Bursting the Bubble? Russian A2/AD in the Baltic Sea Region, foi.se

Stater som har förmågan att använda en kombination av sensorer och långdistansrobotar för att hindra antagonister från att operera inom en exkluderingszon, eller “bubbla”, i anslutning till sitt territorium sägs besitta avreglingsförmåga (eng. antiaccess/ area denial, A2/AD).

Denna studie analyserar Rysslands avreglingsförmåga och dess implikationer för Östersjöregionen. Rysslands förbättrade förmågor, samt dess påverkan på Natos möjligheter att förstärka och försvara de sårbara baltiska staterna i händelse av kris eller krig, har väckt mycket uppmärksamhet på senare år. Denna studie visar dock att denna förmåga inte är tillnärmelsevis lika oöverstiglig som den ibland framställs, i synnerhet när möjliga motåtgärder inkluderas i analysen. Särskilt markbaserade luftvärnssystem skapar i nuläget en mer begränsad exkluderingszon än vad som ofta antas och flera motåtgärder är möjliga. Erfarenheter från Syrien väcker också frågor om systemens faktiska förmåga i fält, jämfört med dess nominella förmågor. Sjömåls och markmålsrobotar utgör ett större hot, men även här finns flera möjliga motåtgärder.

Dynamiken i detta säkerhetskomplex påverkar även Sverige direkt och indirekt och är en av de huvudsakliga orsakerna till varför Sveriges säkerhet i ökande grad är sammanvävd med våra grannländers, och med den transatlantiska alliansen Nato. Läs studien

Nordiska försvarschefer på plats i Rovaniemi för gränsöverskridande övning, forsvarsmakten.se

Under onsdagen och torsdagen den 6 – 7 mars arrangerade Finland en gränsöverskridande övning (Cross Border Training – CBT) tillsammans med Sverige och Norge. […]

Flygvapnet övar tillsammans med Finlands och Norges flygvapen nästan varje vecka. CBT-flygpass är ett flexibelt sätt att arrangera utbildning som är till nytta för alla parter, eftersom beslut om enskilda övningar fattas av ländernas flygflottiljer enligt gemensamma spelregler. Flygvapnets deltagande vilar på det regeringsbeslut som ger Försvarsmakten möjlighet att bedriva övning och utbildning i och med länder från EU, NATO och Schweiz. Om behov av att använda svenskt luftrum finns används det regeringsbeslut som ger tillträde till Sverige för de nordiska länderna. Läs pressmeddelande

Stortinget sa nei til atomvåpenforbud, an.no

Lars Egeland

Onsdag stemte flertallet på Stortinget nei til å slutte seg til traktaten for forbud av atomvåpen. Undersøkelser viser at 4 av 5 nordmenn støtter et forbud. Men på Stortinget var det bare SV, SP, MDG, Rødt og to utbrytere fra H og 1 fra AP – som stemte for forbud.

I Nei til atomvåpen registrerer vi at atomvåpenmotstanden til KrF og Venstre er blitt borte i regjering. Men mest skuffet er vi over Arbeiderpartiet som både stemte mot forbudet, men også alle andre forslag om nedrustningsinitativ slik som å være observatør i de videre møtene blant forbudstraktat-partene. […]

Det store spørsmålet for Høyre og AP var om avtalen var forenlig med våre NATO-forpliktelser. De mener at vårt forsvar er avhengig av atomavskrekking. Vi mener at vi har en mulighet for at NATO kan gå foran for å presse fram nedrustning mellom stormaktene som alternativ til den store opprustinga vi nå ser. Det er redusert spenning og nedrustning som fører til økt sikkerhet, ikke flere våpen som gjør naboen mer utrygg. Läs artikel

Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen, regjeringen.no

Vurderingen av traktaten i forhold til Norges Nato-forpliktelser

Norges tilslutning til Nato bygger både på juridiske (Atlanterhavspakten – «the North Atlantic Treaty») og politiske forpliktelser, slik som Natos strategiske konsept og toppmøteerklæringer. Atlanterhavspakten er det folkerettslige grunnlaget for etableringen av Nato. Den fastlegger paktens anvendelsesområde, og noen grunnleggende verdier, prinsipper og forpliktelser, men omtaler verken kjernevåpen eller andre militære virkemidler.

Forbudstraktaten står derfor ikke folkerettslig i motstrid til Atlanterhavspakten. Paktens artikkel 5 slår samtidig fast prinsippene for alliert solidaritet, inkludert det som er nødvendig av væpnet makt for å sikre og gjenopprette sikkerheten i det nordatlantiske området. Den avskrekkingspolitikken som underbygger dette, omfatter kjernevåpen.

Läs merUtredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen, regjeringen.no

Naser Khader forsvarer rosende rapport til 428.000 kroner: »Det danske forsvar gør det jo godt«, berlingske.dk

Avisen har spurgt formanden for Folketingets Forsvarsudvalg, hvad han mener om, at Forsvarsministeriet har bestilt og betalt en rosende rapport om det danske forsvars formåen. En rapport, som ifølge militære eksperter udelader kritiske pointer, og som ikke deklarerede, hvem der havde betalt for arbejdet.

