Fortsatt samarbete mellan Amfibieregementet och United States Marine Corps, forsvarsmakten.se

Övningen Archipelago Endeavor, AE, är en årlig återkommande, bilateral övning där USMC bjuds in till Amfibieregementet för att öva i den svenska skärgården. […]

– Samarbetet med USMC har mot denna bakgrund utvecklas positivt och jag kan än en gång konstatera att de amerikanska soldaterna och officerarna är, som alltid, både professionella, kompetenta och målmedvetna, säger kapten Petter Blandford. Genom att öva och lära känna varandra här hemma i Sverige skapas en förståelse mellan förbanden, något som de svenska och amerikanska soldaterna sedan har nytta av i andra samarbeten så väl i Sverige som utomlands.

I övningen deltog cirka 115 soldater och officerare från USMC, tillhörande 1st Batallion, 8th Marines, stationerade i Vaernes i Norge. Det svenska bidraget bestod av cirka 180 soldater och officerare från andra amfibiebataljonen. Från andra amfibietebataljonen medverkade amfibieskytte- och bekämpningskompaniet, lednings- och underhållskompaniet, kustjägarkompaniet samt stridsbåtar med personal ur första utbildningsbataljon. Läs pressmeddelande

Svenska Fredskommittén 70 år

Stockholm 7 och 8 september 2019

Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Barnängen, Norra Hammarbyhamnen Buss: 2, 57 el. 66 till ändstation Sofia Söndagens seminarium leds av två av Sveriges främsta experter på Ryssland Sven Hirdman och Lars Ingelstam.

Allies’ cooperation is best protection from China, koreajoongangdaily.joins.com

Stephen Walt, a professor of international affairs at the Harvard Kennedy School of Government, is one of the world’s leading scholars of the realist school in international relations, having authored a series of seminal works building upon the theory of defensive realism. […]

The JoongAng Ilbo spoke to Walt at its office in central Seoul on Tuesday, discussing South Korea’s place in the United States-led regional order in Asia amid a confused list of policies that is the Donald Trump Doctrine.

You’ve written before that the United States should pay greater attention to Asia rather than Europe or the Middle East. Can you tell us more about that?

[…] The United States needs to focus most of its attention on Asia. What’s happening in Europe is not unimportant, but the United States doesn’t need to be there to protect Europe. The Middle East has been a disaster for the United States. The more heavily involved we get there, the more trouble we get into. We shouldn’t be doing that at all and focus our attention on Asia. […]

What do you think about the Donald Trump administration’s policy in Asia?

Läs mer

Wallström kritiserar USA i Arktiska rådet, tt.omni.se

Utrikesminister Margot Wallström (S) är starkt kritisk till USA:s agerande i Arktiska rådet. Tidigare i år vägrade USA att godkänna en gemensam deklaration från rådet, eftersom dokumentet innehöll ordet klimatförändringar.

– Jag är extremt oroad över det här. Det är ett ifrågasättande av vetenskapen. Du har rätt att ha en egen åsikt, men inte egna fakta, säger hon i en intervju med Financial Times.

Margot Wallström kritiserar även USA:s försök att få Arktiska rådet att fokusera på säkerhetspolitiska frågor i stället för miljöfrågor.

– Det är en icke-militär och fredlig organisation. De försöker förändra den till något annat, säger hon. Läs artikel

Stort internationellt samarbete i Northern Coasts 2019, sempermiles.se

Nu samlas deltagarna i den marina övningen Northern Coasts (NOCO) i Köpenhamn. Det här är ”en av de största årliga militärövningarna med marint fokus i Östersjöområdet” och pågår i sin helhet under perioden 2-18 september. […]

Därefter beger man sig ut i danska och tyska vatten, sydvästra- samt södra Östersjön. med huvudmålsättning att träna mindre enheter i trånga farvatten. Tidigare år har man även särskilt poängterat stridsledning och gemensam förmåga för både civila och militära uppdrag, det senare med ytstrid, undervattensstrid och luftstrid utifrån olika scenarier.

