Kärnvapenhotets återkomst, Pär Granstedt, helagotland.se

Det kalla krigets mest skrämmande inslag var hotet om ett massförstörande kärnvapenkrig. Terrorbalansen byggde på MAD, Mutual assured destruction. Bägge sidor, både öst och väst, visste att motparten kunde utlösa en total förintelse. Det gav en säkerhet på avgrundens rand där minsta snedsteg kunde innebära undergång […]

En serie avtal inom START-processen (Strategic Arms Reduction Treaty) innebar att antalet strategiska kärnvapen minskade. Det senaste avtalet slöts 2010 mellan Barack Obama och hans ryske motpart, Dmitrij Medvedev, och löper från 2011 till minst 2021.

Nu verkar det vara slut på dessa nedrustningssträvanden. Såväl Putins Ryssland som Trumps USA presenterade under de senaste månaderna nya kärnvapenstrategier, och i bägge fallen med inriktning på att stärka och modernisera sina kärnvapenarsenaler […]

Det som oroar särskilt med den här utvecklingen, är att den sänker kärnvapentröskeln. Både Ryssland och USA har klargjort att de är beredda att använda kärnvapen också som svar på ett angrepp med konventionella vapen, och till och med en större cyberattack. Har man väl börjat använda dessa taktiska kärnvapen, är risken stor att ett krig blir fullskaligt […]

Så det är dags för en kraftfull mobilisering inom världssamfundet mot kärnvapenrustningarna. I det sammanhanget är det mycket bekymmersamt om ett land som Sverige känner sig så beroende av USA att man inte vågar stå upp för sitt hittillsvarande kärnvapenmotstånd.

Det är viktigt att FN kan fungera som ett aktivt forum. Kanske vore det desto betydelsefullare om EU kunde engagera sig i frågan inom ramen för sitt säkerhetspolitiska samarbete. Europa hör till de regioner i världen som är mest utsatta om det skulle utbryta en kärnvapenkonflikt, även en relativt småskalig sådan. Därför borde det vara ett gemensamt mål att försöka återuppbygga den politik för avspänning och rustningskontroll som framgångsrikt fördes under 1900-talets sista årtionden. Läs ledaren

Historiskt! sa Crusenstolpe, Mats Björkenfeldt

Magnus Jacob Crusenstolpe (1795–1865) växte upp i den radikala staden Jönköping. Han utbildade sig till jurist och blev snabbt, men kortvarigt, Karl XIV Johans gunstling. Crusenstolpe är väl mest känd för att ha orsakat kravaller, efter att ha blivit dömd till ett långt fängelsestraff, när han 1838 bröt mot tryckfrihets­förord­ningens straffbestämmelse om publicering av lastligt yttrande om konungens höga person eller gärningar.  

I historikern Bo Hammarlunds bok Den aristokratiske rebellen (Dialogos 2017) lyfts en annan sida av Crusenstolpe fram. Det var inte ovanligt att den tidens nationalliberaler motsatte sig 1812 års politik (bland annat därför att den medförde inhemsk repression, angrepp på tryckfriheten etc.). Men de var också pådrivande för folkbeväpning. I försvarsfrågan tog adelsmannen Crusen­stolpe således initiativ till en höjning av anslagen till försvaret med betydande belopp vid 1828–30 års riksdag.

Läs merHistoriskt! sa Crusenstolpe, Mats Björkenfeldt

Så är en rekryts värsta dygn, svd.se

Ge aldrig upp. Det är tre ord som sammanfattar större delen av tillvaron i armén. För det kan bli hårt. Det kan bli jobbigt. Och det kan bli tufft. Men man ger aldrig upp. I slutändan är det kanske det som väger tyngst, inte hur stark eller stor man är utan förmågan att fortsätta röra sig framåt oavsett det motstånd som man möter.  Det är temat på den övning Aldrig Ge Upp (AGU) som avslutar det första kapitlet i militärutbildningen. Den inträffar efter de tre första månaderna och syftar till att testa ens grundläggande soldatkunskaper och viljestyrka […]

Helt plötsligt i de tidiga morgontimmarna hördes hur en av våra landminor gick av och en intensiv eldstrid bröt ut. Med inte mycket mer än vapen, stridsväst och hörselskydd sprang vi ut till våra skyttevärn. Om man brukar säga att krig är organiserat kaos, var vår försvarsinsats bara kaos. Vi hade inte haft tid till att föröva, vilket gjorde det svårt för folk att hitta sina platser i mörkret.

