Är det något visst med en journalist? – Ja, med en viss journalist

Anders Björnsson, journalist

Rättsstaten led ett nederlag igår, den tionde december, när den brittiska appellationsdomstolen, High Court, tillmötesgick den amerikanska statens begäran, att Wikileksgrundaren Julian Assange kan utelämnas till USA för rättegång där. Domstolen, i likhet med underrätten, tar ingen hänsyn till de garantier för informationsfrihet, som råder i många demokratiska stater, däribland Förenta staterna och Storbritannien. Julian Assange, australisk medborgare, anses nämligen inte vara ”journalist”, även om han har bedrivit journalistisk verksamhet, utan ”aktivist”.

Men vem – vilken auktoritet eller instans – avgör i rättsstaten vem som är journalist och vem som inte är det? Journalistik är ett fritt yrke, som kan utövas utan all legitimation. På vår sajt, alliansfriheten.se, utför vi varje dag journalistiskt arbete, men endast en av utgivarna har haft journalistik till yrke – övriga två är advokat respektive utbildad bergsingenjör. Ingen av oss kan anses ha en starkare rätt att förmedla nyheter och bilda opinion (som naturligtvis är en form av ”aktivism”) än övriga.

Det i någon mån ironiska är, att domen i High Court i London fälldes samtidigt som USA:s president Joe Biden höll sitt högrankade kompiskollokvium om demokrati. Att fallet Julien Assange inte förekom i diskussionerna vid det digitala rådsbordet, är ett antagande, som inte behöver omges med alltför många reservationer. Man får hoppas, att ärendet går vidare till laglorderna i Supreme Court.