Enligt Försvarsmakten omfattar NOCO 19 omkring 4 000 sjömän och soldater och ett 30-tal fartyg från 13 länder (exakt samma volym som i fjol). Sverige medverkar med en personalstyrka på ca 400 personer och 7 fartyg. […]

Northern Coasts (NOCO) är ursprungligen ett tyskt initiativ som genomfördes första gången 2007 och har därefter återkommit årligen. Värdskap och ansvar roterar bland östersjöländerna. Senast var det Finland och Sverige. I 2019 års upplaga står Tyskland och Danmark gemensamt vid rodret. Läs artikel

Japan won’t join U.S.-led maritime coalition in Gulf, euronews.com

Japan will not join a U.S.-led security mission to protect merchant vessels passing through key Middle Eastern waterways, but will consider deploying its naval force independently, the Yomiuri newspaper reported on Tuesday.

Though the United States is Japan’s most important ally, Tokyo has fostered economic ties with Iran, and Japanese firms had been major buyers of Iranian oil until U.S. sanctions forced them to find other suppliers.

Citing unidentified government sources, the Yomiuri said Japan was considering a plan to send its Maritime Self-Defense Force (SDF) on information-gathering missions in the areas around the Strait of Hormuz and Bab al-Mandab shipping lane between Yemen, Djibouti and Eritrea. It would also consider including the Strait of Hormuz in the SDF’s sphere of activity if Iran agrees, the paper said.

Asked about the newspaper report, Japanese Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga declined to mention specific measures that the government was considering to ensure the safety of Japanese vessels.[…]

“As we investigate the issue, we want to keep our principle of maintaining our diplomatic effort for easing tensions and stabilising the situation in the Middle East.” Läs artikel

 

”Vi är inte så många – alla måste vara i militären”, svd.se

Relationen med den ryska grannen är ett ständigt aktuellt ämne i Finland. I anslutning till EU:s ministermöten i förra veckan kom frågan upp i olika sammanhang när SvD tillsammans med en grupp utländska journalister träffade företrädare för det finländska samhället. Vid Gardesjägarregementet är dagens övning skarp, soldaterna koncentrerade.

Mattias Koivu rör sig ålande längs marken och intar liggande skjutställning i riktning kustlinjen för att invänta eldorder från befälen. Värnplikten är allmän för män, cirka 70 procent rycker in, och frivillig för kvinnor.

– Vi är inte så många i Finland, alla måste vara i militären för att vi ska kunna försvara vårt land om något händer, säger Koivu.

På frågan om han upplever ett militärt tryck från den ryska sidan svarar han ett nästan förvånat ”nej”.

Uppfattningen delas av den biträdande regementschefen Rainer Kuosmanen. Den 134 mil långa gränsen mot Ryssland är en realitet. Trots det upplevs inte något särskilt hot:

– Nej, det skulle jag inte säga, vi är realistiska. Vi förstår deras agerande med övningar och aktiviteter.

Överste Kuosmanen bedömer läget som relativt oförändrat även efter den ryska annekteringen av Krim och krigsutbrottet i Ukraina 2014. […]

Även Finlands utrikesminister Pekka Haavisto håller en neutral ton i förhållande till den ryska sidan. Haavisto är mer oroad över att INF-avtalet – som under drygt tre decennier satte stopp för kärnvapenbärande medeldistansrobotar i Europa – inte längre existerar. USA skyller på Ryssland och vice versa. Även Start-avtalet som begränsar antalet strategiska kärnvapen är på fallrepet och löper ut 2021 om det inte förlängs.

– I Finland är vi väldigt bekymrade över att avtalen som kom till under det kalla kriget håller på att avvecklas, säger utrikesministern och pekar på risken för en ny rustningsspiral som även involverar Kina: ”en negativ cirkel”.