Efter en halvtimmes strid tillbakaryckte fienden. Då var klockan så mycket att det inte var någon idé att gå och lägga sig igen, utan det var bara att förbereda sig inför kommande dags umbäranden. Läs artikel

Trump oroar EU-kommissionär: “Handelskrig är bra”, vasabladet.fi

Ett flertal länder uttrycker nu oro för Donald Trumps besked att USA ska införa ståltullar. Presidenten slår dock tillbaka på Twitter. “Handelskrig är bra och enkla att vinna”, skriver han.

Tullavgifter på 25 procent för stål och 10 procent för aluminium som importeras till USA.
Det var Donald Trumps besked i vad han anser är ett beslut grundat på att amerikanska företag har behandlats orättvist av andra länder i flera decennier […] Utspelet om stål- och aluminiumtullar har ifrågasatts främst från EU-håll.

– Det kom inte helt oväntat, vi har legat i startgroparna för detta de senaste veckorna.

– Samtidigt är vi djupt besvikna. EU är ju allierat med USA, de flesta EU-länder är med i Nato, och att då få den här säkerhetsmotiveringen slängd i ansiktet på oss känns väldigt bittert rent politiskt, säger EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström.

Hur de exakta avgifterna ska se ut presenteras nästa vecka. Men något som redan står klart är att tarifferna kommer att få konsekvenser för europeisk och svensk stålindustri, säger Cecilia Malmström. Läs artikel

ÖB pratade ledarskap med officersprogrammet, forsvarsmakten.se

Under fredagen hade Sveriges överbefälhavare, general Micael Bydén, sammankallat samtliga kadetter vid officersutbildningen på Karlbergs slott för att ge sin syn på ledarskap och diskutera Försvarsmaktens framtid.

 General Bydén inledde med att prata om hur omvärldens snabba förändringar påverkar Försvarsmakten. Han betonade vikten av fortsatt internationell samverkan, ett nytt totalförsvar, en välfungerande personalförsörjning och övningsverksamhet.

– Det ska inte vara värt för en motståndare att agera militärt mot vårt land. Insatserna ska vara för höga, sade Bydén.

Överbefälhavaren konstaterade att försvarsviljan i det svenska samhället ökar. Försvarsmakten behöver dessutom rustas för en ny typ av krig. Bydén besökte nyligen östra Ukraina, och beskrev läget där som ”ett skyttegravsbaserat krig som liknar första världskriget, men med moderna drönare och avancerad strategisk kommunikation”. Läs artikel

Ballistiskt samarbete i norrländsk kyla, fmv.se

Under två veckor i februari stod Sverige och FMV värd för ett internationellt Nato-möte, på artilleriregementets område i Boden, där 54 representanter från 15 länder deltog.

– Det ett samarbetsprojekt som pågått i 20 år. Syftet är att utveckla och bibehålla programvara för ballistiska beräkningar, säger Susanna Valldor, Sveriges och FMV:s representant i projektet.

I samarbetsprojektet NATO S4, SG2 Shareable Fire Control Software Suite, samlas ballistiker, meteorologer, användare, tekniska experter och utvecklare från såväl myndigheter som industri under ett tak för att diskutera en gemensam väg framåt i det gemensamma ballistiksamarbetet.

– Vi informerar dessutom varandra om vad som händer i våra respektive länder, för att hitta fler möjligheter till samarbete och informationsutbyte, säger Susanna Valldor.

Gruppen träffas regelbundet, men mötena hålls vanligen i centrala Europa.Läs artikel

Angående en kommendörs funderingar, Anders Björnsson

Kommendören Lars Wedin, med hemvist i Frankrike, påstår att medborgaren inte är kapabel att försvara sitt land – och dessutom oduglig att använda i offensiva aktioner i andra länder. Det ena är fel, det andra är rätt. Det är också värnpliktsförsvarets styrka: bra på defensiv, mindre bra på angrepp. Både Napoleon och Hitler drev värnpliktsarméer med sig i fördärvet, när de ville lägga under sig andra länder.

