Sahel force fighting terrorism faces growing threat, stripes.com

Mauritania’s foreign minister said Friday the five-nation African force fighting terrorism in the Sahel is facing a growing security threat sweeping the region that is not only local but a global problem that demands an international response.

Ismail Ould Cheikh Ahmed, whose country holds the presidency of the G5 Sahel force, told the U.N. Security Council the security situation ”is deteriorating visibly and with rare constancy” as a result of a ”diabolical alliance of terrorist and drug trafficking groups,” with violence spreading every day to new territories. […]

Leaders of Mauritania, Burkina Faso, Chad, Mali and Niger launched the joint force in 2017 with support from the United Nations, the African Union and the European Union. France has pushed for the Security Council to authorize the G5 under Chapter 7 of the U.N. Charter, which is militarily enforceable, and finance its operation — an appeal reiterated Friday by the Mauritanian minister.

But the United States has opposed council authorization, and so far the U.N. has only been providing operational and logistical support through its peacekeeping mission in Mali. […]

The council reaffirmed the importance of MINUSMA’s support to the force and ”took note” of the U.N. assessment, but it made no decision on how future support will be provided and didn’t mention the financing of the G5 operation. Läs  referat från säkerhetsrådets möte

Skål för fosterlandet, di.se

PM Nilsson

[…] Därför är det klokt att även nationaldagen denna speciella vår 2020 hålla fast vid en sann svensk tradition. Svensk nationalromantik har klokt nog oftast lämnat nationalkaraktären därhän och i stället längtat efter stenarna där barn jag lekt.

Det är en ynnest att känna starkt för en plats och för ett landskap och svenskarna är att gratulera för sina känslor. Svenska berg och dalar är inte omedelbart förföriska men ändå har folket som bott här återkommande uttryckt sin kärlek till naturen. De stora folkkära författarna och visdiktarna är utpräglat naturromantiska och heidenstamska i sin längtan efter barndomslandskap. Till det steniga småländska höglandet hos Vilhelm Moberg och Astrid Lindgren, till Västerbottens stilla nejder ner mot älven hos Sara Lidman och PO Enquist.

Till och med den numera ganska stora huvudstaden besjungs helst för sina vattenspeglar, en blandning av sött och salt, svartsjukt vaktade av stadens Skönhetsråd. […]

Att definiera sig som ett landskap med ovanligt raka furor snarare än en kulturtradition har sina fördelar. Det ger frihet att ändra sig, att ge sig hän åt franska, tyska eller engelska impulser, att ta hem idéer om storskalig malmbrytning och pappersindustri, att bli det mest globaliserade landet i världen, och ändå vara helt säker på att Sverige är svenskt, tallen lyser ju fortsatt röd i kvällsljuset.

Den naturnära identiteten skapar i bästa fall också ett slags ansvar. Svenskarna är långt ifrån prickfria i sin naturvård, men man gör inte vad som helst med en plats eller ett landskap som man har känslor för och man håller det gärna rent. Läs ledaren

Utrikes- och Försvarsutskottet om Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali, riksdagen.se

[…] Av kompletterande information som inkommit från Regeringskansliet efter att propositionen lämnats till riksdagen, framgår att en inbjudan från Niger har inkommit till regeringen. Därmed finns en folkrättslig grund för den svenska styrkan att vid behov också verka i Niger på det sätt som beskrivits i propositionen. Frankrike har som huvudansvarig för Task Force Takuba ingått SOFA-avtal (Status of Forces Agreement) med Niger och Mali. De övriga länder som avser att bidra till insatsen, inklusive Sverige, kommer att erbjudas att ansluta sig till dessa avtal. […]

Sverigedemokraterna anser att Sverige i nuläget behöver fokusera såväl på uppbyggnad av det militära och det civila försvaret som på vår egen försvarsförmåga och på utbildning av nya officerare, och föreslår därför i kommittémotion 2019/20:3534 av Björn Söder m.fl. att riksdagen avslår
propositionen. […]

