

Veckans citat: Myten om den långa Nato-vänligheten

“Dahl, som tillhör den Natopositiva partiflygeln, vill att moderaterna är Natovänliga. Men med ett långsiktigt perspektiv och ett titt på alliansfrihetsfrågan blir resultatet ett annat. Moderaterna är därför inga oreserverade Natovänner utan snarare något annat. [.] Solidariteten med Baltikum var inget som artikulerades under 1960- och 1970-talen. [.] Det finns ingen egentlig ram för studien utan mest en samling anekdoter där det poängteras att moderaterna innerst inne är Natovänliga, men bevisen för detta är få och inte särskilt övertygande. Om Dahl istället sagt att moderaternas utrikes- och säkerhetspolitik styrts av en svensk nationell hållning, syftande till att bevara alliansfriheten och ett starkt svenskt försvar (åtminstone fram till 2006), hade jag varit mer övertygad.”

Fil. dr Fredrik Eriksson, redaktör för Militärhistorisk Tidskrift, i tidskriftens senaste nummer (2:2015), där han recenserar statsvetaren Ann-Sofie Dahls bok Du gamla, Du fria. Moderat utrikespolitik från Högerparti till Alliansregering (2014)

Det handlar om trovärdighet

En redaktionell kommentar

Försvarsminister Peter Hultqvists senaste uttalande, under ett besök i USA nyligen, borde ha väckt ett visst uppseende i landet, men så har inte blivit fallet. Försvarsministern säger att Sverige ökar sina internationella samarbeten med motiveringen att ”ett huvudskäl [är] att ökade risker för rysk aggression oroar hans baltiska kollegor”. Detta är ett synnerligen dåligt skäl. Sverige måste göra en självständig bedömning om det föreligger någon risk för rysk aggression – och det som borde bekymra oss, och honom, är om det finns några tecken på en förestående rysk aggression mot Sverige. Ty Peter Hultqvist är en svensk försvarsminister.

Läs merDet handlar om trovärdighet

Missnöje mot sanktioner i Frankrike och Tyskland

Svenska yle

Den franska senaten har med överväldigande majoritet röstat för att uppmana regeringen att delvis och stegvis avskaffa sanktionerna mot Ryssland. Resolutionen godkändes med rösterna 302-16 trots att den socialistiska regeringen motsatte sig den. Omröstningen är inte bindande för regeringen, men den är ett tecken på Europas frustration över sanktionerna, skriver nyhetsbyrån AP.

Läs mer: http://svenska.yle.fi/artikel/2016/06/09/missnoje-mot-sanktioner-i-frankrike-och-tyskland