Russia, ASEAN Hold First Naval Drills off Indonesian Coast, thedefensepost.com

Russia and a number of Southeast Asian countries kicked off their first ever joint naval exercise along the Strait of Malacca, one of the world’s most important shipping lanes, on Wednesday, Indonesia’s navy said.

The drills come at a time of growing tensions in the Pacific, particularly around the South China Sea, which Beijing claims almost in its entirety. All ten members of ASEAN, Southeast Asia’s regional bloc, participated in Wednesday’s drills. Indonesia, Thailand, Singapore, Vietnam, Malaysia, Myanmar, and Brunei provided warships or aircraft, with the Philippines taking part as a virtual observer.

The exercises will continue until Saturday.

“This exercise is about peace, stability and prosperity in the region,” Russia’s ambassador to the bloc Alexander Ivanov said in a statement.

Indonesian first fleet commander Arsyad Abdullah said the exercise would “enhance the interoperability and understanding between the Russian and ASEAN militaries.”

One analyst told AFP the exercise would reaffirm the ASEAN bloc’s principle of non-alignment, particularly given regional tensions.

“It is important for us to ensure the balance of power in our region, to reiterate that this is a non-aligned region,” Connie Rahakundini Bakrie, an Indonesian military analyst from the Institute of Defense and Security Studies, said. The bloc has previously held drills alongside the US and Chinese navies, while Indonesia and the United States held their biggest ever annual military exercise — known as Garuda Shield — in August. Läs artikel

Secretary Antony J. Blinken at a Press Availability at the NATO Ministerial, state.gov

This meeting came at a critical time.  In recent weeks, Russia has stepped up planning for potential military action in Ukraine, including positioning tens of thousands of additional combat forces near the Ukrainian border. […]

Diplomacy is the only responsible way to resolve this potential crisis.  The most promising avenue for diplomacy is for Russia and Ukraine to returnt to dialogue in the context of the Minsk agreements, which aims to end the armed conflict in eastern Ukraine.  President Putin said recently, and I quote, “There is no alternative to the full implementation of the Minsk agreements.”  President Zelenskyy has also reiterated Ukraine’s continued commitment to Minsk.

The United States reaffirms our support for diplomacy and for implementing the Minsk agreements.  We call on all sides to restore the ceasefire to July 2020 levels.  And we urge Russia to de-escalate, to reverse the recent troop buildup, to return forces to normal peace-time positions, to pull back heavy weapons and forces from the line of contact in eastern Ukraine, to refrain from further intimidation and attempts to destabilize Ukraine internally, and to leave plans for further military action behind. […]

Question: You’ve just warned Russia of economic consequences, but what exactly are those measures?  Will the U.S., for example, go as far as cutting off Moscow from the global financial system?  And since Russia has already been sanctioned and weathered those sanctions, what makes you think that Putin will be deterred by today’s warning?

Secretary Blinken:  Thank you.  Well, first, let me say that we’ve already demonstrated in the 10 months or so of this administration that we can and we will respond to harmful Russian actions: SolarWinds, election interference, repression against Mr. Navalny, and others.  Should Russia follow the path of confrontation when it comes to Ukraine, we’ve made clear that we will respond resolutely, including with a range of high-impact economic measures that we have refrained from pursuing in the past. Läs artikel

Russian reframing: Norway as an outpost for NATO offensives, nupi.no

Anni Roth Hjermann, tidligare ansatt vid NUPI och Julie Wilhelmsen, seniorforsker, NUPI

Moscow increasingly views the ‘Collective West’ as an offensive actor and the High North as terrain for NATO ‘expansion’. Norway figures as an active partner in this endeavour. For Norway, this situation is precarious: to the degree that Norway is seen as an inimical ‘NATO in the North’, Norwegian policies across a range of issue-areas increasingly risk being perceived as actions in an existential Russia–West struggle. This is worrisome because key pillar of official Norwegian policy towards Russia involves balancing NATO deterrence with reassurance. As the military/non-military distinction becomes blurred in the eyes of Russia this crucial balancing becomes very difficult – the intended ‘reassuring’ signal might not come across. Läs rapporten

Regeringsförklaring avgiven av statsminister Magdalena Andersson, regeringen.se

[…] Den svenska utrikespolitiken ska värna Sveriges självbestämmande, Sveriges demokrati och det svenska folkets trygghet. Att främja fred och utveckling ligger i Sveriges omedelbara intresse och gagnar vår omvärld. Det ligger därför i Sveriges intresse att bejaka samverkan och dialog mellan länder och stå upp för en internationell rättsordning. Fyra områden ska särskilt betonas:

För det första: Samarbetet ska stärkas i vår omedelbara närhet – i Norden och i EU.

Att befolkningen i de nordiska länderna hålls åtskilda med gränshinder är i vår historia en främmande företeelse. Den fria rörligheten mellan de nordiska länderna behöver återupprättas, så snart det är möjligt. Det nordiska samarbetet fördjupas och breddas, med särskild tyngdpunkt på gemensam hantering av kriser. De nordiska och baltiska länderna ska gå före i Europa och tillsammans utgöra ett av världens mest integrerade, hållbara och digitaliserade områden. […]

För det andra: Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast.

