Det ryska problemet

Sven Hirdman

Mitt inlägg skall handla om Sveriges förhållande till Ryssland, men låt mig för att undvika missförstånd först säga detta:

Det finns mycket att kritisera i Ryssland: 

  • Det auktoritära styret, där president Putin och hans krets i praktiken bestämmer allt.
  • De hårt styrda valkampanjerna med restriktioner för de politiska partierna.
  • Det ofullständiga rättsväsendet, där åklagarna har stort inflytande över domstolarna och där statens så kallade intressen ofta går före individernas.
  • Det mycket starka inflytandet från säkerhetsorganen på alla nivåer.
  • Korruptionen i den offentliga sektorn.
  • Rysslands ofta grova påtryckningar på de andra OSS- grannländerna.

Det finns förklaringar till detta beteende, främst i det sovjetiska arvet, men det mildrar inte kritiken.

Läs mer

Björnroparnas skara

Anders Björnsson

Krigslystnaden inom delar av den militära och politiska eliten är påfallande och påfrestande. Den påminner om opinionen före första världskriget, då det svenska etablissemanget försökte få folkligt stöd för en uppslutning på Tysklands sida inför ett förestående krig mot Ryssland. Bland vanligt folk var sympatierna för Tyskland inte att underskatta; också inom den fredssinnade socialdemokratin fanns det tysksinnade som ville att Sverige skulle gå i krig på den sidan. Det politisk-parlamentariska motståndet mot alla slags krigsäventyr var emellertid tillräckligt bastant.

Läs mer

Nordstream 2 kan inte längre stoppas, nyatider.nu

USA, Polen och Ukraina ville stoppa den rysk-tyska gasledningen Nordstream 2. Detta avvisas av den tyske EU-kommissionären Oettinger som menar att det nu är för sent eftersom arbetet redan pågår. Samtidigt avtalar Polen en egen gasledning, men för norsk gas.

Trots USA:s motstånd mot gasledningen Nordstream 2 så håller EU-kommissionären Günther Oettinger det för omöjligt att stoppa projektet, inte minst eftersom det redan byggs på ledningen sedan några månader. Det var slutsatsen han drog i en intervju i Der Spiegel strax efter jul. I Spiegelintervjun kommenterade den 65-årige EU-kommissionären och CDU-höjdaren både Brexit, Trumps olika hot och varningar till Tyskland och han gav också en prognos om konkurrentpartiet AfD som Oettinger tror kommer att krympa samman. Bland andra Donald Trump har tidigare varnat Tyskland för att göra sig beroende av rysk gas. Läs artikel

President Niinistö inleder året med statsbesök till Kina, svenska.yle.fi

President Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio reser till Kina i och med ett statsbesök den fjortonde till femtonde januari.

Niinistö ska träffa Kinas president Xi Jinping i Peking. På mötet ska presidenterna diskutera relationerna mellan Finland och Kina, stormaktsrelationerna o andra internationella frågor. President Niinistö och fru Haukio deltar dessutom i invigningen av Kinas och Finlands gemensamma temaår för vinteridrott som beslutades om under president Xi Jinpings senaste statsbesök till Finland år 2017.

Till resesällskapet hör även utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen, kultur- och idrottsminister Sampo Terho, Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori, Lahtis stadsdirektör Pekka Timonen samt Risto Siilasmaa som leder kommittén för innovativ handel.

President Niinistö och fru Jenni Haukio senaste officiella besök i Kina var 2013. Läs artikel

Departementsrådet i säkerhetsrådet

Per Blomquist

Departementsrådet Jan Hyllander menar i Svenska Dagbladet (30/12) att ”en säkerhetspolitisk utgångspunkt är att Sverige inte är neutralt”. Nej, inte i SvD men i Sverige! Sverige är militärt alliansfritt! Är departementsrådet utvald för att propagera för svensk anslutning till USA/Nato?

Förmodligen i förvillande syfte heter det: ”Vår solidariska säkerhetspolitik innebär bland annat att vi ska kunna ge stöd till andra länder och ta emot stöd från andra länder i händelse av allvarlig kris eller vid krig. Stödet kan även vara militärt.” Detta är fel!

Den självvalda solidariteten talar varken om ”krig eller militärt stöd”, som hävdas. När solidaritetsförklaringen deklarerades år 2009, kunde den tolkas som ett försvar av vårt markterritorium. Ett försvar åt alla håll! Tydligare solidaritet och stöd kan ett litet land inte ge. Försvaret kan bli starkt krigsavhållande och verka för fred. Solidariskt för alla!

Läs mer

Kriga i Afghanistan och Irak men inga brigader i Sverige

Lars-Gunnar Liljestrand

”Sverige är på väg att nå målet med två fullt tränade och utrustade armébrigader – men inte till år 2020 som var bestämt”, säger försvarsminister Peter Hultqvist till Sveriges Radio. Arméchefen Karl Engelbrektson var tydligare, då han frankt förklarade att tidplanen inte håller och att pengarna inte räcker.

