Germany and France quit WHO reform talks amid tension with Washington, reuters.com

France and Germany have quit talks on reforming the World Health Organization in frustration at attempts by the United States to lead the negotiations, despite its decision to leave the WHO, three officials told Reuters.

The move is a setback for President Donald Trump as Washington, which holds the rotating chair of the G7, had hoped to issue a common roadmap for a sweeping overhaul of the WHO in September, two months before the U.S. presidential election.

The United States gave the WHO a year’s notice in July that it is leaving the U.N. agency – which was created to improve health globally – after Trump accused it of being too close to China and having mishandled the coronavirus pandemic. The WHO has dismissed his accusations. European governments have also criticised the WHO but do not go as far as the United States in their criticism, and the decision by Paris and Berlin to leave the talks follows tensions over what they say are Washington’s attempts to dominate the negotiations.

“Nobody wants to be dragged into a reform process and getting an outline for it from a country which itself just left the WHO,” a senior European official involved in the talks said. Läs artikel

’Mali, Burkina Faso troops carried out almost 150 extrajudicial killings’, trtworld.com

The Mali-based United Nations mission, MINUSMA, reports ”an increase in serious human rights violations attributable to the Malian security forces.”

The Mali-based United Nations mission, MINUSMA, reported ”an increase in serious human rights violations attributable to the Malian security forces”, which it held responsible for 94 such killings over the three-month period between April and June.

The quarterly report also found 50 extrajudicial killings in late May by Burkina Faso troops in the village of Boulkessi, and settlements close to the nation’s Mali border. Läs artikel

About three quarters support bringing troops home from Iraq, Afghanistan, thehill.com

About three-quarters of U.S. adults say they support bringing U.S. troops home from Iraq and Afghanistan in a new poll commissioned by the libertarian Charles Koch Institute obtained exclusively by The Hill.

In the poll, which surveyed 2,000 U.S. adults, 44 percent said they strongly support bringing U.S. troops home from Iraq and 30 percent said they somewhat support doing so.

For Afghanistan, 46 percent said they strongly support bringing troops home and 30 percent said they somewhat support it. Läs artikel

While Turkey Provokes Greece, NATO, EU Look The Other Way, thenationalherald.com

Able to block NATO – which requires consensus among members – and with the European Union afraid he’ll flood the bloc with more refugees and migrants through Greece, Turkish President Recep Tayyip Erdogan is getting a free pass from both.

That’s the feeling, said The New York Times in a feature, from diplomats and analysts as the belligerent Erdogan, ruling Turkey like a quasi-dictatorship, keeps sending fighter jets and warships to violate Greek airspace and waters where he plans to send energy drill ships – just as he’s doing off Cyprus with no one moving to stop him.

Greek Prime Minister and New Democracy leader Kyriakos Mitsotakis’ calls for the EU to hammer Turkey with hard sanctions were politely ignored after the bloc’s leaders – nearly apologizing for even thinking of getting tough – issued only soft sanctions for the drilling off Cyprus, which he promptly ignored. Läs artikel

Lavspenning i nord, forsvaretsforum.no

Oddmund H. Hammerstad , tidligere statssekretær

TV 2 og Forsvarets forum kunne 30. juli fortelle at den amerikanske destroyeren USS «Roosevelt» tirsdag 28. juli mottok utmerkelsen Navy Arctic Service Ribbon etter å ha seilt i over 28 dager nord for Polarsirkelen. Det burde kanskje også vært opplyst om at dette fartøyet, som utgjør en del av Natos rakettskjold, seilte inn i Barentshavet som del av en amerikansk-britisk flåteenhet i mai år. Natos rakettskjold (Ballistic Missile Defence, BMD) har vært sterkt kritisert av russerne helt siden det ble vedtatt etablert i 2009 av NATOs toppmøte. Rakettskjoldet har vært operativt siden 2016. Russerne mener at dette skjoldet forrykker den strategiske balansen mellom USA og Russland.

Da nevnte seiling i Barentshavet fant sted var det generalløytnant Rune Jacobsen, sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan, som minnet om at lavspenning og beroligelse vis-à-vis russerne er offisiell norsk politikk, og at forsvarsledelsen derfor avsto fra å seile sammen med den amerikansk-britiske flåtestyrken. Vår forsvarsminister valgte en kortere versjon, og sa at Forsvaret ikke kunne prioritere deltakelse. Forklaringen er nok heller det jeg har nevnt ovenfor, at både den omtalte destroyeren og ytterligere to av fartøyene i flåtegruppen, som seilte nær opp mot russernes strategisk viktige installasjoner, inngår i Natos rakettskjold. Russerne tror ikke på Natos begrunnelse for skjoldet, som er at det skal beskytte allianselandene mot langtrekkende ballistiske missiler fra ustabile regimer (som Iran). […]

