Germany sets good example by embracing Huawei 5G, chinadaily.com.cn

With its decision on Oct 15 to not ban Huawei from building its 5G network, the German government has shown admirable courage and independence under mounting pressure and intimidation from the United States administration.

US Vice-President Mike Pence and Secretary of State Mike Pompeo have been visiting countries in Europe over the past two years threatening to end the US’ partnerships and intelligence sharing with European allies if they allow Huawei into their 5G networks. The US embassy in Belgium and US Mission to the European Union, on their part, have repeatedly sent tweets defaming Huawei in a coordinated smear campaign. […]

For many European leaders, the bitter experience of being spied on is still fresh. A 2014 report by German news magazine Der Spiegel showed that the US National Security Agency spied on 122 world leaders, including German Chancellor Angela Merkel. Läs artikel

 

The Folly of Killing New START, theamericanconservative.com

New START is the last major arms control treaty between the U.S. and Russia, and the Trump administration is going to let it die:

New Start expires in February 2021, just weeks after the next presidential inauguration in Washington. While it can be extended for five years by mutual agreement, President Trump and his aides have signaled repeatedly that he intends to let it expire unless it can be broadened to include other nations with strategic weapons, chiefly China.

But the Chinese are not interested — their arsenal is far smaller and they have shown no interest in negotiating a nuclear weapons deal. Mr. Trump’s insistence on including other nations, including China, in a renegotiation has largely been seen as a move to kill the treaty, which was negotiated by President Obama.

President Vladimir V. Putin’s government has said that Russia hopes to renew or revise the treaty — but that the negotiations to revise it would have to begin immediately. […]

When New START dies, it will be solely because of the Trump administration’s opposition to it. There are no Russian violations to hide behind, and no legitimate reason not to extend the treaty. Refusing to renew the treaty is the same as killing it, and the U.S. will be to blame for the collapse of the last limits on the biggest nuclear arsenals on earth. Läs artikel

Trump approves wider Syria oil-protection mission, theglobeandmail.com

U.S. President Donald Trump has approved an expanded military mission to secure an expanse of oil fields across eastern Syria, raising a number of difficult legal questions about whether U.S. troops can launch strikes against Syrian, Russian or other forces if they threaten the oil, U.S. officials said.

The decision, coming after a meeting Friday between Mr. Trump and his defence leaders, locks hundreds of U.S. troops into a more complicated presence in Syria, despite the President’s vow to get the United States out of the war. Under the new plan, troops would protect a large swath of land controlled by Syrian Kurdish fighters that stretches nearly 150 kilometres from Deir el-Zour to al-Hassakeh, but its exact size is still being determined.  […]

Senator Tim Kaine, a Virginia Democrat, called the mission misguided. “Risking the lives of our troops to guard oil rigs in eastern Syria is not only reckless, it’s not legally authorized,” Mr. Kaine told the Associated Press. “President Trump betrayed our Kurdish allies that have fought alongside American soldiers in the fight to secure a future without ISIS – and instead moved our troops to protect oil rigs.”    Läs artikel

Mikael Tornving slog ett slag för Hemvärnet, vaxjobladet.se

Värnandet om Sveriges säkerhetspolitiska intressen och stoltheten över att ingå i ett sammanhang där alla drivs av något annat än egenintresse. Så motiverar Mikael Tornving sitt engagemang i Hemvärnet. Nyligen besökte han Växjö för att få ännu fler att ansluta sig.

Mikael Tornving är mest känd som skådespelare och komiker, bland annat i tv-programmet Parlamentet. Men han har också bakgrund som reservofficer och genomgick kaptensutbildning 1988 och gjorde FN-tjänst i Libanon 1990. […]

– Men så 2014 blev jag efter en hel del övertalning rekryterad till Hemvärnet.
Du tvekade länge?
– Ja, jag hade en bild av att Hemvärnet bestod av gamla gubbar utan geist som mest satt och fikade, men jag hade helt fel! Det visade sig att Hemvärnet idag är ett välutrustat och välmotiverat krigsförband med relativt låg medelålder. Läs artikel

Stor försvarsövning inleds i dagarna, ekuriren.se

Totalförsvaret består dels av civilförsvaret, dels av försvarsmakten, och övningen är ett resultat av regeringens uttalade vilja att stärka just landets försvar.  Övningen ska genomföras i fyra steg.

– Det som är lite speciellt med övningen är att hela nationen Sverige över totalförsvar. Man övar lokalt och regionalt, centralt och nationellt, säger Eva Pia Sandstedt, kommunikationschef vid Försvarsmakten. […]

– Det är ett läge med incidenter. Det kan vara hackerattacker, problem med vattnet, elnätet går ner. Man vet inte om det är en slump eller om det är attacker på Sverige. Man går från ett sånt gråzonsläge till högsta beredskap. Diskussionen handlar om hur planen ser ut och hur skulle det fungera?

Övningen på kommunnivå genomförs fram till januari. I exempelvis Katrineholm samlas länsstyrelsen, försvarsmakten och kommunen nu på onsdag för ett föredrag om totalförsvaret.

– Länsstyrelsen ska inleda med målbilden för 2020 och länsstyrelsens samordnare för civilförsvar ska berätta om omvärldsläget, säkerhetspolitiska utmaningar, berättar Alexander Jansson, beredskapssamordnare i Katrineholms kommun. Läs artikel

USA varnar Serbien – låt bli ryska vapen, di.se

USA avråder Serbien från att försöka köpa ryska vapensystem. Varningen kommer sedan Serbiens president Aleksandar Vucic uttryckt intresse för avancerade ryska luftvärnssystem.