Anm: Hela artikeln kan läsas av prenumeranter

Utlåning av delar av Torpedsystem 45 till Finland, fmv.se

Samarbetet mellan Sverige och Finland kring torpedsystem för ubåtsjakt har nu lett fram till att delar av Försvarsmaktens Torpedsystem 45 skeppats över till Finland Samarbetet följer den planering som avtalats. Finland lånar torpedsystemet av Försvarsmakten till dess att leveranser av nya Torpedsystem 47 från Saab Dynamics genomförts. […]

Samarbetet mellan Finland och Sverige omfattar ett flertal områden kopplade till torpedsystem för ubåtsjakt. Från utlåning av Torpedsystem 45 till utveckling, integration, verifiering och utbildning av det beställda Torpedsystem 47 som bägge nationerna kommer att använda framöver. Ambitionen är att bägge nationerna kommer att samarbeta under systemets livscykel för att tillsammans uppnå högre operativ effekt till lägre kostnad för ländernas försvarsmakter. Läs pressmeddelande

Ansvar

Jan Wickbom

Försvarspolitik är en fråga om hur Sverige skall försvaras. När Sovjetunionen föll samman, tappade Sveriges politiker fotfästet, och de rasade sedan allt längre utför. Militärerna var skyldiga att följa efter. Nu är det dags att alla tillsammans tar sig samman och enas om följande grunder i försvarsfrågan:

Krig och fred är varandras förutsättning och mänsklighetens fördärv.

Makt och Pengar (förvaltning) gynnar kriget och atombomber, personal är en logistisk belastning. Plikt och Ansvar (ledning) gäller medborgarna och gynnar freden och välfärden.

Läs mer

France’s Macron makes Russia a top diplomatic priority, euractiv.com

President Emmanuel Macron placed great emphasis on Russia during his annual speech in front of French diplomats on Tuesday (27 August), telling ambassadors that “Europe would disappear” if it fails to rethink its strategy towards Russia.

Considering that the US, Russia and China are all fighting for hegemony, Macron stressed that Europe could either decide to be “minority allies of one or the other, or to take its part in the game”.

“We cannot rebuild Europe without rebuilding a connection with Russia, otherwise Russia will move closer to other powers,” he said, a few days after welcoming Vladimir Putin to the Fort of Brégançon, an invitation some observers deemed unnecessary.

“Some of our allies will always push us towards imposing more sanctions, but that is not in our interest. We need to build an ‘architecture of trust’ in Europe,” the French president insisted.

“Russia’s GDP is equivalent to that of Spain, and it has a declining population. Do you think anyone can last that way? We need to offer a strategic option to this country, which it will inevitably need,” he said.

During his meeting with Vladimir Putin, the French President was accused of not having prompted the Russian leader to shift his position on Ukraine, which is the main subject of contention with Europe. Läs artikel

 

Det krävs mod i vårt land för att kämpa för freden

Per Blomquist

Det är väl att det finns debattörer som Anders Björnsson som inser att ett litet land med läge i ett storstrategiskt område mår bäst av att självständigt och positivt värna om den egna suveräniteten. Det kallas ödmjukhet. Och då ödmjukheten blir härdad på rätt sätt kan omgivningen mötas med fasthet och välvilja. Jag har fostrat jägarsoldater enligt det konceptet.

Det är märkligt att det ska behövas personligt mod för att kämpa för freden i vårt land. Medborgarna vill ha fred. Man skrämmer dem med krig. Dåligt!

Läs mer

Nytt säkerhetspolitiskt fokus?

Anders Björnsson

Dagen Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski menar att Hultqvist-linjen nu är i fara. Vad går den ut på? Att tillsammans med Förenta staterna strida mot Ryssland. Inget europeiskt land, möjligen med undantag av Polen och de baltiska staterna, har markerat så starkt mot Ryssland som Sverige. Förutsättningen för denna uppkäftighet har varit att den svenska statsledningen ansett sig kunna räkna med att ha USA i ryggen. Det skulle vara en minst lika stark försvarsgaranti som Atlantfördragets artikel fem. Men denna artikel garanterar platt ingenting. Den innehåller att löfte som i varje läge måste bli föremål för förhandlingar för att realiseras. Om detta har man börjat bli medveten i de europeiska Nato-länderna och nu också på DN:s ledarredaktion.

Läs mer