Ärans och hjälarnas dalkarlar (och kullor) åter ett regemente – ska säkra amerikanska marinkårens uppmarsch, cornucopia.cornubot.se

Ett av Sveriges mest legendariska regementen I 13 Dalregementet återuppstod i lördags på årsdagen av segern vid Leipzig 1642. Dalkarlarna stod ren av för bildandet av Sverige när de slöt upp bakom Gustav Wasa och tågade mot Stockholm för att kasta ut dansken (tvi!). Det nya regementet ska utbilda och krigsplacera två lätta skyttebataljoner, dvs klassiskt bilburet infanteri, som ska säkra den amerikanska marinkårens uppmarschvägar från sina förplacerade förråd i bergrummen i Tröndelagen. […]

Det finns en expeditionsbrigad för marinkåren stående med utrustning i bergrummen i Tröndelagen, och denna kan snabbt flyttas till hamnarna längs södra Norrlandskusten, som t ex Gävle och Sundsvall, för att därifrån skeppas till Baltikum. Eller för den delen genom att säkra södra Sverige och Gotland ge understöd till möjligheterna att med större förband undsätta Baltikum. Läs artikel