Säg nej till Värdlandsavtalet med Nato, Margareta Zetterström i UNT

…Vi har i vårt land haft lyckan att i tvåhundra år slippa krigets helvete och i stället kunnat ägna oss åt fredligt samhällsbygge.

Själva förutsättningen för denna lyckosamma svenska neutralitetspolitik har varit vår militära alliansfrihet och att vi haft regeringar som sett till att hålla oss utanför krigen i vår omvärld. Samt, förstås, att vi haft ett militärt försvar med uppgift just att försvara vårt eget territorium och avskräcka främmande makter från angrepp, vilket i sin tur gjort vår neutralitetssträvan trovärdig i omvärldens ögon och vårt försvar av folkrätten och FN-stadgan till ett stöd även för andra småstater i världen.

Men de senaste decennierna har det dessvärre blåst helt andra vindar. Det svenska försvaret har rustats ner och värnplikten avskaffats, nedrustningen har samtidigt varit en omrustning, en övergång från folkförankrat försvar av det egna landet (så kallat invasionsförsvar) till ett insats- och yrkesförsvar med främsta uppgift att delta i olika, mer eller mindre tvivelaktiga, krigsinsatser utomlands. Samarbetet med militäralliansen Nato har blivit allt intensivare och intimare och neutralitetspolitiken, som en följd därav, överspelad och omöjliggjord. Ja, i dag finns det rentav en högljudd politisk opinion som förordar svenskt Natomedlemskap. Läs artikel

Säpo om ryska agenters påverkan på debatten om värdlandsavtalet

Säpo uppger för DN att Ryssland ligger bakom en del av den kritiska debatten om värdlandsavtalet. Den enhet på Säpo som framför allt bevakar rysk verksamhet i Sverige är kontraspionaget. Dess chefsanalytiker Wilhelm Unge säger att man vid flera tillfällen sett rysk aktivitet riktad mot värdlandsavtalet.
– Åtminstone på en sådan konferens deltog en deltagare som vi kan koppla till den ryska underrättelsetjänsten, säger Wilhelm Unge.
Och var aktiv? – Och var aktiv. Och drev en linje emot avtalet?- Ja, svarar Wilhelm Unge.Säkerhetspolisen vill inte lämna ut detaljer om vem som agerade på detta sätt och när detta skedde. Säpos förklaring till sekretessen är att de inte vill avslöja hur de arbetar och vad de vet om den hemliga ryska verksamheten mot Sverige. Läs artikel
KOMMENTAR:

Säpos förklaring till sekretessen är inte trovärdig. Om det behövs är det ju bara för Säpo att anonymt läcka konkreta uppgifter om de faktiska förhållandena via massmedia istället för att sprida vaga rykten som bara skapar osäkerhet och instabilitet. Konkreta uppgifter är en förutsättning för att medborgarna ska kunna distansera sig från sådana försök till obehörig påverkan. Offentlighet vore mycket värdefull. Det finns i och för sig ingen anledning att ifrågasätta att rysk påverkansaktivitet förekommer på olika plan här i landet, liksom den på motsvarande sätt förekommer från USA:s och Natos sida med varierande metoder och teknik. För en liten stat som Sverige, utsatt för försök till utländsk intervenerande påverkan, är det angeläget att öppet lägga korten på bordet. Försök till påverkan från båda sidor förekommer uppenbarligen numera i en omfattning som sedan länge inte har varit känd.

President Niinistö träffade Sveriges statsminister

Republikens president Sauli Niinistö träffade Sveriges statsminister Stefan Löfven i Stockholm lördagen den 30 april.

President Niinistö och statsminister Löfven diskuterade säkerhetssituationen i Östersjön och Nordeuropa samt samarbetet mellan länderna i fråga om utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken. Det kommande toppmötet i Washington togs också upp. De nordiska statscheferna träffar USA:s president Barack Obama den 13 maj. Läs pressmeddelande

Oron i omvärlden-röd tråd i Wallströms tal, Sveriges radio

…– Vi har fått en blockskiljande debatt om ett medlemskap i Nato. Så här är det: vi samarbetar och samövar med Nato. Men det är en sak. Medlemskap är något helt annat. Den militära alliansfriheten är viktigare än på länge i en tid då spänningarna ökar i Europa. Är det någon som tror att Natomedlemskap bidrar till avspänning? frågar sig Margot Wallström retorisk.

– Ett Natomedlemskap vore fel väg att gå. Vi är och ska vara militärt alliansfria, sade hon.

Läs artikel

Månadens första citat

Carl Bildt på sin blogg:
Hemma ser jag att det är viss upphetsning över vad Rysslands utrikesminister Sergey Lavrov sagt i en intervju om ett möjligt svenskt och finskt medlemsskap i Nato.Men jag tyckte nog att hans kommentarer, icke minst med hans mått mätt, var relativt försiktiga. Att Moskva inte skulle tycka om ett sådant steg förvånar väl knappast. Och att den ryska militären möjligen skulle göra vissa ändrade dispositioner är heller knappast sensationellt. Lavrov uttalar sig dessutom rent hypotetiskt – skulle han fråga dem skulle han med stor sannolikhet få beskedet att de redan gjort sådana dispositioner.

Niinistö om Nato: Vi har ingen orsak att ändra på något, svenska.yle.se

President Sauli Niinistö säger att det inte finns någon ödesgemenskap mellan Finland och Sverige som för dem tillsammans och samtidigt in i Nato. Han påpekar att bägge länderna fattar sina självständiga beslut i frågan.

