Åtta länders bomber en våldtäkt på Syrien, skd.se

Lars J Eriksson

Det är inte lätt att ha tilltro till upprätthållande av något slags trovärdiga folkrättsliga principer. Under kriget i Syrien har vi sett hur ett antal länder tar sig rätten att begå krigshandlingar och skicka bombflyg in i landet utan att det sker med den lagliga syriska regimens godkännande.
USA, Frankrike, Storbritannien, Saudiarabien, Israel, Turkiet, Irak och till och med vårt grannland Danmark har alla utfört bombattacker med flyg inne i Syrien. Det kan inte beskrivas som annat än en våldtäkt på en nation och folkrättsstridigt. […]

Omvärlden har ett stort ansvar att bidra till återuppbyggnaden så att landets infrastruktur kan återskapas och nya bostäder byggas efter de som lagts i ruiner. Ett första steg måste vara att upphöra med sanktioner, för varje dag som sanktioner fortsätter så förlänger man det syriska folkets lidanden, vare sig de är anhängare av regimen eller tillhör dess motståndare. Läs ledaren