Vänsterpartiet föreslår i kommittémotion 2019/20:3532 av Hanna Gunnarsson m.fl. yrkande 2 att riksdagen avslår propositionen. Sveriges försvarsmakt ska enligt motionärerna kunna hjälpa till internationellt och vid behov agera fredsbevarande i andra delar av världen. Det svenska försvaret ska delta i internationella insatser för att vara med och säkra fred och bygga upp samhällen, i kombination med stora civila insatser med bistånd och utvecklingssamarbete. Därför säger partiet nej till ett svenskt deltagande i Task Force Takuba och föreslår i motionens yrkande 1 att regeringen bör utreda hur Sverige kan bidra ytterligare till stabilisering och utveckling i Mali genom att utöka Sveriges bidrag till FN-insatsen Minusma. Läs  betänkandet

Peace Missions Employing Operational Changes, Strict Quarantines to Tackle Covid-19 Challenges, Force Commanders in Mali, South Sudan, Golan Tell Security Council,un.org

Tage Dennis Gyllenspore, Force Commander of the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), expressed pride in the Mission’s accomplishments – including the recent deployment of a reconstituted and integrated national army and the fielding of its first echelon. […]

Describing adaptation to Mali’s evolving situation as crucial, he said efforts to adapt MINUSMA’s mandate and enhance performance have already begun. The focus is on striking a proper balance between ends, ways and means. Underlining the importance of the Mission’s proactive posture – characterized by mobility, flexibility and agility – he outlined several best practices that have helped troops build confidence, enhance security and protect populations. However, such operations require means, including additional utility and armed helicopter units and resources.

Noting that the mindset of MINUSMA’s peacekeepers must also adapt, he stressed that the force is not, nor will it ever be, a counter-terrorism unit. However, it will take immediate and decisive action to protect civilians, regardless of who the perpetrator is. As such, the Mission will employ a mobile task force with a range of capacities and the ability to quickly assembly in an ad hoc manner. Outlining ongoing efforts to improve the peacekeepers’ safety, he noted that MINUSMA troops are continuously targeted by explosive devices and indirect fire. Six troops were lost in May, including two who succumbed to the effects of COVID-19, he said. Läs protokollet

Trump Plans to Withdraw Some U.S. Troops From Germany, a Key NATO Ally, nytimes.com

The United States will cut its troop presence in Germany by more than 25 percent, former American officials said on Friday, as the Trump administration sends a frosty message to a major NATO ally and shrinks a military footprint long resented by the Kremlin.

The new cap, approved by President Trump and Defense Secretary Mark T. Esper, will limit American troops in Germany to 25,000, said a former senior official with knowledge of the decision. That would mean a reduction of 9,500, or more than one quarter, from current levels. […]

The United States currently bases more troops in Germany than in any other country except Japan. The American presence there is a legacy of World War II, and became a cornerstone of the country’s Cold War defense of Europe against the Soviet Union.

Now, American troops in Germany operate a military hospital in Ramstein, staff training grounds used by the Atlantic alliance — and they provide ground forces to reinforce allies across Europe and beyond, as well as a legacy deterrent to Russian aggression.

The drawdowns will include an Air Force F-16 squadron and Army support units, according to a former Defense Department official. Läs artikel

A Skeptical Intervener: Germany in the Sahel, irsem.fr

[…] Like partners in Paris, Brussels and New York, Berlin notes “a rapidly deteriorating security situation” in the Sahel, despite significant outside engagement. But the conclusions drawn from this are not the same. France, in the wake of the Pau summit, has opted for a course of action that emphasizes the need for additional military means (Operation Barkhane and Task Force Takuba) and more local responsibility on the part of Sahelian governments. It remains unclear what Berlin proposes to stop the downward spiral.

