Å lures av historien, vl.no

Erling Rimehaug, redaktør og journalist

«Hvis politikere og offentlighet mister følelsen for historien som historie, vil storpolitikken bli et farlig sted», skriver historikeren Terje Tvedt i en lang artikkel i Klassekampen. Han minner om at alle historiske hendelser og prosesser må ses ut fra sine forutsetninger. Historien gjentar seg aldri.

Tvedt tar fatt i de som bruker München-forliket i 1938 som argument i dagens situasjon. I 1938 aksepterte den britiske statsministeren Neville Chamberlain at Hitler annekterte den tyskspråklige delen av Tsjekkoslovakia for å oppnå det han trodde var en varig fred. Läs artikel