Den militära alliansfriheten tjänar vårt land väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Sverige ska inte söka medlemskap i Nato. Sverige kommer inte att stå passivt om en katastrof eller ett angrepp drabbar ett annat land i Norden eller i EU och vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om vi själva drabbas. EU är Sveriges viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arena. Vårt pågående ordförandeskap i OSSE ger Sverige möjlighet att värna den europeiska säkerhetsordningen.

Sverige och EU fördömer Rysslands militära aggression mot Ukraina inklusive den illegala annekteringen av Krim. Situationen för de människor som fastnat på gränsen mellan Polen och Belarus är oacceptabel. Belarus agerande ska mötas med utökade sanktioner. […]

Samhällets kapacitet att hantera kriser ska vara stark, såväl i fredstid som vid krig. Sverige fördjupar försvarssamarbetet med Finland och andra nordiska grannar, inom EU, med USA samt i partnerskapet med Nato. Vårt nationella försvar byggs ut. Fem regementen och en flygflottilj återinrättas just nu: I Falun, Sollefteå/Östersund, Arvidsjaur, Kristinehamn, Göteborg och i Uppsala. Det civila försvaret stärks. En ny, uppdaterad nationell säkerhetsstrategi tas fram. Sverige fortsätter att vara en stark röst för kärnvapennedrustning och icke-spridning. Läs regeringsförklaringen

 

Till minne: Arvid Cronenberg, dn.se

Överstelöjtnant Arvid Cronenberg, Kungsbacka, har avlidit en vecka före sin 100-årsdag. Han efterlämnar dotter med familj.

Arvid Cronenberg föddes i Bjursås församling i Kopparbergs län. Han hade en lång militär bana bakom sig och var nestorn bland svenska militärhistoriker med en rik produktion om främst den svenska armén.

Cronenberg avlade officersexamen 1947, blev fänrik vid Norrlands dragonregemente och 1960 ryttmästare. Åren 1961–1967 tjänstgjorde han vid signaltjänstavdelningen i Försvarsstaben. Cronenberg blev med tiden en av vårt lands främste militärhistoriker och en stor kännare av 1800- och 1900-talens svenska militärhistoria. Han blev fil kand 1967 och tjänstgjorde 1967–1982 vid militärhistoriska avdelningen på Militärhögskolan. Han befordrades till överstelöjtnant 1973 och invaldes 1991 som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Några banbrytande arbeten av Arvid bör nämnas. Ett var ”Militär intressegruppolitik.  Läs minnesrunan

Russia will act if Nato countries cross Ukraine ‘red lines’, Putin says, theguardian.com

Vladimir Putin has warned Nato countries that deploying weapons or soldiers to Ukraine would cross a “red line” for Russia and trigger a strong response, including a potential deployment of Russian missiles targeting Europe.

Nato countries have warned Putin against further aggression against Ukraine as foreign ministers gathered in Latvia to discuss the military alliance’s contingencies for a potential Russian invasion.

Tensions have soared following a buildup of nearly 100,000 Russian troops, as well as tanks, artillery, and even short-range ballistic missiles, within striking distance of Ukraine’s borders. […]

“You asked about Ukraine, where are these red lines?” he said in televised remarks during an investment conference. “They are above all in the creation of threats to us which could come from [Ukraine].”

In particular, he warned against the stationing in Ukraine of missile defence systems similar to those in Romania and Poland. Putin claimed they could serve as cover to deploy offensive weapons such as Tomahawk missiles capable of reaching Moscow in minutes.

“We would have to create a similar threat for those who are threatening us,” he said, warning that Russia could deploy hypersonic missiles. “And we can do that already now,” he added. Läs artikel

Speech by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the event: NATO’s outlook towards 2030 and beyond, nato.int

[…]

Margarita Seselgyte:

Thank you. You have mentioned China, and it is very interesting because tensions in Indo-Pacific are increasing and the waves are coming to this region as well. Me being from Lithuania, I can feel these waves coming. And the question is: is China enough military and enough close to NATO to react to what’s happening in China and around?

Jens Stoltenberg:

So first of all, China is not an adversary. And the rise of China also poses and provides opportunities for NATO Allies, for our economies, for our markets. And the rise of China has also helped to lift hundreds of millions of people out of poverty. And of course, this is important for all of us.

And we need to engage with China on issues like arms control. I spoke with the Chinese foreign minister and that was one of my messages, that China should actually be part of future arms control arrangements and, for instance, on climate change.

But at the same time, we need to realise that yes, China is, in many ways, far away, but China matters for our security. They will soon have the biggest economy in the world. They already have the second largest defence budget. They have the biggest navy. They are investing heavily in new, modern military capabilities, including hypersonic glide vehicles, expanding significantly their arsenal of intercontinental ballistic missiles. And of course, this is a global issue – it can reach all NATO territory. And then we also see that they are operating in cyberspace, in space – that matters for what’s going on the Earth. Also in this region, North America and Europe.

So this idea that, in a way, we can confine our security to only the Euro-Atlantic area, that doesn’t work anymore. We are an Alliance of North America and Europe, but this Alliance, this region, is faced with global threats and challenges and the rise of China is one of them. And therefore, we also need to work with partners to address that, including in the Asia-Pacific region. Läs intervjun