Oberstløytnant: Fra vernepliktforsvar til del av Natos angrepstrategi, derimot.no

Einar Magnus Ødegaard, oberstløytnant

Atter en gang vil Russland drive marineøvelser i internasjonalt farvann utenfor norskekysten. Det samme skjedde under NATO-øvelsen Trident Juncture høsten 2018. Tidligere har slike russiske øvelser bare foregått i Barentshavet. Grunn til det endrede russiske øvingsmønsteret er å finne i norsk utenriks- og forsvarspolitikk.

For å forstå grunnen til endringene må vi gå tilbake til 1949 og baseerklæringen til Sovjetsamveldet. Den sa at i Norge skal det ikke stasjoneres utenlandske baser eller kjernefysiske våpen. Dette er bekreftet ved fotnoter i NATO-erklæringen. Med et godt vernepliktsforsvar hvilte Norges sikkerhet på de to solide søylene, passivt i fred men med god evne til motstand i krig. NATO-medlemskapet var politisk ryggdekning, men heller ikke mer enn det. Forholdet til Sovjetsamveldet var formelt, og fungerte godt. […]

I 2018 holdt sjef for Forsvarets Etterretningstjeneste et ugradert foredrag i Oslo Militære Samfunn. Der sa han overraskende at den største militære trussel mot Norge er i Nord-Atlanterhavet. Deretter kom like overraskende en ny militær langtidsplan for forsvaret, der hovedoppgaven er å sikre en troverdig avskrekking. Inntil da var hovedoppgaven å utgjøre en krigsforebyggende terskel. Leseren bes tenke over betydningen av begrepene: Norge har forlatt å være militært passiv i fred, til å uttale vilje til å være aggressivt. Å gi opp den trygge politikken uten utenlandske baser, men med et godt nasjonalt forsvar har fått følger i form av russisk flåteaktivitet. Läs artikel

Nu måste svenska soldaterna i Irak tas hem!

Utgivarna

Försvarsmakten gick den 4 januari ut med ett meddelande om att svenska soldaterna i Irak skulle ta en paus i sina uppdrag. ” Med anledning av det spända läget mellan USA och Iran, har Försvarsmakten fattat beslut om att tillfälligt på plats avbryta verksamheten. Försvarsmakten följer händelseutvecklingen noga och kommer att vidta nödvändiga åtgärder om läget kräver det.”

Det här är inget annat än en fräck lögn. Försvarsmakten är naturligtvis fullt införstådd med att det är USA som leder koalitionen Operation Inherent Resolve (OIR) i vilken Sverige deltar och att det är USA -kommandot som tar alla beslut.

Varken försvaret eller de ansvariga politikerna har velat informera svenska folket om de verkliga förhållandena under vilket svenska soldater befinner sig i Irak.

Läs mer

Iraks parlament röstar igenom kravet på att USA lämnar landet, svt.se

Det irakiska parlamentet röstade under söndagen igenom en resolution som kräver att regeringen ska begära att den USA-ledda koalitionen som strider mot IS ska dra tillbaka från Irak.

Det irakiska parlamentet höll ett extrainsatt sammanträde under söndagen där det röstade igenom en resolution som kräver att regeringen begär att den USA-ledda koalitionen lämnar Irak. Enligt resolutionen ska regeringen också säkerställa att de utländska styrkorna förbehållslöst inte längre får utnyttja Iraks mark, luft och vatten, uppger Reuters.

Det irakiska utrikesdepartementet har även skrivit ett brev till FN:s säkerhetsråd. I brevet uppmanas rådet att fördöma dödandet av den iranske generalen Qassem Soleimani i en amerikansk drönarattack, skriver AFP. Läs artikel

Finska försvarsmakten pausar i Irak efter dödsattack mot iransk general, hbl.fi

Det försämrade säkerhetsläget efter att USA natten mot fredagen dödade den iranske toppgeneralenQassem Soleimani har inneburit förändringar i OIR-insatsen, vars högsta befälhavare är den amerikanske generallöjtnanten Pat White.

Arméns operationschef, brigadgeneral Rami Saari, som bär ansvar för de finländska soldaterna i insatsen, säger till HBL att koalitionen har höjt säkerhetsnivån vilket har inneburit att utbildningsverksamheten är avbruten på obestämd tid.

Totalt deltar 80 finländska soldater i operationen.

– De skärpta säkerhetsåtgärderna innebär bland annat att soldaternas möjligheter att röra sig i området har begränsats. Vi har också utfärdat nya direktiv om skyddsutrustning, säger Saari. […]

Rami Saari säger att man inte har fått några motiveringar till varför utbildningen har avbrutits. I stället för att utbilda peshmergasoldater kommer finländarna nu att ägna sig åt andra saker.

– Vi övar oss i att skydda oss mot eventuella attacker och granskar evakueringsplanen. Det gäller att alltid vara förberedd på det värsta, säger Saari.

