Ålandsfrågan behandlades i hemligt utskottsmöte – ”Sveriges åsikt är mycket central och den påverkar Finland”, hbl.fi

Finland lägger stor vikt vid Sveriges åsikt, bekräftar Kimmo Kiljunen (SDP). Riksdagen behandlade den hemliga utredningen om demilitariseringen.

Utrikesutskottet diskuterade Ålandsfrågan under hemlighetsfulla arrangemang i riksdagen på torsdagen. Ärendet handlar om Utrikesministeriets utredning om Ålands demilitarisering, och frågan är aktuell på grund av det försämrade säkerhetsläget.
Det är frågan om en utredning om de juridiska aspekterna som ska ligga som grund för ett politiskt beslut på högsta nivå.
Utskottets möte hölls i det avlyssningssäkra utskottsrummet som ligger i källarvåningen i riksdagen, där utrikes- och försvarsutskotten möts i frågor som är känsliga för rikets säkerhet. Läs bakom betalvägg