Jenny Nordberg: USA kan vara livsfarligt att ha som allierad, svd.se

Det tog bara ett halvt andetag efter IS reträtt till att kurderna – som bekämpat IS i flera år – själva blev de som ska fördrivas. Nu bombar Turkiet kurder med amerikanska stridsplan, och kurder försvarar sig med amerikanska vapen. Europa och Nato ser tyst och oroligt på…

Kurderna å sin sida, får återigen se sig offrade för USA:s större utrikespolitiska intressen. Precis som de syriska rebeller som från början fick stöd och vapen av CIA, bara för att en dag finna att ingen svarade i telefon när de ringde, och att de var helt lämnade åt sitt öde. Kurderna får nu i samma anda en bekräftelse på att de är användbara när det gäller, men att de inte särskilt viktiga för någon av de större spelarna i Mellanöstern.

USA står sig självt närmast, och det som är viktigare att bevara är USA:s relation till Turkiet, som är en strategiskt placerad allierad för allt amerikaner vill göra i hela Mellanöstern. En amerikansk flygbas i sydöstra Turkiet är värd mer än alla kurder i världen. USA är livsfarligt att ha som allierad för minoriteter, eftersom tyngre intressen förr eller senare gör sig påminda…

Att slänga ut Turkiet ur Nato – vilket flera amerikanska senatorer har önskat – går inte heller att göra i en handvändning, eftersom Putin väntar med öppna armar och gnuggar händer inför precis en sån utveckling hemma i Moskva. Därifrån kom inte heller mer än en mycket svag protest mot att Turkiet gav sig in i Syrien. Det förefaller mer troligt att ryssarna, som inte har något intresse av kurder, har gett sitt tysta godkännande.Nato:s vice generalsekreterare fick i samma anda ur sig ett svagt uttalande i veckan som mumlade om att det vore bra om Turkiet kunde uppträda ”balanserat”. Därmed duckar alltså både försvarspakten och USA inför det faktum att en Nato-medlem ger sig in i Syrien på eget bevåg, på obestämd tid och för egna intressen. Läs artikel

Samarbete över gränserna, forsvarsmakten.se

…Den sammantagna bedömningen är att ett fördjupat samarbete ökar kvalitet, interoperabilitet och operativ effekt hos bägge länderna med relativt små medel. Samarbetet ökar handlingsfrihet att agera tillsammans och höjer tröskeln för incidenter och angrepp vilket i sin tur bidrar till ökad stabilitet i vårt närområde.

– Det finsk– svenska samarbetet ska bygga förmåga att kunna agera tillsammans. Finland och Sverige skapar förutsättningar för samarbete även bortom fredstid om den politiska viljan, säger överstelöjtnant Leif Torin-Carlsson som är ansvarig från svensk sida för arbetsgruppen som ska föra arbetet framåt…

Framöver kommer fokus kommer att ligga på aktiviteter som ökar den gemensamma operativa effekten och förmåga att genomföra operationer tillsammans där finska och svenska marin-, flyg- och arméenheter kan samarbeta. Personalutbytet med utbytes- och samverkansofficerare på olika ledningsnivåer och förband kommer att fortsätta i syfte att öka förståelsen för varandra och bygga förtroende. Läs pressmeddelande

Gotlands försvar behöver förstärkas, Mikael Jansson (SD), Roger Richtoff (SD), Joakim Larsson (SD), helagotland.se

…Sverigedemokraterna har ända sedan vi kom in riksdagen 2010 lagt fram förslag om att återuppta utbildningen av amfibieförband i Fårösund samt att skapa en komplett mekaniserad brigad för Gotlands försvar.

Vid en konflikt så kommer det vara mycket svårt att få fram förstärkningar till Gotland. Det innebär att förband och materiel avsedda för försvaret av Gotland bör var baserade på ön.

