EF-ländernas försvarsministrar undertecknade ett styrdokument som ska styra den militära verksamheten, valtioneuvosto.fi

Försvarsministrarna för länderna inom JEF (Joint Expeditionary Force) sammanträdde 30.6-1.7.2021 i Helsingfors och undertecknade då ett politiskt styrdokument som ska styra den militära verksamheten och som kompletterar JEF:s samförståndsavtal från 2018. Utöver detta förde ministrarna scenariobaserade diskussioner där JEF-ländernas beslutsmekanismer och förutsättningar för samarbete övades. […]

En av JEF:s viktigaste verksamhetsformer är medlemsstaternas gemensamma övningar och insatser. Ramen för JEF-samarbetet kan användas för att stödja till exempel FN:s, Natos eller EU:s insatser. För varje uppgift och situation bildas alltid en skräddarsydd trupp, och varje land beslutar om sitt eventuella deltagande själv och i enlighet med sin egen nationella lagstiftning. Läs pressmeddelande

Veckans citat

”American policymakers tend to respond to events by asking what the U.S. should do. Instead, the right question is should America do anything? Since few of America’s overseas interests are important let alone vital, the right answer most often is no, at least not much of anything beyond diplomacy. Like in the Caucasus. That region undoubtedly is vital to someone, just not to the United States.”

Doug Bandow i The American Conservative, 1 juli

Webb-tv: Är vi på väg mot en ny världsordning? varldenidag.se

Vad kommer en ökad rivalitet mellan USA, Ryssland och Kina att leda till? Och hur ska Sverige förhålla sig till det nya geopolitiska läget? Det är frågor som tas upp i veckans Hotspot.

Gäster i programmet är Kristina Sandklef, oberoende Kinaanalytiker, Mike Winnerstig, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, och Sven Hirdman, före detta ambassadör i Moskva.

Hotspot är ett samtalsprogram som produceras av TV Vision Sverige och Världen idag.

Läs annons

Why Ostpolitik with Russia runs along East-West Euro divide, responsiblestatecraft.org

James W. Carden, executive editor for the American Committee for East-West Accord

One of the most moving and courageous acts that took place during the four decade long cold war between the Soviet Union and the West took place on December 7, 1970 when, in an overdue but necessary act of contrition for the barbarous crimes committed by Nazi Germany, West German Chancellor Willy Brandt traveled to Warsaw and knelt before a memorial to the Warsaw Ghetto Uprising.

Brandt’s “eastern policy” or, Ostpolitik, was based on the idea of “change through rapprochement” with the communist states to the east: East Germany, Poland, and the Soviet Union. His attempt to initiate a thaw in the Cold War was anticipated by the policies pursued by French president Charles de Gaulle, who pursued a normalization of relations with both China and the USSR. It was from de Gaulle, after all, whom U.S. president Richard Nixon borrowed the term detente to characterize his own policy towards the communist powers.

And today, developments in both France and Germany suggest their desire to return to a policy of Ostpolitik. On June 23, The Financial Times reported that “German chancellor Angela Merkel hopes that the European Union will consider inviting the Russian President to participate in a summit with EU leaders, an initiative supported by French President Emmanuel Macron.”Läs artikel