Magdalena Andersson håller tal med anledning av kriget i Ukraina och det försämrade säkerhetspolitiska läget, socialdemokraterna.se

Sverige.

Det pågår ett krig i Europa.

Just nu attackeras städer som Kiev, Charkiv och Mariupol av ryska styrkor.

Med vrede tar vi alla del av angreppen mot Ukrainas folk.

Vi fylls också av beundran för alla ukrainare som sluter upp till ursinnigt försvar av sin demokrati och sin frihet.

Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina är oprovocerat, olagligt och oförsvarligt.

Kreml hävdar att Ukraina tillhör en särskild rysk intressesfär. Men i dagens Europa finns inget utrymme för intressesfärer.

Lyckas Ryssland inordna Ukraina under sin överhöghet öppnar det upp för snarlika krav på andra länder.

Rysslands väpnade angrepp är mer än en attack på Ukraina, det är en attack mot varje lands rätt att själv bestämma sin framtid. Det utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet.
Därför sluter Sverige, EU och många andra länder upp bakom Ukraina. Läs talet

Nato-medlemskap vore ansvarslöst

Lars-Gunnar Liljestrand

När det brinner på grannens tomt, är det oklokt att hälla bränsle på elden. Men det är just det som förespråkare av en omedelbar ansökan om svenskt Nato-medlemskap ägnar sig åt. De vill, alternativt medverkar till, att brasan ska ta sig och sprida sig.

En svensk ansökan om medlemskap i den militära Västalliansen, när ett lokalt krig pågår i Ukraina genom Rysslands anfall, skulle i nuläget få ett antal omedelbara negativa konsekvenser.

Den skulle höja spänningsnivån i vår del av världen. Den skulle göra vårt land, Sverige, otillräckligt rustat, till ett naturligt anfallsmål för en ansvarslös statsledning i Moskva som ser Nato-land som sin givna fiende. Den skulle faktiskt kunna äventyra världsfreden.

Läs mer

Folkerettforsker om våpen til Ukraina: – Norge driver et høyt spill, forsvaretsforum.no

Norge kan ha blitt en medkriger som følge av våpenforsendelsen av panservernraketten M72 til Ukraina, mener én forsker. Én annen mener at terskelen ligger mye høyere enn det.

Det sier folkrettsforsker Cecilie Hellestveit til Forsvarets forum.

– Jeg må innrømme at Norge driver et høyt spill. De driver et høyere spill enn det jeg er komfortabel med. Ved at vi har besluttet å sende offensive våpen har vi brutt nøytralitetsprinsippet– i motsetning til om vi bare hadde sendt beskyttelses- og medisinsk utstyr, sier Hellestveit.

– Det er en stor forskjell på hva slags utsyr vi sender, fortsetter Hellestveit.

Hun er jurist og folkerettsekspert ved Folkerettsinstituttet.

Hellestveit mener at Norge dermed har gitt Russland økt handlingsrom for å utfordre norsk suverenitet på enkelte områder. Og det er ikke selvsagt at slik krenkelse vil nå terskelen for«angrep» i lys FN- eller Nato–pakten, mener Hellestveit. Läs artikel

Niinistö i Yles A-studio: ”Ryssland vet hur man höjer spänningarna”, hbl.fi

Efter det historiska beslutet om att sända vapenhjälp till Ukraina fick president Sauli Niinistö en hel del frågor om ämnet i Yles A-studio. Enligt honom är beslutet historiskt, men inte omvälvande.

– Det gör oss inte till en part i kriget. De övriga nordiska länderna har skickat liknande stödpaket, säger Niinistö.

Han tror inte det finns någon risk för att spänningarna mellan Finland och Ryssland ökar på grund av vapenhjälpen.

– Ryssland har nog en hel del annat att fundera på just nu.

Enligt honom är paketet Finland skickar rimligt i nuläget. […]

För första gången någonsin är majoriteten av finländarna för ett Natomedlemskap. Det visar Yles färska enkät.

Niinistö poängterar att man måste vara medveten om vilka följder det kan få att gå med i Nato.

– Vi har en granne som vet hur man höjer spänningarna. Dessutom blir hybridhoten allt större och svårare att försvara sig mot.

Samtidigt konstaterar presidenten att det inte finns någon garanti att Finland skulle få hjälp från omvärlden om vi blev anfallna, eftersom vi inte är med i Nato. Läs artikel

United Nations Stands with People of Ukraine, Secretary-General Tells General Assembly, Stressing ‘Enough Is Enough’, Fighting Must Stop, as Emergency Session Gets Under Way, un.org

The United Nations stands with the people of Ukraine, including more than 500,000 who crossed the country’s borders fleeing relentless attacks by Russian forces, Secretary-General António Guterres told an emergency special session of the General Assembly today, warning of potentially dire consequences for the world at large.

Dozens of delegates from among the Assembly’s 193 Member States took part in the historic session, which is just the eleventh such meeting in the United Nations 77-year history.  Many speakers warned that, amid the first full-scale international aggression in Europe since the end of the Second World War, the very future of the rules-based world order now hangs in the balance.