Rami Saari påpekar att det skärpta säkerhetsläget ändå inte är att betrakta som exceptionellt. Också i somras avbröts utbildningsverksamheten för att sedan återupptas igen.

– Ur vår synvinkel handlar det här om normala variationer, säger Saari.

Även försvarsalliansen Nato har valt att avbryta sina pågående träningsoperationer i Irak, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Läs artikel

Trump’s Suleimani Strike is More of the Same Old Losing U.S. Game Plan in the Mideast, quincyinst.org

Andrew Bacevich, president of the Quincy Institute

][…] With the Suleimani killing, Trump has effectively thrown in the towel. The wars he promised to end will continue. America’s enemies list never gets smaller; the body count grows ever larger.

They will do so in no small part because the Congress is pusillanimous and supine, having long since forfeited its constitutionally prescribed authority regarding war. The Democratic members of the Senate and House who whine about not having been consulted or at least notified in advance of the drone attack that took out the Quds commander deserve not a respectful hearing but contempt. Their behavior over the past decade and more in giving presidents a free hand to wage war however they see fit cannot be described as anything but cowardly. It was, after all, President Obama who pioneered the role of assassin-in-chief to which Trump has now laid claim.

More importantly, the U.S.’ Middle East wars will continue due to the intellectual bankruptcy of the foreign policy establishment, which remains wedded to a highly militarized conception of “American global leadership.”[…]

This is an election year. In a serious democracy, the casting of ballots is preceded by a thorough public vetting of the vital issues of the day. The worsening crisis in U.S.-Iranian relations certainly qualifies as one such issue. Yet far surpassing that issue in importance are even larger questions pertaining to the misuse of American military power in the Middle East and to the normalization of war. Läs artikel

Was it legal for Donald Trump to order the killing of a top Iranian general? nbcnews.com

The U.S. government justified the strike as an act of self-defense, saying that Qassem Soleimani, the leader of an elite Iranian military and intelligence unit, had been plotting attacks on Americans – an allegation that few analysts seriously doubt, given his track record as the architect of Iranian attacks abroad. […]

”We have carried out the attack on the territory of a state that plainly did not give us permission,” said Mary Ellen O’Connell, a law professor and an expert on international disputes at the University of Notre Dame. ”The attack was unlawful, the assassination was not justifiable.” The U.S. government doesn’t see it that way, and hasn’t for a long time, under both Democratic and Republican administrations. ”The U.S. government does not believe it is bound by human rights law treaties vis-à-vis our operations overseas,” said Bobby Chesney, the James A. Baker III Chair in the Rule of Law and World Affairs at the University of Texas in Austin. Läs artikel

US airstrike that killed Qassim Soleimani of Iran violates human rights law, nypost.com

The UN special rapporteur on extrajudicial killing on Friday said the President Trump-approved drone strike against Qassim Soleimani, Iran’s top general, violated international human rights law.

In a lengthy Twitter thread, Agnès Callamard said that “outside the context of active hostilities, the use of drones or other means for targeted killing is almost never likely to be legal,” adding that the US would need to prove the person targeted constituted an imminent threat to others.

She also took issue with the justification for using drones in another country on the basis of self-defense.

“Under customary international law States can take military action if the threatened attack is imminent, no other means would deflect it, and the action is proportionate,” she wrote. Läs artikel

Om långvarigt krig – en klassisk strategi utvecklad av Mao Zedong för asymmetrisk väpnad försvarskamp mot en ”överlägsen” fiende

Rolf Andersson

Jag inleder med ett par citat ur Om långvarigt krig av Mao Zedong i syfte att väcka det intresse för dessa föreläsningar som texterna förtjänar:

Här sysslar vi med det elementära ändamålet med krig, med krig såsom ’politik med blodsutgjutelse’, såsom ömsesidig slaktning av varandra bekämpande arméer. Syftet med kriget är specifikt ’att bevara sig själv och förinta fienden’. (Att förinta fienden innebär att avväpna honom eller ’beröva honom kraften att göra motstånd’, inte att fysiskt förinta varje medlem av hans styrkor.)

Läs mer

The killing of Soleimani, palwrange.blogspot.com

  1. Neither the White House nor the Department of Defense (DoD) has offered a legal justification for the killing of general Soleimani. That is probably because it is difficult to find one.
  2. If there is a war (armed conflict) between the US and Iran, then Soleimani, as a general, is surely a legitimate target. However, there is no such war.
  3. There is, perhaps, a civil war (a non-international armed conflict) in Iraq, in which the US is supporting the Iraqi government. (My impression is, though, that the still ongoing violence in Iraq does not reach the level of civil war.) If so, the US has to act under the authority of the Iraqi government, which invited them. It is not at all clear that the killing is within the bounds of what the Iraqi government has approved. The Iraqi prime minister Abdul-Mahdi has condemned the earlier US attack on a Shia militia on 29 December.
  4. Another potential justification is that the US is at war with the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), headed by Soleimani, which the US declared to be a terrorist organisation in 2019. However, the US has not declared itself to be at war with all terrorist organisations, but only with those affiliated with al-Qaeda, and this certainly does not apply to the IRGC. Läs artikel

Svensk militär i Irak kan dra in oss i stormaktskonflikt

Utgivarna

USA:s president Donald Trumps beslut att döda den iranska militärtoppen Qassem Soleimani har väckt väldiga reaktioner internationellt.

