NATO concentrating over 40,000 troops near Russian border, tass.com

The American troops are now redeploying from continental North America to Europe through the Atlantic, Russia’s Defense Minister Army General Sergei Shoigu said.

NATO will concentrate 40,000 troops and 15,000 items of armament and military hardware near Russian borders, basically in the Black Sea and Baltic regions, Russia’s Defense Minister Army General Sergei Shoigu said on Tuesday.

Overall, “40,000 troops and 15,000 items of armament and military hardware, including strategic aircraft, will be concentrated” near the Russian borders, the defense chief said.

The American troops are now redeploying from continental North America to Europe through the Atlantic, Shoigu said. Läs  artikel

Marin övning utanför Blekinge, forsvarsmakten.se

Under en veckas tid kommer marinen och delar av flygvapnet att öva mot scenariot att någonting upptäckts i vattnen runt Sverige. Hotet i övningen utgörs framförallt av ubåtar men även ytstridsfartyg och delvis från flyg. Övningen pågår mellan 15 och 21 april i södra Östersjön i höjd med Blekinge. Delar från samtliga marina förband, helikopter och stridsflyg från flygvapnet samt två ytstridsfartyg från Finland deltar. Läs pressmeddelande

Motståndsrörelse!

Anders Björnsson

Regeringen vill göra det olagligt att förneka folkmordet på ”judar och andra grupper under andra världskriget”, uppgav Sveriges Radios ekoredaktion på onsdagen. ”Förintelsen är världshistoriens största brott mot mänskligheten, och det får inte glömmas. De som försöker få världen att glömma och blanda bort korten, de måste stå till svars för det”, förklarar justitieminister Morgan Johansson.

Johansson hänvisar till flera andra europeiska länder, där sådant förnekande är straffbart. En parlamentarisk kommitté ska tillsättas ”för att se över hur en sådan lagstiftning ska se ut”. Till denna kommer alla riksdagspartier att inbjudas att delta, enligt statsrådet.

Den föreslagna inskränkningen i yttrandefriheten är ytterst betänklig. Politiska diktat om vad som är historisk sanning förekommer verkligen även i andra länder i Europa, men bör Sverige följa efter? I Turkiet är det förbjudet att påstå, att första världskrigets folkmord på armenier har ägt rum. Aftonbladets journalist Peter Kadhammar rapporterade i februari 2018 om den polska så kallade förintelselagen:

Läs merMotståndsrörelse!

Landets säkerhet – regeringen vägrar sälja Telia, dagensps.se

Staten kommer inte sälja Telia. Regeringen går därmed emot riksdagens majoritet och hänvisar till landets säkerhet.

Staten behåller sina 39,5 procent i bolaget. Regeringen backar upp sitt beslut mot Försvarsmaktens utredning om Telia från i fjol, som även den säger att statens ägande inte bör minskas.

”Det är helt av säkerhetspolitiska skäl och regeringen gör ingen annan bedömning”, säger näringsminister Ibrahim Baylan till Di.

När det gäller möjligheten till en styckning av företaget hänvisar Ibrahim Baylan till sekretessen i Försvarsmaktens rapport. Läs artikel

Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt, regeringen.se

Sverige har under lång tid varit starkt engagerat för att främja utvecklingen av den inter­nationella humanitära rätten i väpnade konflikter och för att stötta Inter­nationella brott­måls­dom­stolen och dess verk­samhet. Som ett led i detta arbete lämnar regeringen i lagråds­remissen förslag till lagändringar som krävs för att Sverige ska kunna tillträda de så kallade Kampala­ändringarna avseende aggressions­brott och vissa andra ändringar i Rom­stadgan för Inter­nationella brott­måls­dom­stolen.