Läs mer

Iran plans naval drills with Russia in Caspian Sea, reuters.com

Iran and Russia are preparing to hold joint naval exercises in the Caspian Sea, including rescue and anti-piracy drills, the commander of the Iranian navy was quoted on Sunday as saying.

“Tactical, rescue and anti-piracy war games between Iranian and Russian naval forces are being planned and will be implemented in the near future,” the semi-official news agency Mehr quoted Rear Admiral Hossein Khanzadi as saying. Läs artikel

 

Fundamentet

Per Blomquist

”När fundamenten sviktar gäller det att själv bygga en stabil grund […]. Det är ingen annan som bygger grunden åt oss”, skriver överstelöjtnant Stig Rydell på alliansfriheten.se.

Ja visst är det så, genmäler Per Blomquist, Egen härd är guld värd och Sveriges markterritorium i fred, i kris och i krig är det grundläggande fundamentet! Båda kärnvapenmakterna, USA och Ryssland, önskar kontrollera vårt territorium redan i fred för att snabbt behärska markterrioriet om det skorpar till sig, som det heter.

Det moderna kriget kan avgöras snabbt, till och med i första slaget. Sverige ska inte vara ett slagfält i fred!

Tyvärr har försvarsministern lämnat bort tyglarna till USA/Nato – värdlandsavtal, med övning på vårt territorium och på Nordkalotten. Stora svenska trygghetsvärden har lämnats bort till USA. Tyglarna kan återtas! Politik är politik och ändras återkommande. En ny klok regering med insikt har möjlighet till snabb förändring. Trygghet behövs!

Försvarsfrågan med grundläggande värden, rum, tid och styrka ska vara i egna händer. Vårt markterritorium är vår största och viktigaste faktor för Sveriges säkerhet! Säkerhetspolitiken ska ha prioritet 1 för ny regering. Ge ungdomarna möjligheten! Journalisterna är viktiga. Tyvärr är Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet märkligt nog tills vidare förlorade, tillsammans med nu ledande politiker och militärer. Hur är det med SVT och SR? Dessa våra medier är mycket tysta!

Kartan är ett centralt redskap, då rum, tid och styrkeförhållanden ska analyseras för modern strategi och svensk försvarspolitik. Och analys behövs!

Väsentligt underlag för nytänkande finns på denna goda sajt. Bevara alliansfriheten!

 

Arméchefen erkänner: Kommer att missa brigadmålet, svt.se

Enligt det gällande försvarsbeslutet ska armén kunna agera med två brigader mot en kvalificerad motståndare. Ett beslut som modifierades av regeringen till att kunna “agera samtidigt med två brigader med godtagbar förmåga” senast 2020. Det här kommer inte försvarsmakten att kunna leva upp till. Det medger nu arméchefen i en intervju.

– Vi har en tydlig plan och om den resurssätts så kan vi verkställa det målet, men det kräver mer tid än till 2020, säger arméchefen Karl Engelbrektson.

En brigad består av omkring 4 500 soldater i bland annat stridsvagnar och stridsfordon som organiseras i en rad bataljoner och ska ha övat tillsammans och kunna utföra i stort vilka uppdrag som helst på land. I dag finns bara en brigad. Den andra är varken komplett eller samtränad. Ligger på sajten

Sverige ny ordförande i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco

Under det svenska ordförandeskapet 2019 kommer Sverige att arbeta för att omsätta den nya visionen, dels genom redan pågående verksamhet och dels genom nya initiativ. Tre teman som kommer föras upp till diskussion är förutsättningarna för att kunna samarbeta i alla konfliktnivåer, hur det nordiska försvarssamarbetet kan vara en plattform för att bygga regional säkerhet i bredare perspektiv och totalförsvar. Under ordförandeskapsåret kommer tre försvarsministermöten hållas, två i nordisk krets och ett tillsammans med de baltiska försvarsministrarna.

Läs  mer: https://www.regeringen.se/artiklar/2019/01/sverige-ny-ordforande-i-det-nordiska-forsvarssamarbetet-nordefco/

Finland: nya rekryter inleder tjänstgöringen

Måndagen den 7 januari 2018 inleder omkring 12 500 nya rekryter sin tjänstgöring i kontingent 1/19.

Av dem som nu inleder tjänstgöringen, gör lite under 10 000 det i arméns truppförband. Cirka 1 700 värnpliktiga inleder sin militärtjänst i marinens tjänst. De övriga fördelas inom gränsbevakningens och flygvapnets truppförband. De flesta svenskspråkiga rekryter inleder tjänstgöringen vid Nylands brigad.

Läs mer: https://puolustusvoimat.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/uudet-alokkaat-aloittavat-palveluks-1