Det handlar om vapensystem som använts i den gemensamma rysk-serbiska militärövning som på engelska kallas Slavic shield i Serbien den senaste veckan. Det är första gången som bland annat luftvärnsrobotsystemet S-400 deltar i övningar utanför Ryssland, enligt försvarsdepartementet i Moskva.

USA:s Balkansändebud Matthew Palmer säger till nordmakedonsk tv att USA är bekymrat över att ryska vapensystem placerats på serbiskt territorium och möjligheten att Serbien överväger att köpa dem.[…]

Aleksandar Vucic kommenterar uttalandet för serbiska medier.

”Vi kommer naturligtvis att vara försiktiga, eftersom jag inte vill att Serbien ska bli föremål för sanktioner från den ledande världsmakten, oavsett det faktum att de skulle vara fullständigt oberättigade och orättvisa”, säger han. Läs artikel

Lars Trägårdh: Nationalstaten är vägen framåt, gp.se

[…] Som jag tidigare har noterat, bland annat på dessa sidor, kritiseras dels nationen av den postnationella vänstern för att vara exkluderande och främlingsfientlig, dels staten av den liberala högern för att vara förtryckande och otidsenlig. I det ena fallet är lösningen en värld utan gränser och ett ytlig bejakande av abstrakt tolerans av mångfald; i det andra ett globalt marknadssamhälle utan besvärande politiska regelverk och skatter. Sammantaget har det lett till en nedmontering av bland annat de institutioner – gemensam folkskola och allmän värnplikt – som historiskt skapat förutsättning för inte bara gemensam identitet, integration och social sammanhållning utan även en kapacitet för civilförsvar och en någorlunda trovärdig militär försvarsmakt. Läs ledaren

Låt oss satsa på freden, falkopingstidning.se

Per Blomquist

[… Den allmänna värnplikten avskaffades snabbt utan att politiker gav tydliga skäl för den. Det som nu har återinförts är inte en allmän värnplikt utan värnplikt för några få. Det finns starka skäl för att satsa försvarets resurser på att i första hand bygga upp en allmän värnplikt för alla unga kvinnor och män. En allmän värnplikt innebär att alla medborgare tränas i att ta ansvar för att försvara Sverige. Det leder till en försvarsvilja och en vilja att samarbeta för att bevara frihet och fred i Sverige. En sådan uppbyggnad av ett psykologiskt försvar av Sverige är viktigare än att satsa merparten av resurserna på dyra vapensystem som inte kan matcha stormakternas. Läs artikel

Military service can have a key role in integration, believes Kivinen, helsinkitimes.fi

Finnish armed forces can have a significant role in the integration of young immigrants, believes Lieutenant General Timo Kivinen, the newly appointed commander of the Finnish Armed Forces.

“People entering the [military] service are equal regardless of background. The training teaches you how to work together and that everyone is an equal member of the group they’re serving in. I view that working together and getting the same training promotes integration,” he told Uusi Suomi on Thursday. Läs artikel

Hulkko: Försvarsmaktens huvudkrigsövning fokuserar på Sydöstra Finlands försvar, maavoimat.fi

[…] Som mest deltar 12 000 personer samtidigt i övningen. Av dem är 6200 beväringar, 3200 reservister och 2600 personal från Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet. Antalet fordon som deltar i övningen är ungefär 2200. Övningstrupperna kommer från Armén, Marinen, Flygvapnet, Huvudstaben och Huvudstaben underställda inrättningar samt Gränsbevakningsväsendet. Övningen leds av kommendören för Armén, generallöjtnant Petri Hulkko.

– Vid Försvarsmaktens huvudkrigsövning som vartannat år hålls i olika delar av landet, konkretiseras hur viktigt samarbetet mellan försvarsgrenarna och Gränsbevakningsväsendet är. Genom ett välfungerande samarbete kan vi försvara hela landet i alla lägen. Huvudkrigsövningen utgör även ett ypperligt tillfälle att testa våra värnpliktigas, både beväringarnas och reservisternas, kompetens inom ramen för en omfattande övningshelhet, sammanfattar generallöjtnant Hulkko. Läs artikel

Kapprustningen i norr saknas i svensk debatt

Lars-Gunnar Liljestrand

Ryssland har enligt NRK (Norsk Rikskringkasting) påbörjat den största ubåtsoperationen sedan sovjettiden. Området för operationen är Norska havet, Barents hav och Nordatlanten.

Tio ubåtar deltar, varav åtta är atomdrivna.

Säkerhetspolitiska bedömare menar att det inte handlar om en övning utan om en operation för att demonstrera den ryska militära styrkan och visa att man med missiler från ubåtar kan nå USA.

Norska statsvetaren vid Norsk Utenrikspolitisk Institutt Julie Wilhelmsen menar att operationen är en del av ett eskalerande övningsmönster som man sett sedan 2014. Hon varnar för konsekvenserna av den norska politiken att alltmer stödja sig på USA och tillåta permanenta baser för USA i Nordnorge:

”Man må ta inn over seg at det å invitere amerikanerne inn for å fylle tomrommet kanskje ender med at vi får mindre sikkerhet fordi vi blir landet mellom de to stormaktene, sier Wilhelmsen.” (Verldens Gang 30/10)

Läs mer

Labre utsikter til forlengelse av nedrustningsavtale, forsvaretsforum.no

Stormaktene USA og Russland har én gjenværende nedrustningsavtale, som snart løper ut. Det er ingen enighet om ny avtale.

​Russland har begynt å miste troen på at det vil la seg gjøre å forhandle fram en erstatning til den siste gjenværende nedrustningsavtalen med USA, skriver NTB.

Den såkalte New START-avtalen utløper i 2021. Så langt er ingen enighet på plass om en ny avtale. Läs artikel