The description of the new EUTM Mali mandate as “ambitious” is somewhat exaggerated. It may render EUTM marginally more effective, but this will in itself hardly be sufficient to induce substantial change in Mali and the region. At the same time, remarks by Minister of Defense Annegret KrampKarrenbauer suggest that the government is under no illusion about the duration of Germany’s engagement in the Sahel. If the parliamentary debate and recent media reporting are an indication, a steadily progressing sense of skepticism towards the engagement in the Sahel is palpable. This is partly shaped by the political disillusion about the limited achievements of military intervention, especially in Afghanistan. Indeed, Afghanistan casts a long shadow on political thinking as the Bundeswehr, with a contingent of currently 1,250 soldiers as part of ”Resolute Support”, has commenced the 21st year of its presence there. German anxieties about an impending déjà-vu are omnipresent, as the numerous allusions to Afghanistan in the debate about the Sahel suggest. Läs artikel

Debatt i riksdagen om Nato-option, riksdagen.se

Pål Jonsson (M): Riksdagen ska snart fatta beslut om en ny lag om ett fördjupat militäroperativt samarbete mellan Sverige och Finland. Från Moderaternas sida välkomnar vi detta. Men för att ett svensk-finskt försvarssamarbete ska vara starkt, trovärdigt och realistiskt måste det länkas samman med våra andra försvarssamarbeten – inom Norden och med bland annat USA. Det kommer också att krävas ett djupare säkerhetspolitiskt samarbete mellan Sverige och Finland. Här skiljer sig Sverige och Finland åt. Finland har en Natooption inlagd i sin säkerhetspolitiska linje och har betonat att detta blivit allt viktigare i takt med att det säkerhetspolitiska omvärldsläget försämrats, medan den svenska regeringen enkom håller fast vid den militära alliansfriheten. Jag vill därför fråga försvarsministern om regeringen är villig att se över möjligheten att införa en Natooption i den svenska säkerhetspolitiska linjen för att få en större samstämmighet med Finland.

 Försvarsminister Peter Hultqvist (S): Sverige och Finland har ett starkt, trovärdigt och realistiskt försvarssamarbete. Vi har också ett starkt, trovärdigt och realistiskt samarbete med våra grannländer. Under de år då vi har suttit vid regeringsmakten har vi också stärkt den transatlantiska länken. Det har vi gjort genom vårt utvecklade avtal på 54 punkter med Storbritannien, vårt bilaterala avtal med USA – Statement of Intent – och vårt trilaterala avtal mellan Sverige, Finland och USA. Den typen av avtal har vi inte haft tidigare. Den övningsverksamhet vi i dag bedriver tillsammans mellan dessa länder är på en betydligt högre och mer avancerad nivå än tidigare. Regeringen tänker inte införa någon förändring i form av en så kallad Natooption. Sverige och Finland är två militärt alliansfria länder som samarbetar utifrån den positionen. Jag upplever inte att vi har några problem med det från vare sig finländsk eller svensk sida. Läs protokollet

An EU off-budget fund to build peace and strengthen international security, eeas.europa.eu

In a more challenging global environment, the European Union needs to step up its actions to enhance its ability to preserve peace, prevent conflicts, and strengthen international security. By proposing a new European Peace Facility (EPF) the European Union is taking on more responsibility as a global security provider.

The EPF is a proposal by the High Representative to set up a new off-budget fund, a fund outside of the Union’s multi-annual budget, potentially worth €8 billion. It will enable the financing of operational actions under the Common Foreign and Security Policy (CFSP) that have military or defence implications. It proposes to draw together existing relevant off-budget mechanisms, namely the Athena mechanism and the African Peace Facility, addressing their gaps and limitations. […]

The EPF should simplify and streamline previously different funding arrangements, notably the Athena mechanism and the African Peace Facility, while allowing for greater flexibility. Actions funded by the Facility will be decided by the Council and Member States’ control ensured through a management committee. Läs artikel

Moderaterna kliver ut ur den gemensamma försvarspolitiken

Utgivarna

I ett inlägg på den här sajten skriver Anders Björnsson om faran med den svenska regeringens säkerhetspolitik som baseras på hjälp från Väst.