”Det är så svårbedömt i regionen nu och farligt, så svenskar som befinner sig i området måste vara försiktiga”, säger Sveriges utrikesminister Ann Linde till nyhetsbyrån TT.

Irans högste ledare Ali Khamenei utlyste tre dagar av sorg och har utlovat hämnd mot USA. Iraks premiärminister Adel Abdul Mahdi beskrev i ett uttalande händelsen som ett brott mot förutsättningarna för USA:s militära närvaro i landet och som något som skulle leda till krig, enligt Reuters. Både Kina och Ryssland har reagerat mot dödandet och varnat för att spänningarna ökar i området.

Det är patetiskt att Sveriges utrikesminister varnar svenskar i Irak och uppmanar dem till försiktighet.

Läs mer

Värnplikt och folkförsvar av Nils Sköld (1974). Företal av Carl Björeman

Nils Skölds  skrift ”Värnplikt och folkförsvar” utkom 1974 och är en argumentation för den allmänna värnplikten. Skriften finns att ladda ned här.Nils Sköld. Värnplikt och Folkförsvar. 1974

Carl Björeman:

I nummer 1:1974 av serien ”Försvar i Nutid” argumenterar Nils Sköld för att Sverige skall ha ett territoriellt folkförsvar, byggt på allmän värnplikt. Saken är aktuell också i våra dagar.

Ytterst är frågan ekonomisk. Det gäller avvägningen inom försvarsbudgeten. Mot satsningen på värnplikt stod och står försvarsindustrins intressen.

I ett tal i Umeå hösten 1966 hävdade försvarsminister Sven Andersson att ”den extrema satsningen på kvalitet i förhållande till kvantitet som inleddes med försvarsbeslutet 1958 delvis måste överges”. (Svensk försvarspolitik under efterkrigstiden. Probus 1986) Skulle värnplikten få förbättrade ekonomiska förutsättningar? Det verkade onekligen så.

För detta talade också en process som  hade ägt rum i 1965 års försvarsutredning (FU 65). Under ledning av ordföranden, förre statssekreteraren i försvarsdepartementet Karl Frithiofson, verkade FU 65 länge för att ÖB skulle utreda ”en krigsmakt utformad med vikt lagd på att ge arméstridskrafterna, och av dessa  särskilt lokalförsvarsförbanden, stor omfattning och att begränsa omfattningen av de stridskrafter som är utrustade med tekniskt avancerad materiel”. (SOU 1968:10, s. 51)

Läs mer

Til stede på Natos østflanke: – Gjør oss tryggere, forsvaretsforum.no

«Tilstedeværelse» er oppdraget til de 120 norske som er i Litauen i Nato-bidraget eFP. Litauere følger med på naboer i øst og vest.

– Selvfølgelig vil vi ha dem her. Det gjør oss tryggere fra Russland, sier Edgardas Sminovas med et skuldertrekk. Forsvarets forum møter ham utenfor matbutikken i den lille byen Rukla.

Det er Nato-oppdraget enhanced Forward Presence (eFP) vi har spurt ham om. Deployeringen av Nato-soldater til Litauen, Estland, Latvia og Polen i kjølvannet av den russiske annekteringen av Krim-halvøya i 2014. […]

Norge er ett av seks land som bidrar med personell i eFP i Litauen. De andre er Tyskland – som leder bidraget, Belgia, Nederland og Tsjekkia. Island bidrar med én presse- og informasjonsoffiser.

Men enhanced Forward Presence (eFP) er også tilstede i både Estland, Latvia og Polen. Totalt 27 av 29 Nato-land bidrar sammenlagt i eFP. […]

Litauen har selv rustet opp egne styrker de siste årene, og har en motorisert, en mekanisert og en lett infanteribrigade, med vernepliktige, skriver Defense News.

– Dette er betydelige poster på budsjettet vårt, for befolkningen vår. Vi er et lite land- bare tre millioner mennesker, og å ha de tre brigadene, bemanne dem, utstyre dem, bevæpne dem, sørge for ammunisjon og sensorer. Det er mye, men vi gjør det, sa Giedrimas Jeglinskas, viseforsvarsminister i Litauen til Defense News i oktober. Läs artikel