Det föreslås även att aggressions­brott kriminali­seras i svensk rätt. För aggressions­brott ska dömas den som kan utöva kontroll eller styra över en stats politiska eller militära handlande och som planerar, förbereder, inleder eller utför en aggressions­handling som till sin karaktär, svårhets­grad och omfatt­ning utgör en uppenbar över­trädelse av Förenta nationernas stadga. Straffet ska vara fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år eller på livstid. Läs pressmeddelande

Hultqvist: Vi måste ta varningstecken på allvar, sverigesradio.se

  • Efter Natos besked att lämna Afghanistan, pekar Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist på att fler kvinnor fått utbildning, terrorism förhindrats och Afghanistans egen militära förmåga stärkts.
  • Sverige haft soldater där sedan 2002 och den mindre grupp som finns kvar kommer nu också lämna.
  • En analys av resultatet för ett par år sedan pekade på att målen till stor del inte nåtts och att landets stabilitet och säkerhet brister. Läs artikel

Intressant genomgång av vår historieskrivning

Mats Björkenfeldt
Göran Rydeberg, verksam vid Hans Blix Centrum vid Stockholms Universitet, har i sin bok Utrikes- och säkerhetspolitikens historia från 1800 till i dag (Santérus 2021) gjort en för oss historieintresserade värdefull genomgång av vad historiker skrivit om den angivna tiden.

Rydeberg får oss att inte glömma vad bland andra Torsten Gihl (Den svenska utrikespolitikens historia 4. 1914 – 1918) och Erik Lönnroth (Den svenska utrikespolitikens historia 5. 1919 – 1939) skrivit, men även till exempel Leos Müller i Neutrality in World History, från 2019, som anmälts här (Neutralitet – valet för framtiden)

Vidare påminns vi om 1834 år neutralitetsförklaring ”som i sin tur skulle bli en av de första grundbultarna i Sveriges långa allians- och neutralitetspolitik”. Viktiga hänvisningar finns i Rydebergs bok.

En bok, som hade gått undertecknad förbi men som han här blir varse, är antologin Det hotade landet och det skyddade. Sverige och Finland från 1500-talet (red. Tapani Suominens och Anders Björnsson) från 1999 (finns på www.antikvariat.net).

Många i landet styrs av känslor när de förkunnar att vi nu bör lämna vår tvåhundraåriga alliansfrihet. Dessa bör dock, innan de tar slutlig ställning, begrunda vår historia. En av fördelarna med en alliansfrihetspolitik är att man inte behöver satsa på ”rätt” häst som snart kan visa sig vara en nitlott. De som tror att USA nu är den hästen, bör läsa Rydebergs bok. Han skriver på sidan 28:

”[Historikern Folke] Lindberg knyter an till en idag kanske delvis bortglömd verklighet, där stora delar av det svenska etablissemanget hoppades på att Napoleon III:s Frankrike skulle kunna spela en avgörande roll i östersjöregionen och att Sveriges gamla allianspolitik med nära anknytning till Paris under tidigare århundraden åter skulle bli verklighet. Såväl Oscar I som hans båda söner hade villigt satsat på detta kort, som med Preussens seger över Frankrike 1870–71, skulle visa sig ha en obehagligt låg valör.” Med en kontrafaktisk historieskrivning hade Sverige möjligen blivit indraget i första världskriget om etablissemanget fått sin vilja igenom.

Rydebergs bok är ett perfekt avstamp för att gå vidare med letandet av värdefull historisk litteratur.

 

Russia-Ukraine War Alert: What’s Behind It and What Lies Ahead? carnegie.ru

Dmitri Trenin, director of the Carnegie Moscow Center
Perhaps the most important thing for the Russian leadership in this episode was to prevent the need to actually go to war against Ukraine in the future. Going overkill in terms of military maneuvers on the Ukrainian border now may avoid the need to do terrible things at a later point.

The troops are not yet back at their bases, but the war alert along the Russo-Ukrainian border has passed. In fact, a war was never in the cards. Yet the alert, while it lasted, was profoundly disturbing. For the West, it highlighted the dangers of a large-scale direct clash between Russia and Ukraine. For Russia, which heretofore has dismissed the Donbas conflict as a civil war in Ukraine, it opened up the prospect of having to wage a real war against a large neighboring country. And for Ukraine, such a war might have been existential. […]