»Det er sådan, tænketanke udarbejder rapporter,« siger Naser Khader, der ved siden af sit arbejde i Folketinget er senior fellow ved tænketanken Hudson Institute

Forsvarsministeriet bestilte og betalte for en rapport hos en amerikansk tænketank. Formålet var blandt andet at »fremme danske forsvars- og sikkerhedspolitiske synspunkter i Washington D.C«, skrev forsvarsministeren til Folketinget. […]

I Enhedslisten er forsvarsordfører Eva Flyvholm uenig.

»Det virker på mig som om, der er noget forskningsetisk galt, og det ser ud som om, at man har købt sig til positiv omtale,« siger Enhedslisten ordfører, som nu vil spørge forsvarsministeren, om den slags rapporter er normal praksis i ministeriet.

»Og så er det absurd, hvor langt man er villig til at gå for at pumpe Danmarks militær op for at tilfredsstille Trump, fordi han tuder os ørerne fulde af, at vi skal bruge flere penge på våben. Det gør han ikke af hensyn til Europas sikkerhed. Hans hovedinteresse er den amerikanske våbenindustri,« siger Eva Flyvholm:

»Det er på tide med en forsvars- og/eller udenrigsminister, der tør stå på egne ben i stedet for at stå på hovedet for at imponere Trump.«Läs artikel

Utrikesminister Margot Wallström om USA, Ryssland och INF-avtalet, riksdagen.se

Hans Wallmark har frågat mig om det finns några planer på att Sverige skulle kunna agera, rent av stå värd, för att få till stånd seriösa förhandlingar mellan Ryssland och USA när det gäller det uppsagda INF-avtalet och därmed möjligheten att tygla hotet från kärnvapenbestyckade medeldistansrobotar i Europa.

Jag delar den beskrivning av läget för nukleär rustningskontroll som Hans Wallmark gör och den befogade oro som han ger uttryck för i sin fråga.

Det ramverk som finns för nukleär rustningskontroll är i fara, efter de amerikanska och ryska beskeden om att man suspenderar sina åtaganden under INF-avtalet. Under de senaste 30 åren har INF-avtalet, tillsammans med en serie avtal som reglerat de strategiska kärnvapenarsenalerna, senast det s.k. Nya START, i hög grad bidragit till global och europeisk säkerhet och kraftigt minskat hotet från kärnvapen i Europa.

Den grundläggande orsaken till krisen är att Ryssland under lång tid utvecklat, provat och stationerat ut robotsystem som förbjuds av INF-avtalet. Det är därför viktigt att suspenderingsperioden, som upphör i början på augusti, nyttjas av Ryssland för att återvända till uppfyllelse av INF-avtalets förpliktelser. Läs hela svaret

The Many Hawkish Abuses of the Monroe Doctrine, theamericanconservative.com

Daniel Larison

John Bolton invoked the Monroe Doctrine as he was trying to evade a question about the glaring double standards that the administration applies to different authoritarian regimes around the world:

“No, I think it’s separate [comparing Venezuela to Saudi Arabia]. In this administration, we’re not afraid to use the word Monroe Doctrine. This is a country in our hemisphere. It’s been the objective of American presidents going back to [President] Ronald Reagan to have a completely democratic hemisphere,” Bolton told CNN’s Jake Tapper.”

The Monroe Doctrine is one of the most frequently misunderstood and misrepresented aspects of the history of U.S. foreign policy. Bolton is not alone in warping it beyond all recognition into a blanket license to interfere in the internal affairs of our neighbors, but as National Security Advisor his misrepresentation is more significant and dangerous. […]

There is no honest interpretation of Monroe’s 1823 statement that endorses the idea that the U.S. should intervene in neighboring countries to change their governments. Monroe was responding to contemporary counter-revolutionary invasions in Europe backed by the Holy Alliance, and he spelled out very clearly that any European attempt to take their counter-revolutionary program to the newly independent states of Latin America would be viewed as a potential threat to America. […]

The core of the Monroe Doctrine was above all respect for the sovereignty and independence of our neighbors, and a commitment to remain neutral. Monroe was making the case for why the U.S. would not be drawn into the wars in Europe or Spain’s hostilities with its former colonies. Obviously, this has nothing to do with taking sides in a purely internal political dispute between rival factions in a nearby country. In fact, Monroe goes on to say that it will be the policy of the U.S. “to consider the government de facto as the legitimate government for us; to cultivate friendly relations with it, and to preserve those relations by a frank, firm, and manly policy, meeting in all instances the just claims of every power, submitting to injuries from none.” The Trump administration is refusing to recognize the de facto government of Venezuela, and instead it is seeking to promote the establishment of a different one through economic warfare against the entire country. It is simply appalling revisionism to suggest that our government’s current effort at regime change in Venezuela is somehow justified or motivated by the concerns laid out by Monroe, and as usual Bolton has been allowed to get away with making specious, self-serving claims in support of a bad policy. Läs artikel