Det må være helt sentralt i norske regjeringers og stortingsflertalls politikkutforming og handlinger i nordområdet å bidra til tillitsskapende tiltak og lavt spenningsnivå. Det er på høy tid å komme ut av den kalde krigens retorikk og adferdsmønster. USA er mer og mer seg selv nok, og ser Kina som sin nye og store utfordrer. Supermaktens interesser og militære disposisjoner på og omkring norsk territorium har svært lite med å beskytte norske verdier og vårt samfunns integritet å gjøre. Geopolitiske endringer er på gang, og gjør seg gjeldende også i Arktis. I fjor la USAs forsvarsdepartement frem en rapport for Kongressen hvor det ble uttrykt stor bekymring for Kinas ekspansive planer i Arktis, og særlig for økt tilstedeværelse av sjøstridskrefter, blant annet atomubåter (NTB 6. mai 2019). Läs artikel

Et resultat av en årelang prosess, derimot.no

William Scott Ritter Jr, tidligere FNs våpeninspektør i Irak

Relasjonane mellom USA og Tyskland lar seg ikkje reparere etter fleire tiår med samanstøytar om synspunkt og idear. Troppeuttrekking er berre eit symptom. […]

Men sanninga er at denne avgjerda har vore i kjømda lenge; den har ikkje røtene sine verken i nokon slags personleg animus hos president Trump eller i USA sin styrkeomplasseringsstrategi.

Krisa vi no ser kjem frå ein større dysfunksjon i forholdet mellom USA og Tyskland som har vore til stades i fleire tiår, driven av ibuande inkompatible verdssyn og verdisystem, og den uunngåelege samanstøyten mellom US-amerikansk eksepsjonalisme og tyske ideal basert på prinsippet om europeisk suverenitet. […]

Sjølv om Tyskland stod bak USA etter terroråtaka den 11. september («9/11»), så strekte ikkje denne støtta seg så langt som til å omfatte USA si avgjerd om å invadere Irak i 2003; dei gjenstridige tyskarane fekk dåverande utanriksminister Donald Rumsfeld til å bryte ut, nedsettande, at Tyskland var ein del av «Det gamle Europa».

Gerhard Schröder, som tente som tysk kansler frå 1998 til 2005, arbeidde for nærare relasjonar med Russland, særleg på energi-feltet, noko som sette sinna i kok hos styresmaktene i USA.

Då Barack Obama vart president i 2009 trudde mange tyskarar han representerte starten på ein ny æra med betra relasjonar som kunne sameinast om sams ideal og verdiar, berre for å bli skuffa av det faktumet at problema i forholdet mellom USA og Tyskland var større enn éin mann aleine. Läs artikel

75 år siden atombombingen av Hiroshima og Nagasaki, forsvaretsforum.no

[…] Verken før eller siden Hiroshima og Nagasaki har atomvåpen vært brukt i krig.

Men Røde Kors-leder Robert Mood anslår at sjansen for at atomvåpen igjen vil bli brukt er stor. Han ber Norge slutte seg til atomvåpenavtalen.

– Røde Kors mener at det rett og slett er en forbrytelse mot menneskeverdet å tenke seg å bruke et våpen som dreper så mange uskyldige uten mål og mening, sier Mood til NTB.

Han mener at teknologiske, militære og politiske endringer gjør at det haster å øke innsatsen i arbeidet for en atomvåpenfri verden.

– Risikoen for at atomvåpen på nytt kan bli tatt i bruk øker, sier han.

Årsaken er at våpnene både er blitt mindre, lettere å bruke og at det er blitt enklere å sikte mot spesifikke mål. Samtidig er det ikke lenger kun lands øverste politiske ledere, som statsminister eller president, som sitter med atomknappen. Nå har militære ledere også mulighet til å avgjøre om de vil bruke atomvåpen mot fiendtlige mål.

– Beslutningsmyndigheten er på et lavere nivå, sier Mood. […]

Nå håper han land som Norge vil vise større engasjement i arbeidet og slutte seg til FNs atomvåpenavtale fra 2017.

– Etter mitt syn er det ingen motsetning i å være Nato-medlem og gå inn for et forbud mot atomvåpen, sier Mood, som også mener masseødeleggelsesvåpenet har utspilt sin rolle som et godt strategisk redskap i krig. Läs artikel

Krigen i Finland 1939-45

Mats Björkenfeldt

Moskva slöt en nonaggressionspakt med Berlin den 23 augusti 1939. I ett hemligt tilläggsprotokoll föll Baltikum, Finland och östra Polen inom Sovjetunionens intressesfär.

Varför anföll då Sovjet det neutrala Finland den 30 november samma år? Skälet påstods vara att Stalin befarade att Hitler skulle anfalla Leningrad och norra Sovjetunionen via finskt territorium och det oberoende av vad finnarna sade och gjorde. Vinterkriget inleddes. Redan under andra krigsveckan lyckades de finska trupperna stoppa den sovjetiska framryckningen på Karelska näset. Stalin insåg att man hade fått ett problem och kom att skrota sin plan att ockupera hela Finland. I februari 1940 startade dock Röda armén en storoffensiv på Näset, och i början av mars hade Röda armén nått Viborgs östliga förstad. Den 13 mars 1940 ingicks ett freds­fördrag och den nya gränsen kom att följa i stort sett samma linjer som vid freden i Nystad 1721. Karelen var förlorat.

