Arméchefen om allmänna värnplikten, bohuslaningen.se

Försöket att skapa ett försvar baserat på yrkesmilitärer i samband med att allmänna värnplikten lades ner blev behöver utvecklas, menar Engelbrektson.

– Vi har inte haft så svårt att fylla platserna för de fast anställda, men att hitta personer till de tidvisa anställningarna i systemet har inte varit så lätt, säger Engelbrektson, som redan innan han tillträdde som svensk arméchef drog en lans för återinförande av allmän värnplikt

Luckorna i försvarsorganisationen ska nu täckas med att 13 000 ungdomar kallas in till mönstring av årskullarna 1999 och 2000.

– Av dem väljs 4 000 ut för en 11 månader lång grundutbildning 2018 och lika många 2019. Senare kan det nog bli tal om ökade volymer. Lagom till år 2020 kan vi ha två brigader om cirka 5 000 soldater i varje. Det är något motståndarna måste räkna med, säger arméchefen.

Omkring 100 000 ungdomar kommer att få information om värnplikten hem i brevlådan. Hur väljer ni dem som ska testas?

– Vi kan ju se vilka som är motiverade genom att redan vara med i försvarssammanhang och uttala sin frivillighet. Mer exakt hur urvalsprocessen ska se ut måste vi diskutera lite mer, innan jag säger något om det. Sedan är det ju en grannlaga uppgift att välja flickor eller kvinnor så att könsfördelningen blir bra i försvaret. Alla tecken visar på att en organisation fungerar bättre där båda könen är någorlunda jämställt representerade. Läs artikel