 

 

Finnish president’s participation in Arctic Forum, arctic.ru/

Russia welcomes President of Finland Sauli Niinistö’s decision to take part in the Arctic Forum in St. Petersburg, which will result in him making an important contribution to the discussion, Presidential Advisor Anton Kobyakov said during his meeting with Finland’s Ambassador to Russia Mikko Hautala.[…]

“We welcome President of Finland Sauli Niinistö’s decision to take part in the international Arctic forum 2019. I am sure that Sauli Niinistö’s participation in the plenary session together with President of Russia Vladimir Putin will make a significant contribution to the substantive discussion on the Arctic agenda,” Kobyakov said.

During the meeting, Kobyakov noted the positive developments in Russian-Finnish economic cooperation.

“The trade between our countries has been growing for a second year. Last year, it grew by 25 percent compared with the same period in 2017 and reached $10 billion,” he said.

In his turn, Mikko Hautala noted that Finland aimed to continue the constructive dialogue and to develop mutually beneficial relations with Russia. Läs artikel

Nationell handlingsplan för samhällets informations- och cybersäkerhet, forsvarsmakten.se

En gemensam handlingsplan för att höja samhällets informations- och cybersäkerhet presenterades den 5 mars av myndigheterna i Samfi-gruppen. Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen och ska bidra till att uppfylla målsättningarna i regeringens nationella strategi på området. […]

Handlingsplanen omfattar perioden 2019-2022 och utgörs av 77 åtgärder. Samtliga åtgärder faller inom någon av de sex strategiska prioriteringar som finns i regeringens nationella strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet. En stor andel av åtgärderna innefattar samverkan eller samordning mellan två eller flera av myndigheterna. Arbetet med handlingsplanen påbörjades under hösten 2018 och har även innefattat diskussioner och samverkan med olika aktörer i samhället. Läs pressmeddelande

Cecilia Malmström varnar USA för EU:s svar på eventuella biltullar, di.se

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström ska på onsdag varna USA för möjliga konsekvenser om USA inför importtullar på europeiska bilar. Det sade kommissionens chefsförhandlare Margaritis Schinas vid en pressbriefing på måndagen, inför hennes möte med USA:s handelsrepresentant Robert Lighthizer på onsdag.

Kommissionen har tidigare sagt att den har en lista förberedd med amerikanska exportprodukter värda 20 miljarder euro som kan drabbas av EU-tullar som repressalier.

Bland amerikanska företag som uppges drabbas finns Caterpillar, Xerox och Samsung.

EU ska även ta upp sitt ogillande av USA:s importtullar på europeiskt stål och aluminium från i fjol, fortsatte talesmannen. Läs artikel

Utrikesminister Margot Wallström om återtagande av IS-krigare, riksdagen.se

Markus Wiechel har frågat mig om det är aktuellt att från svensk sida bistå terrorister med anhöriga i att återvända till Sverige eller på annat sätt bistå med konsulär hjälp om de har svenskt medborgarskap, och hur ska den hjälpen i så fall se ut.[…]

Regeringens grundinställning är att den som begått terroristbrott eller krigsförbrytelser ska dömas för sina brott, antingen i det land där brotten begåtts, eller här i Sverige vid en koppling hit, eller i något annat land. Svenska domstolar har en långtgående behörighet att döma för brott kopplade till terrorism och krigsförbrytelser, oavsett om brottet begåtts i Sverige eller utomlands. Läs hela svaret

Bolton eyes coalition to support Venezuela’s government change, touts “Monroe Doctrine”, xinhuanet.com

U.S. National Security Adviser John Bolton said on Sunday that the United States plans to form a coalition to change the Venezuelan government, adding his administration is not afraid to use “Monroe Doctrine” in Venezuela-related issues.

“We are trying to rally support for the peaceful transition of power from Maduro to Juan Guaido, whom we recognize as the president,” Bolton said during an interview with CNN’s “State of the Union.”

“I’d like to see as broad a coalition as we can put together to replace Maduro … That’s what we are trying to do,” Bolton not. […]

He explained that the Trump administration is not afraid to use the phrase “Monroe Doctrine” in its aggressive Venezuela policy, referring to the U.S. earlier foreign policy calling for its leadership in the West Hemisphere through interventionism in the domestic policy of other nations in the region.

“In this administration, we’re not afraid to use the word ‘Monroe Doctrine.’ This is a country in our hemisphere,” Bolton said. “Part of the problem in Venezuela is the heavy Cuban presence. 20,000 to 25,000 Cuban security officials by reports that have been in the public. But this is the sort of thing that we find unacceptable and that’s why we’re pursuing these policies.” Läs artikel