Äng(s)lig partiledning i Natofrågan, dalademokraten.se

Göran Greider, politisk redaktör

Tecknen hoparsig i skyn på att den socialdemokratiska partiledningen nu gör sig beredd att säga Ja till ett svenskt Natomedlemskap. Tyvärr. Ingen nu aktiv, ledande socialdemokrat har på mycket länge vågat ställa sig upp och argumentera för de fördelar, för Sverige och för omvärlden, som alliansfriheten ger. De som yppat något sådant är de som lämnat den dagliga politiken och all dess ängslighet, såsom Göran Persson och Stefan Löfven.

Det som därmed skett när ingen ingen ledande socialdemokratisk politiker ens fört fram alliansfriheten som ideal, det är att opinionen helt lämnats till att formas av borgerliga Natoförespråkare, partiledare eller borgerliga ledarsidor. Man kan också uttrycka det som så att någon Nato-debatt egentligen inte finns i detta land. Det hela liknar snarare en fullskalig offensiv för Nato på alla plan, i alla offentliga rum. […]

Alliansfriheten är en lång tradition i Sverige och den är inte bara socialdemokratisk. Men den har genom historien gett stort utrymme för progressivt arbete för fred och nedrustning och kritik av förtyck runtom i världen när Sverige i alla fall formellt stått utanför de stora militärblocken. Möjligheterna till det skulle minska om Sverige kliver in i Nato. Läs ledaren