Läs merAngående en kommendörs funderingar, Anders Björnsson

”Personalfrågan en akut kris för försvaret”, Lars Fresker, Officersförbundet, svd.se

Politiker pekar gladeligen med hela handen och be­ordrar inköp av materiel och vapensystem för enorma summor. Då kan man även kräva riktade politiska satsningar för att avhjälpa Försvars­maktens verkliga ödesfråga – personal­försörjningen […]

I såväl budgetunderlag som i Försvarsmaktens övriga lägesbeskrivningar förekommer orden “personalförsörjning” och “utmaning” konsekvent sida vid sida. Men någon ekonomisk beskrivning av hur dessa “ut­maningar” ska åtgärdas står inte att finna. Vi menar att beskrivningen av personalläget som “utmanande” är missvisande, och i det närmaste en skönmålning av läget. Personalförsörjningen är inte en “utmaning”, den är en akut krisfråga för Försvarsmakten och måste hanteras därefter. När försvarsmaktsledningen gång på gång undviker att vara tydliga gentemot politiken om hur allvarlig krisen för försvarets personalförsörjning faktiskt är känner vi, Officersförbundet, att någon måste tala klarspråk […]

Riksdag och regering kan ösa hur mycket pengar som helst över Försvarsmakten – utan en välutbildad, erfaren, redundant personalkader kommer ny materiel inte vara mycket mer än blivande metallskrot, om än avancerat och extremt dyrt. Ubåtar, Gripenplan, luftvärnssystem och helikoptrar kör och underhåller nämligen inte sig själva. Det är våra medlemmar som sköter den saken. Det är dags att satsa pengarna där de gör mest nytta.Läs artikel

Ett säkert EU i en säker värld, regeringen.se

Inom ramen för EU:s globala strategi för utrikes- och säkerhetspolitik utvecklas den gemensamma politiken för att bidra till säkerhet såväl inom som utanför EU. Den europeiska säkerhetsordningen utmanas alltjämt av rysk aggression i Ukraina. Viktiga framsteg har gjorts för att lägga grunden för ett inkluderande och ambitiöst strukturerat försvarssamarbete (Pesco) och arbetet fortsätter för att lyfta fram den breda synen på säkerhet […]

Regeringen kommer att verka för:

  • Att genomföra såväl de civila som militära prioriteringarna i EU:s globala strategi, inklusive det permanenta strukturerade samarbetet Pesco och en utvecklad civil krishantering.
  • Att EU:s dialog med Ryssland är tydlig och principfast och att stödet till Ukraina och övriga länder i det östliga partnerskapet är starkt. EU:s sanktioner mot Ryssland ska upprätthållas så länge skälen till att de infördes kvarstår.
  • Att EU bidrar till konfliktförebyggande, krishantering och konfliktlösning i Europa, Mellanöstern och Afrika i nära samverkan med FN och regionala aktörer.
  • Att upprätthålla EU-närmandeprocesserna för västra Balkan baserat på varje lands egna meriter. Läs pressmeddelande

Riksdagsdebatt om Syrienresolution, riksdagen.se

KERSTIN LUNDGREN (C):  Sverige och Kuwait initierade resolution 2401 om 30 dagars humanitär vapenvila i Syrien. Den röstades för sex dagar sedan igenom enhälligt i säkerhetsrådet […] Sveriges röst hade kunnat vara tydligare i går, och jag hoppas att den är det i dag. Är det inte hög tid för utrikesministern och Sveriges regering att göra klart för Ryssland att Sverige inte står alliansfria av hänsyn till Ryssland och att slå hål på myten om att allt blir bra bara vi inte retar Ryssland?