En angripare som försöker att etablera sig på Gotland kommer näppeligen att göra ett halvdant försök. Tvärtom kommer det i så fall vara ett kraftfullt och överraskande genomförande. Då krävs att tröskeleffekten som ska få angriparen att avstå likaså är hög och kraftfull. Det finns ett antal nyckelkomponenter för att nå en hög tröskeleffekt:

JAS 39 Gripen med modern beväpning, robotluftvärn på korvetterna, ubåtsjakt, minröjning, komplett brigadförmåga med bland annat artilleri och brigadluftvärn, amfibieförband inklusive rörlig kustrobot är exempel på avgörande delar av ett trovärdigt försvarssystem. Läs artikel

Tal av utUtrikesminister Margot Wallström vid konferens mot straffrihet för användning av kemiska vapen, regeringen.se

…Proliferation of weapons of mass destruction to terrorists and other non-state actors has been an international concern for some years, as expressed in UN Security Council resolution 1540. Yet, today we are faced with the very real and serious threat of chemical weapons in the hands of a terrorist group that has demonstrated a total disregard to common decency and a will to commit and encourage atrocities against innocent civilians.

So far, chemical weapons attacks in Syria and Iraq have largely been committed with impunity. As far as Syria is concerned – despite general agreement on the importance of accountability – a number of earnest attempts to move forward have been thwarted. The repeated use of veto powers in the UN Security Council to prevent moves towards accountability for chemical weapons use in Syria is highly regrettable. Läs talet

By reversing its policy in Syria the US is fuelling more wars in the Middle East, Patrick Cockburn, The Independent

Vi har tidigare på den här sajten kommenterat kriget i norra Syrien och hur Sverige genom deltagandet i den USA-ledda koalitionen mot Isil indirekt är en del av kriget.

Här  lägger vi ut en artikel av Patrick Cockburn som i The Independent analyserar upptrappningen av kriget:

The present Turkish incursion shows that Ankara is not going to allow a new Kurdish state under US protection to be created in northern Syria and will fight rather than let this happen.

Seldom has an important new US foreign policy crashed in flames so quickly and so spectacularly, achieving the very opposite results to those intended.

It was only ten days ago that the US Secretary of State Rex Tillerson unexpectedly announced that American military forces would remain in Syria after the defeat of Isis. Their agenda was nothing if not ambitious: it included the stabilisation of the country, getting rid of Bashar al-Assad, rolling back Iranian influence, preventing the resurgence of Isis and bringing an end to the seven-year Syrian war. Tillerson did not seem to care that this new departure was sure to offend a lot of powerful players in and around Syria and was quite contrary to past US pledges that it was only fighting in Syria to defeat Isis and had no other aims. Läs artikel

 

ÖB sparkar generalmajor från hög tjänst, Sveriges Radio

Generalmajor Anders Brännström flyttas från sin tjänst sedan han kritiserat försvaret i en tidningsartikel, rapporterar Dagens nyheter.

I en intervju i Dagens nyheter sade Brännström bland annat att många förband saknar möjlighet att öva sina soldater och att materielbrist leder till att vissa förband inte kan upprätthålla önskad krigsduglighet. Även i en debattartikel i Svenska Dagbladet har Brännström tillsammans med två ledamöter i Krigsvetenskapsakademien framfört kritik mot försvaret. Brännström, som bland annat varit chef för armén, kallades på fredagen till överbefälhavare Micael Bydén.

– Där fick jag veta att jag sparkas som chef för ledningsstabens totalförsvarsavdelning där jag från och med årsskiftet arbetat med bland annat hållbarhetsfrågor och ledningsfrågor, säger han till DN.

Enligt Brännström råder det ingen tvekan om varför han petas från tjänsten.

– Det var på grund av uttalandena i DN och debattartikeln. Det var väldigt tydligt.

