Niinistö “Rysslands reaktion väntad” om sanktioner mot Ryssland med kommentar av Anders Björnsson

Rysslands kommentarer om inreseförbudet för personerna på sanktionslistan var förväntade, säger president Sauli Niinistö. Han sade att Finland inte hade något val i fallet eftersom en del av EU-länderna motsätter sig att personerna i fråga deltar i OSSE:s parlamentarikermöte. Niinistö säger att situationen är beklaglig. Läs intervju med Niinistö

Kommentar:  Sanktioner och spänningar, Anders Björnsson

Den pålitligt Putin-föraktande Rysslandskännaren Stig Fredrikson upprepade nyligen, i en kommentar till den ryska bilden av världen, det kända påståendet att ”läget i Europa är mer spänt i dag än någon gång under de senaste 25 åren” (Expressen 3/7). Och naturligtvis är det Ryssland som är ensamt skyldigt till det spända läget.

Läs merNiinistö “Rysslands reaktion väntad” om sanktioner mot Ryssland med kommentar av Anders Björnsson

“Finland litar helt på Sverige”, försvarsdebatt i Almedalen

 

Det blev en livlig och stundtals hetsig debatt om nordiskt försvarssamarbete och särskilt det svensk-finska samarbetet i ett fullsatt Norden-tält i Almedalen. Alla fyra i panelen var överens om att samarbete är positivt och att det är bra att det ytterligare fördjupas, men skillnader fanns framför allt i synen på hur samarbetet ska utformas i praktiken och vad det konkret ska handla om.

Försvarsminister Peter Hultqvist från Socialdemokraterna betonade att samarbetet med Finland i allra högsta grad är seriöst och konkret.

– Det handlar om verkstad och inte något luddigt, sade Hultqvist, som också är ordförande för Nordefco, det nordiska försvarssamarbetet. Läs referat av debatten

ÖB tvivlar på rysk Gotlandsövning, SVT.se, Expressen

SVT: ÖB Sverker Göransson är skeptisk till om Ryssland omtalande anfallsövning verkligen ägt rum så som återgivet i den amerikanska rapporten. I en stor övning med runt 33 000 soldater ska Ryssland ha övat på att inta bland annat Gotland, enligt en amerikansk rapport.Läs artikel

Expressen: Rysslands påstådda övning om att inta Gotland kan vara del i propagandakriget.ÖB Sverker Göranson har inga bevis för att invasionsövningen har skett.– Nej, inte i nuläget, säger han.Läs artikel

Ökade försvarskontakter och obefintliga SÄPO-rapporter, Lars-Gunnar Liljestrand

I Svenska Dagbladet har man kunnat läsa två artiklar som på olika sätt tar upp svensk alliansfrihet och Nato-medlemskap. Tomas Augustsson (29/6) skriver balanserat om hur beroende det svenska försvaret är av amerikansk teknik och att detta varit ett faktum sedan decennier tillbaka. Augustsson tonar ner den värsta hysterin hos förespråkarna för Nato-medlemskap med det nyktra konstaterandet: ”Så ska man döma av de nuvarande signalerna kommer den svenska försvarskopplingen till USA att öka, alldeles oavsett om vi är med i Nato eller inte.”

Läs merÖkade försvarskontakter och obefintliga SÄPO-rapporter, Lars-Gunnar Liljestrand

Efterlyses: En debatt med sans, Anders Björnsson

Edward Snowden, årets mottagare av norska Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiets pris till försvar av yttrandefriheten, har av den brittiske journalisten Ed Lucas fördömts som en rysk spion. Denne herre – som har skrivit för ansedda brittiska tidningar som The Economist och The Independent – hade gärna själv sett till att Snowden hamnat i fängelse, uppger han. Ty Lucas är en trogen Rysslandshatare och Snowden politisk flykting i Ryssland. Ideologisk matematik!

Läs merEfterlyses: En debatt med sans, Anders Björnsson

Låt Östersjön förbli ett fredens hav…, Björn Alvebrand, pensionerad sjökapten

Att medierna nu försöker övertrumfa varandra i att måla upp en skräckbild av det säkerhetspolitiska läget för vår del idag har väl knappast undgått någon enda en.
Då jag misstänker att flertalet partiledare – främst borgerliga sådan – kommer att förespråka inträde i NATO under politikerveckan i Almedalen vill jag förekomma genom att nyansera den i medierna upphaussade skräckbilden med ett sannolikt syfte att öka stödet för ett medlemskap i NATO. Läs artikel

”Avskrekkning of beroligelse” – om säkerhetspolitisk balans, Michael Sahlin, Kkrva.se

Det finns i den aktuella NATO- och säkerhetspolitiska debatten en brist på djup vad gäller två komplementära begreppspar. Det ena gäller funktionen säkerhetsgarantier: balansen mellan att åtnjuta en allians säkerhetsgarantier vid eller inför angrepp eller hot om angrepp och å andra sidan åtagandet som medlem att vara del av alliansens säkerhetsförpliktelser gentemot en annan medlem.Läs artikel

Det ryska “hotet”, Anders Björnsson

Är Ryssland en till Sverige fientligt sinnad nation, ett fiendeland? Så har det inte varit på över två hundra år. Under dessa två hundra år har Ryssland haft regimer som man har kunnat tycka illa om och som har varit mer eller mindre inställda på territoriell expansion. Idag styrs Ryssland mindre autokratiskt än någon gång under dessa två hundra år – den imperiella kollapsen kring 1990 markerar en otvetydig brytpunkt – möjligen med undantag för några parentesår mellan revolutionerna 1905 och 1917, då emellertid självhärskardömet fortfarande var gällande princip och den inrikespolitiska våldsutövningen terroriserade befolkningen. Putin är ingen tsar.

Läs merDet ryska “hotet”, Anders Björnsson

Natodebatten, Håkan A Bengtsson i Dagens Arena 27 juni

Svensk säkerhetspolitik formuleras bäst genom eftertanke och sansad analys – och uppenbarligen på betryggande avstånd från liberala ledarsidor.I veckan författade Erik Helmerson ett ledarstick i Dagens Nyheter. Helmersson tillhör inte världshistoriens mest nyanserade ledarskribenter. Måltavlan den här gången var två artiklar författade av före detta försvarsministern Thage G Peterson (Aftonbladet Kultur) och tidigare ambassadören Sven Hirdman (DN-Debatt) där de diskuterat Sveriges relationer till Ryssland och argumenterat mot svenskt medlemskap i Nato.Läs artikel

Skickligt men riskabelt av Hultqvist, Lars-Gunnar Liljestrand

Försvarsminister Peter Hultqvist har manövrerat skickligt för att hålla kraven på svenskt medlemskap i Nato borta.

Fempartiöverenskommelsen om försvaret gjorde att M, C och KD nu står bakom satsningen på försvaret under flera år framåt. De högljudda ropen från allianspartierna om en särskild Nato-utredning begravdes i en överenskommelse om allmän genomgång av Sveriges militära samverkan med andra stater inom såväl Nato som EU och FN liksom nordiskt försvarssamarbete.

Läs merSkickligt men riskabelt av Hultqvist, Lars-Gunnar Liljestrand

Neutralitet – uppgång eller fall? Ingemar Folke

”Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”, var Sveriges säkerhetspolitiska formel under det kalla krigets årtionden och ett tag därefter. Sedan fick neutraliteten och alliansfriheten omnämnas i diverse provisoriska formuleringar. Och i årets utrikespolitiska deklaration nämns varken alliansfriheten eller neutraliteten. I stället sägs så här:

Läs merNeutralitet – uppgång eller fall? Ingemar Folke