“Enough is enough,” said Mr. Guterres, adding:  “The fighting in Ukraine must stop now.”  Noting that bombardments by the Russian Federation have been pounding the country day and night, he said the capital, Kyiv, now finds itself surrounded.  Ukrainians have been forced to shelter in subway stations and more than half a million have fled across the country’s borders.  Citing credible accounts of serious damage sustained by residential buildings and other non-military infrastructure, he described the attacks as unacceptable and stressed that Ukraine’s sovereignty and territorial integrity must be respected. […]

Throughout the debate, many delegates voiced their views on a draft resolution to be taken up by the Assembly later this week, which is similar to the text which was vetoed by the Russian Federation in the Security Council.  Should the resolution pass by a majority vote, it is widely expected to condemn the Russian Federation’s aggression against Ukraine. […]

The representative of France declared that abstaining in the Assembly’s upcoming vote is “not an option”.  In taking up that text, the Assembly has a historic responsibility to call for an end to war and for the Russian Federation to remove its troops from Ukraine, he said, calling on all Member States to vote in favour of the proposed draft.  Emphasizing that no country can or should avert their gaze from the armed aggression and those who are seeking refuge, he went on to note that the Assembly’s special session does not imply that the Security Council has renounced its responsibilities.  In fact, the 15-member Council will meet this afternoon to take up a draft resolution on the humanitarian impacts of the crisis. Läs referatet

Rucka inte på den säkerhetspolitiska linjen

Utgivarna

Regeringen beslöt den 27 februari att förelägga riksdagen ett beslut att skicka vapen till Ukraina.

Statsminister Magdalena Andersson konstaterade på en pressträff på söndagskvällen att det är första gången som Sverige skickar vapen till konfliktzoner sedan Finland anfölls av Sovjetunionen 1939. Beslutet innebär att hjälmar och skyddsvästar samt 5000 pansarskott sänds till Ukraina.

Statsministern förklarade beslutet med att det bedömdes vara det som bäst tjänar Sveriges och svenska folkets säkerhet.

Riksdagen beslutade på måndagen att anta förslaget (Vänsterpartiet var emot men har sedan signalerat att man ändrat sig). På direkt fråga i riksdagen svarade försvarsminister Peter Hultqvist att han inte uteslöt fler kommande leveranser.

Det finns goda och vägande skäl för att vi på olika sätt skall stödja Ukraina. Men att i regeringens beslut att stärka det ekonomiska stödet också inkludera vapen bryter en svensk linje.

En grundprincip i den svenska vapenexportlagen är att vi inte bör exportera till stater som befinner sig i krig. Den är också en del i den svenska säkerhetspolitiken och alliansfriheten. Där finns andra viktiga komponenter som diplomati och fredliga lösningar av konflikter, respekt för folkrätten och FN-stadgan.

Avgörande för utformningen av säkerhetspolitiken har varit att vi skall undvika att dras in i en militär konflikt mellan stormakter i vårt närområde.

Läs mer

Putin kan komma att attackera Sveriges vapenleverans, marcusoscarsson.se

Nu väcks en oro för att vapnen, som ska stärka Ukrainas väpnade styrkor, istället kan utsättas för angrepp från ryska armén i samband med leveransen.

Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och lärare i militärstrategi vid Försvarshögskolan, varnar för att leveransen av krigsmateriel till Ukraina kan bli en ”oerhört svår logistisk utmaning.” Att vapnen skulle flygas in till landet är enligt honom osannolikt och direkt farligt.

Inte minst eftersom den ryska diktatorn Vladimir Putin utryckt sig hotfullt mot det stöd som väst skickar till Ukraina.

– Hela Ukrainas luftrum är nu en krigszon. Det vore en väldigt olycklig utveckling om det sköts ned Nato-plan, lastade med vapen, säger han till SvD och framhäver att en sådan händelse skulle ge Putin ”vatten på sin kran”. Läs artikel

Debatt i Lund: Ja eller nej till Natomedlemskap? cmes.lu.se

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina hålls ett Debatt i Lund kring den svåra frågeställningen om ett svenskt medlemskap i Nato.

3 mars 2022 19:00 to 20:00

Wang Yi: China Attaches Great Importance to and Cares about the Safety of Chinese Compatriots in Ukraine, chinaembassy.se

On February 28, 2022, during a virtual meeting with ROK Foreign Minister Chung Eui-yong, State Councilor and Foreign Minister Wang Yi stressed that the Communist Party of China and the Chinese government attach great importance to and care about the safety of Chinese compatriots in Ukraine. Whether they are Chinese students studying in Ukraine, business personnel or overseas Chinese, they all embody the bridges and bonds promoting the friendly cooperation between China and Ukraine. The Ministry of Foreign Affairs of China has activated the emergency coordination mechanism in a timely manner, maintained close communication with all parties, and will make full use of various channels and take all necessary measures to effectively guarantee the safety of Chinese personnel and institutions. China thanks all walks of life in Ukraine for their care for Chinese citizens in Ukraine, and expects the countries concerned to properly fulfill their international responsibilities and ensure the safety of civilians’ lives and property.

Wang Yi said, China supports and encourages all diplomatic efforts conducive to the peaceful settlement of the Ukraine crisis, and welcomes the launch of peace talks between Russia and Ukraine. As a permanent member of the UN Security Council, China will continue to play a constructive role in easing the situation and making peace. Läs pressmeddelande