Arméns övning för mekaniserade trupper Arrow 22 arrangeras i Niinisalo, maavoimat.fi

Pansarbrigaden leder Arméns övning för mekaniserade trupper Arrow 22 i Pohjankangas i Niinisalo och i Säkylä mellan den 2 och 13 maj 2022. Internationella styrkor från Storbritannien, Lettland, USA och Estland deltar också i övningen också.

Avsikten med övningen Arrow 22 är att stärka de mekaniserade truppernas verksamhet i en internationell miljö och utveckla förmågan att ta emot internationellt bistånd och att stöda värdlandet. En ytterligare målsättning är att stärka Försvarsmaktens gemensamma eldanvändning.

Vidare är målet med övningen att upprätthålla och utveckla armétruppernas kompetens och prestationsförmåga för landets försvar samt att bygga upp och upprätthålla internationell kompatibilitet. Övningen stöder mångsidigt utvecklandet av markförsvarets prestationsförmågor samt personalens, reservisternas och beväringarnas kompetens såväl på individ- som truppnivå. Läs pressmeddelande