Utrikesminister MARGOT WALLSTRÖM (S):  Nu går du för långt, Kerstin Lundgren! Om det är något land som har drivit fram denna resolution tillsammans med Kuwait är det Sverige. Att påstå att vi skulle gå Rysslands ärenden är faktiskt oförskämt, och jag hoppas att du tar tillbaka det.
Alla som har följt processen vet att vi har kämpat väldigt hårt för att få till stånd denna resolution. Det är Ryssland som just nu ser till att det, precis som FN har sagt, inte görs några framsteg och inte finns någon efterlevnad eller något genomförande. Vi kommer att fortsätta att sätta press på Ryssland. Vi kommer även att fortsätta att sätta press på Asadregimen och på alla andra som just nu för ett proxykrig i Syrien. Det är för civilbefolkningen i Syrien som vi har gjort detta. Det är för civilbefolkningen som vi har kämpat så hårt för att få fram en resolution. Vi ger ännu inte upp – det är vi skyldiga alla dem som lider där […]

Utrikesminister MARGOT WALLSTRÖM (S):  Nu blandar Kerstin Lundgren ihop korten– nu handlar det plötsligt om någonting annat. Men som det ofta är i utrikespolitiken slutar allt med Nato. Det finns ett enda svar från den sidan, och det är Nato. Nato är svaret på allting. Är Nato också svaret på Syrienkrisen, eller vad är avsikten med denna debatt? Jag skulle önska att hela denna riksdag sa: Nu ställer vi upp bakom Sverige när man driver en resolution som skulle kunna få slut på lidandet i Syrien, om än tillfälligt men som ett första steg. Det hade varit bättre. Läs protokoll (sid 20)

Avrusta särintresset, inte försvaret,ledare, blt.se

Sveriges försvarsförmåga hänger just nu på insikten om att det är politikerna som måste anpassa sig, inte militären.

Under torsdagen presenterade ÖB, Micael Bydén försvarsmaktens budgetunderlag för 2019. Det som framgår av texten är skäl nog att nypa sig i armen. Det är bara att läsa innantill:

”De ekonomiska tillskotten har bidragit till förmågetillväxten, men löser inte alla utmaningar. Den höga ambitionen i övningsverksamheten samt ökade kostnader i kombination med en fortsatt minskad köpkraft tvingar Försvarsmakten att senarelägga, nedprioritera och sänka ambitionen i övningar, projekt och investeringar.  Försvarsmakten har i planeringen valt att reducera, men inte avveckla krigsförband och förmågor för att bibehålla handlingsfrihet och på sikt kunna växa.” […]

”Inte dippar” … Är det verkligen där som Sveriges försvarsmakt ska stå och balansera, på en gungbräda som närsomhelst kan tippa över? I ett läge där omvärldsoron växer och ovissheten om den säkerhetspolitiska framtiden tilltar för snart varje aggression som den stora grannen på andra sidan Östersjön riktar mot omvärlden.

Det är hög tid att det politiska särintresset avrustas. Som läget är nu, står det i vägen för en verklig förnyelse av försvaret. Läs ledaren

America’s Illegal Sojourn in Syria, strategic-culture.org

It should come as no surprise to anyone that the Donald Trump administration has recently affirmed that it has a perfect legal right to remain in Syria as long as it wishes because it is fighting terrorism. The argument goes something like this: Congress has approved a bill that permits the US military to seek out and destroy al-Qaeda and associated groups wherever they may be. It is part of what is referred to as the Authorization to Use Military Force or AUMF […]

The Trump legal finding was spelled out in two letters released by the undersecretaries for policy at the State and Defense departments. They were in response to requests made by Senator Time Kaine of Virginia who has for several years been asking the White House under both Barack Obama and Donald Trump to clarify what legal authority has permitted it to base 2,000 American soldiers in Syria without any declaration of war, any United Nations authorization or any invitation by the legitimate government of Bashar al-Assad in Damascus. Kaine has cited the restrictions imposed by the War Powers Act of 1973, which permits a president to use military force in an emergency situation but after 60 days it is necessary to go to Congress for approval.

The State Department letter heightened the ambiguity of the US position with its explanation that “The United States does not seek to fight the government of Syria or Iran or Iranian-supported groups in Iraq or Syria. However, the United States will not hesitate to use necessary and proportionate force to defend US, coalition, or partner forces…”Läs artikel