– Vi har inget sådant automatiskt gemensamt öde att den ena omedelbart gör lika om den andra beslutar sig för att gå med i Nato. Tvärtom, det ser ut som om beslutsprocessen är rätt så komplicerad, sade Niinistö i en intervju för Yle.

Natoutredningen visar att Finland och Sverige gjorde klokast i att ansluta sig tillsammans i fall av anslutning. Finlands ställning blir oskyddad om någondera parten går med allena.

Presidenten står fast vid sin Natoåsikt även efter att ha bekantat sig med rapporten.

– Min ståndpunkt är att vi inte har något behov av att ändra på vår rådande politik, säger Niinistö. Läs artikel

Arhinmäki ser ingen nytta med Nato, svenska.yle.fi

Den internationella spänningen i Östersjön har stigit, anser Vänsterförbundets ordförande Paavo Arhinmäki som uppträdde i Yles program Morgonettan i lördags. Ett medlemskap i Nato skulle inte lätta upp spänningen – tvärtom.

– Det behövs alliansfria länder i världen. De behövs som medlare i konflikter, konstaterade han.

Han ser inte att Finland skulle få någon nytta av att vara medlem i Nato.

– Det är ekonomiska förbindelser, samarbete och diplomati, som avgör. Ryssland borde fås tillbaka in i det internationella samfundet. Läs intervun

Soini och Sipilä nöjda med Natorapport, vasabladet.fi

Utrikesminister Timo Soini (Sannf) beskriver den färska Natorapporten som ett lysande underlag för fortsatta diskussioner.

Soini påpekar ändå att rapporten slår fast vad de fyra experter som skrivit den tycker och att regeringen fattar sina egna beslut utgående från den. Hur Ryssland skulle reagera på ett finskt Natomedlemskap är enligt Soini ren spekulation och omöjligt att förutspå.

– Finland fattar alltid sina egna beslut utgående från sitt eget utgångsläge, säger Soini. Läs artikel

Statsminister Stefan Löfvén för SVT Nyheter om utrikesminister Lavrovs uttalande

…– Jag tycker att det var väldigt onödigt och opåtalat. Vi i Sverige fattar själva våra beslut om vår försvars- och säkerhetspolitik. Inget annat land styr det åt oss, vi gör det själva, säger statsminister Stefan Löfven…

Kommer du gå vidare formellt på något sätt med det här?

– Det här vet Moskva sedan länge, det är ingen nyhet det här. Det var förvånande och, menar jag, opåtalat den kommentaren från den ryske utrikesministern. Vi är alliansfria, det har tjänat oss väl. Vi fattar själva våra beslut och vi behöver inget påtalande från någon annan om vilka beslut vi ska ta. Läs artikel

 

Sverige vill inte rucka på alliansfriheten, försvarsminister Peter Hultqvist i svenska.yle.fi

Sverige planerar inte någon motsvarande Natoutredning som den som presenterades i Finland på fredagen. En utvärdering skulle redan i sig vara en säkerhetspolitisk signal, enligt försvarsminister Peter Hultqvist.

– Vi har från vår sida inte varit beredda att utvärdera den militära alliansfriheten, för vi vill inte sända nån signal åt någon att vi är på väg att lämna det på något sätt. Det är vår säkerhetspolitiska grund och där står vi, fastslår Hultqvist i en kommentar till Yle Nyheter. Han framhåller också att den militära alliansfriheten är grunden för Sveriges och Finlands säkerhetspolitiska samarbete och att det inte är aktuellt att ändra på det.

– Mellan statsministrarna har man markerat både på den svenska och den finska sidan att det inte är aktuellt att ändra den militära alliansfriheten utan att det är det som är plattformen också för vårt fortsatta samarbete. Om man skulle förändra den finska säkerhetspolitiska grunden så får det en geopolitiskt väldigt stark effekt i Norden, säger Hultqvist. Läs artikel

Konsekvenser av finskt medlemskap i Nato utredda, Sveriges radio

Det nära försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland skulle hotas om ett av länderna gick med i Nato men inte det andra. Det är en av slutsatserna i den mycket omtalade finska Nato-utredningen, den första på nästan tio år, som presenterades av en grupp sakkunniga och tidigare diplomater i Helsingfors i eftermiddag.

– Vårt uppdrag var inte att rekommendera ett vägval för Finland, slog en av utredarna, professor Francois Heisbourg från Institute for Strategic Studies, fast. Utan att bedöma konsekvenser, och det har gett oss en stor frihet i arbetet, sa han på presskonferensen på eftermiddagen. Läs artikel

Jussi Niinistö: Lavrovs varning ingen signal till Finland, vasabladet.fi

Försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) säger att den ryska utrikesministern Sergej Lavrovs varning om militärtekniska åtgärder inte är något direkt budskap till Finland. Enligt honom kan den tolkas som ett budskap om Rysslands inställning till Nato och Natos utvidgning.

I en intervju med Dagens Nyheter säger Lavrov att Ryssland kommer att vidta “nödvändiga militärtekniska åtgärder” vid de nordliga gränserna om Sverige går med i Nato och den svenska militära infrastrukturen därmed blir underställd militäralliansen.

– Eftersom det på andra sidan gränsen finns ett militärpolitiskt block som betraktar Ryssland som ett hot och på alla sätt försöker hålla tillbaka henne, förklarar Lavrov i en intervju med Dagens Nyheter.
Enligt Niinistö är det klart ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna leda till en allvarlig kris på obestämd tid. Om Sverige går med i Nato sker det i en betydligt spändare stämning än tidigare, påpekar han. Läs artikel