Läs mer

UK to practice troops redeployment in case of Russia-NATO conflict — media, tass.com

Over 1,600 British troops will be dispatched to the Middle East to practice an ”Iraq invasion-scale operation”, British media reported.

”The logistics war game in Jordan aims to ensure the Army can still deploy a 30,000-strong force of tanks and troops to a crisis zone anywhere in the world, despite sharp defense cuts in the past five years,” The Daily Telegraph said.

”Exercise Shamal Storm could be a dry run for one day having to send a large armored force of British troops to Eastern Europe if there was ever a Russian confrontation with NATO, sources said,” the publication wrote.

”More than 300 military vehicles are being shipped to Jordan, where logistics, medical, intelligence and bomb disposal experts will practice supporting a massive British military expedition,” the article said. Läs artikel

Prisas för sin kamp mot kärnvapen – skäms över ”ryggradslöst” Sverige, dn.se

I dag är det 75 år sedan bomben över Hiroshima.
Nu riktar fysikprofessor Max Tegmark skarp kritik mot svenska regeringen som han anser blivit ”bästis med amerikansk militär” i frågan om kärnvapen.

– Man skäms som svensk. Sverige har helt tappat ryggraden, säger han till DN […]

Under torsdagen är det 75 år sedan den första atombomben ödelade japanska Hiroshima och dödade 130.000 bara de första dagarna. Varje år på Hiroshimadagen delar Svenska läkare mot kärnvapen ut ett anti-atombombsdiplom, som i år går till svensk-amerikanska fysikern Max Tegmark, professor vid Massachusetts Institute of Technology, MIT. […]

Tidigare utrikesminister Margot Wallström ville att Sverige skulle verka för ett förbud, men hade partiet mot sig. Efter en utredning och stor stridighet internt beslutade regeringen i fjol att inte ansluta sig till FN-konventionen mot kärnvapen.

– Svenska regeringen har blivit bästis med amerikansk militär. Det är skrämmande att se hur kärnvapenlobbyn fått så starkt fäste här. Utredningen som föranledde beslutet skulle jag ha refuserat så det bara dånade om det, om det varit en vetenskaplig artikel. Den var ounderbyggd, hade usel källhänvisning, och undvek att ta upp såväl stora intressekonflikter som huvudfrågan: ”hur Sverige skulle drabbas av att kärnvapenkrig mellan andra länder?”, säger Max Tegmark som beskriver hur han skäms när han möter frågor kring den svenska linjen internationellt. Läs artikel

Amerikanskt stridsplan nära Shanghai: ”Upptrappning”, expressen.se

Den militära spänningen mellan USA och Kina ökar – och de båda stormakterna kan ”snubbla” in i ett krig av misstag.

Ett amerikanskt stridsplan flög nyligen mindre än åtta mil från storstaden Shanghai, enligt kinesiska uppgifter.

– Det pågår en tydlig upptrappning både från USA och Kina som ökar risken för incidenter av misstag, säger Sofia Ledberg, forskare på Försvarshögskolan. […]

Ett amerikanskt stridsplan av modell Boeing P-8 Poseidon med förmåga att bekämpa ubåtar var bara 76,5 kilometer från Shanghai för en dryg vecka sedan. Detta är det närmaste något USA-plan har kommit det kinesiska fastlandet under senare år, enligt den kinesiska tankesmedjan vars engelska namn är South China Sea Strategic Situation Probing Initiative.

Samma dag för en dryg vecka sedan registrerades ett amerikanskt spaningsplan av modell Lockheed EP-3 106 kilometer från kusten, enligt samma källa. Läs artikel

75 år sedan bomberna över Hiroshima och Nagasaki, arbetaren.se

För 75 år sedan släpptes bomberna över Hiroshima och Nagasaki. Resultatet blev hundratusentals döda, och än idag vårdas strålsjuka överlevare på sjukhus. De senaste åren har nedrustningsavtal brutits, och spänningen i världen ökat. ”Nio kärnvapenstater tillåts hålla hela världens befolkning i gisslan”, säger Josefin Lind, generalsekreterare på Läkare mot Kärnvapen. […]

”Kärnvapen är det mest omänskliga och urskillningslösa vapen som någonsin skapats. De bryter mot internationell rätt, orsakar allvarliga miljöskador, undergräver den nationella och globala säkerheten och avleder stora offentliga resurser från att tillgodose mänskliga behov. De måste elimineras snarast.”

Så skriver organisationen ICAN, international Campaign to Abolish Nuclear Weapon, om kärnvapen på deras hemsida. ICAN är en global kampanj som samlar hundratals organisationer världen över ett världsomspännande kärnvapenförbund. 2017 tilldelades organisationen, tillsammans med Setsuko Thurlow, Nobels fredspris för deras arbete med att lyfta de humanitära konsekvenserna av kärnvapen, samt för framtagandet av FN:s konvention om ett kärnvapenförbud. Läs artikel