The self-proclaimed people’s republics in the Donbas have been in limbo throughout these years. They are increasingly distancing themselves from Ukraine and integrating ever more closely with Russia. The ruble is the currency; Russian is the only official language; and 10 percent or more of the population of 3.6 million have already acquired Russian citizenship. Yet their future is unclear. Still wedded to the Minsk peace process and unwilling to sever its remaining ties with Europe, Moscow will not formally recognize the republics or allow them to accede to Russia. Frustration is mounting. Läs artikel

Kräver pengar till finländsk Jasaffär, sydsvenskan.se

Försvarsminister Peter Hultqvist vill ha grönt ljus för att öka försvarsanslaget ytterligare. En eventuell försäljning av Jas Gripen till Finland innebär nämligen stora kostnader även för svenska skattebetalare.

I vårändringsbudgeten för 2021 föreslår Hultqvist och regeringen att riksdagen ska gå med på att utveckla Gripensystemet.
Förutsättningen är att Finland senare i år säger ja till att köpa svenskt. Men den svenska regeringen anser att utfästelsen nu kan vara avgörande för Finlands val och därför måste riksdagen vara med på tåget. […]
Hur stora merkostnaderna kan bli är inte klart, enligt uppgift till TT. Det kommer att preciseras närmare i budgeten i höst. Avsikten är att det inte ska påverka genomförandet av det så kallade försvarsbeslutet som riksdagen klubbade före jul, om försvarets upprustning åren 2021-2025.
Regeringen och Saab satsar sedan några år hårt på att få Finland att välja Gripen modell E.
I det aktuella budet ingår 64 plan och även övervakningssystemet Globaleye med två specialplan från Saab. Tanken är att också det svenska försvaret ska skaffa sig två Globaleyeplan så småningom.
Totalt är den finska affären beräknad till uppemot 10 miljarder euro. Översatt i svenska kronor är det ungefär 100 miljarder. Läs artikel

NATO Allies decide to start withdrawal of forces from Afghanistan, nato.int

NATO Allies decided on Wednesday (14 April 2021) to start withdrawing forces from the Resolute Support Mission in Afghanistan by May 1, with plans to complete the drawdown of all troops within a few months.

In a joint press conference with the US Secretaries of State and Defense following a virtual meeting of Allied foreign and defence ministers, NATO Secretary General Jens Stoltenberg said “our drawdown will be orderly, coordinated, and deliberate”. He added: “we went into Afghanistan together, we have adjusted our posture together, and we are united in leaving together”. Läs pressmeddelande

Little Contact between Norwegian and Russian Defense Authorities, highnorthnews.com

Hilde-Gunn Bye, journalist

Up until 2014, Norway had extensive military cooperation with Russia. In 2013, the Norwegian MFA announced that the two countries had some 20 different joint efforts annually, with activities in all defense areas.

Today, however, the situation is different. Since 2014 and Russia’s actions in the Ukraine, Norway has – like NATO – suspended its bilateral military cooperation with Russia.

Agreements exempt from this suspension include coast guard and border control collaboration, both in which annual protocol meetings still take place. Cooperation about search and rescue is maintained, as is the direct line between the Norwegian Joint Headquarters and Russia’s Northern Fleet. Läs artikel

Finska centerns linjetal andas doft av honung för drake och björn, frivarld.se

Sveriges och Finlands två Centerpartier är minst sagt olika. Medan det svenska Centerpartiet vill gå med i Nato och dess talesperson Kerstin Lundgren talar klartext om Kina och Ryssland så skickar det finländska Centerpartiet inte riktigt samma signaler: Norden är inte viktigt, Kina ska inte utmanas med offentligt prat om övergrepp mot mänskliga rättigheter och Ryssland ska komma närmare, summerar Yrsa Grüne-Luoma den finländska centerledaren Annika Saarikkos säkerhetspolitiska linjetal hos Paasikivi-samfundet.

När en erfaren politiker som Annika Saarikko, Centerpartiets ordförande och vetenskaps- och kulturminister i Sanna Marins regering, håller sitt utrikes- och säkerhetspolitiska linjetal kunde man vänta sig en starkare betoning av det nordiska. Sporadiska omnämnanden av Sverige och Norge var allt hon hade att komma med. Läs artikel