Aftenposteen om Finland och Nato, anselm.fi

René Nyberg har vært ambassadør i Russland og er levende opptatt av Finlands forhold til landet. Aftenposten ber ham foreslå et møtested som kan fortelle litt om nettopp det. Fra kafébordet har vi utsikt til tsar Alexander 2., kalt den liberale tsaren. Tsaren lot finnene bruke finsk. Finland var delvis selvstyrt, men underlagt det russiske keiserdømmet i over 100 år.

– Vi har en nabo med kjernevåpen som er ustabil og uforutsigbar. Det er ikke nytt. Og det forsvinner ikke, sier Nyberg.

Nyberg sier at man aldri kan se bort fra historien og geografien.

– Vi har ingen mulighet til å løse det sikkerhetspolitiske problemet som Russland utgjør. Men vi kan håndtere det, sier han. […]

Men Nyberg advarer mot å forhaste seg med Nato-medlemskap. Han mener ikke finsk Nato-medlemskap er riktig, i alle fall ikke nå.

– Vi bør ikke bryte med Russland. Hvis de bryter med oss, er det annerledes.

– Men gjør ikke Russland allerede det når de sier det vil få konsekvenser om dere melder dere inn i Nato?

– De truer alle. Russland er en vedvarende fare. Men ikke en akutt trussel ennå, svarer Nyberg. Läs intervjun