Det är att bygga Sveriges nationella överlevnad på lösan sand med försäkringar från USA som aldrig kan vara en garanti, då varje stat i ett krisläge alltid kommer att främst se till sina egna intressen.

Läs mer

B-52H sammen med sju norske jagerfly: – Dette er nøkkelen til å styrke sikkerheten i nord, tu.no

De siste par-tre månedene har norske F-35A trent sammen med amerikanske bombefly av typen B-1B Lancer og B-2 Spirit.

Onsdag var det klart for samtrening også med det tredje av de strategiske bombeflyene i US Air Force: B-52H Stratofortress.

Fire B-52H fra 5th Bomb Wing fløy tur/retur fra hjemmebasen Minot i Nord-Dakota, med drivstoffhjelp fra KC-135 Stratotanker-fly fra RAF Mildenhall i England og Eielson-basen utenfor Fairbanks i Alaska.

Ifølge ei melding fra USAF på Ramstein utførte flyene oppdrag over Laptevhavet og Nordishavet før de møtte de norske flyene. B-52 var på besøk i november i fjor også, men den gang var det kun F-16 fra Luftforsvaret som var i lufta. Läs artikel

Et fellesnordisk mulighetsrom for forsvarslogistikk, stratagem.no

Sensommeren 2017 inngikk Norge og Finland en avtale om tettere samarbeid innen forsvarslogistikk. Avtalen var historisk. Slikt forsvarssamarbeid over landegrensene er uvanlig. Tilfeldig var den derimot ikke.

Selv om verken Finland eller Sverige er del av noen forsvarsallianse, er begge landene, gjennom sine EU-medlemskap og bilaterale avtaler med eksempelvis USA, tett knyttet opp til den alliansen vi er en del av. I tillegg, og ikke uviktig, når det er snakk om forsvarsanliggender, anses Norden som én strategisk region av det fellesnordiske forsvarssamarbeidet Nordic Defence Cooperation (Nordefco). I en større sikkerhetspolitisk krise i regionen vil alle de nordiske landene berøres, og i inneværende langtidsplan for forsvarssektoren i Norge heter det om de nordiske land at vi har «felles tilhørighet i det euro-atlantiske sikkerhetsfellesskapet». Läs artikel

Pandemin visar behovet av ett starkare försvar, di.se

Johan Wiktorin, försvarsexpert, tidigare officer, analyschef på Must

[…] För ett land som inte under överskådlig tid kommer att ansöka om medlemskap i Nato, ter sig idén om att klara sitt eget försvar på svältkur och ropa på hjälp vid behov som en rent av farlig strategi för framtiden. I synnerhet som USA, vars militära styrka vi ytterst förlitar oss på, drar sig alltmer undan och brottas med egna konvulsioner. Risken ökar att vi blir ensamma vid kris i närområdet med hänvisning till vår brist på eget ansvar för vårt försvar. […]

Som gammal arméofficer är det bekymrande att ta del av rapporteringen att oppositionen vill etablera flera nya regementen före anskaffandet av nya örlogsfartyg. Som en handelsnation med stora behov av en modernare flotta är det viktigt i en osäker framtid att vi kan skydda vår och våra partners sjöfart samtidigt som vi kan försvara oss mot angrepp i Östersjön. […]

Vi behöver absolut regementena, men vi klarar inte av att etablera dem i den takt som man just nu tänker sig. Det saknas just nu officerare att utbilda så mycket trupp och det är viktigt att varje nyetablering går i full produktion. Därför är det viktigt att ge en inriktning till försvaret för 2030 redan i höst. Då kan Försvarsmakten bättre planera sin tillväxt. Morgondagens löjtnanter har precis börjat högstadiet. Läs artikel