ÖB Micael Bydén skriver på Försvarsmaktens blogg att det handlar om en förtroendefråga och att det finns en historik av händelser som ligger till grund för hans beslut.  Han skriver också att Anders Brännström kommer att fortsätta leda den internationella övningen Viking 18. Läs artikel

Historieløs avmakt, Bjørnar Barbogen, pensjonert hæroffiser, folkebladet.no

De fortsatte manglende bevilgninger i forhold til vedtatt struktur, kombinert med konsekvensen av det omfattende terroranslaget mot USA i 2001, gjorde at Norge ganske raskt ble tvunget til å utvikle det som kan kalles et ”»alliansetilpasset forsvar». Små enheter som var utdannet og tilpasset til å kunne samvirke med allierte styrker på en internasjonal stridsarena og i kampen mot terror. For Norge som småstat betydde dette at prioritet ble gitt til Luftforsvaret og Sjøforvaret, men med store etterslep for vedlikehold. For Hærens vedkommende var konsekvensen, i tillegg til manglende vedlikehold, utvikling av svært små, spesialiserte enheter, samt mindre kampgrupper som kunne deployeres der det var behov.

Deltakelse i internasjonale operasjoner mot terror — spesielt i Afganistan – fikk store praktiske konsekvenser for Hæren. Deltakelsen i Afganistan var karakterisert av operasjoner utført i små grupper og med lett bevæpning. Vi fikk en generasjon eller flere med hæroffiserer så godt som uten øving i stridsledelse av større enheter, enheter som også omfattet bruk av artilleri, stridsvogner og luftvern. Og heller ikke øvelse i samvirke med marinestyrker og i operasjoner under et realistisk scenario for fly- og helikopterstøtte. Fly- og helikopterstøtte til hærstyrkene i Afganistan var lett å skaffe og kom raskt, noe som er et helt urealistisk scenario for de aller fleste operasjoner i en forsvarskrig i Norge. Samtidig var det omtrenet ingen øvingsaktivitet i Norge som omfattet større styrker. Läs artikel

Finlands utrikesminister Timo Soini: ”Sveriges sak är vår”, dn.se

Sveriges och Finlands försvarssamarbete är ett relativt nytt, men ett viktigt kapitel i samarbetet mellan våra länder. Det har framskridit utmärkt väl. Det är viktigt att det också sträcker sig till grundläggande säkerhetsaspekter som förebyggande av konflikter, jämställdhet och försvar av det multilaterala systemet…

Ryssland är Finlands omedelbara granne, det är ett bestående faktum. Vårt sätt att förhålla oss till Ryssland har redan under en längre tid varit en kombination av beslutsamhet och dialog. Vi håller fast vid våra principer, men vi är redo att föra en öppen diskussion. Det har varit ett hållbart förhållningssätt…

Det är i Finlands och Sveriges intresse att EU:s förmåga att reagera på vår tids säkerhetsutmaningar stärks. Det gäller även extrema situationer, som militära angrepp. Den solidaritet som är inskriven i Lissabonfördraget ska vara verklig och konkret. Vi har båda ett nära samarbete med Nato. Detta samarbete, som vi kallar 29+2, motsvarar mycket väl våra behov eftersom vi delar säkerhetspolitisk miljö med Nato. Finland vill lyfta fram den ömsesidiga nyttan som utgångspunkt för samarbetet.

Sveriges och Finlands bilaterala försvarssamarbete är ett relativt nytt, men ett viktigt kapitel i samarbetet mellan våra länder. Det har framskridit utmärkt väl. Det är ett djupgående samarbete mellan två likasinnade länder, ett samarbete som gäller alla tänkbara förhållanden. Jag har vid flera tillfällen sagt att jag inte ser något behov av att definiera gränserna eller slutpunkten för detta samarbete. Det följer sin naturliga gång. Läs artikel

 

Foredrag: Forsvarssjefens årlige statusoppdatering – Gjennomføringsevne og modernisering, oslomilsamfund.no

…NATO har besluttet at den videre støtten til Afghanistan skal styres av situasjonen og ikke tiden, noe som innebærer et nærvær i mange år fremover. NATO er nå i prosess med å endre sin strategi i Afghanistan i den hensikt å svekke både IS og Taliban, og skape et bedre grunnlag for en politisk løsning. NATO øker i den sammenheng sitt styrkenærvær i Afghanistan med ca 10% ved årsskiftet. Det samme gjør Norge.

Sommeren 2017 skiftet vi vårt konvensjonelle bidrag i”Operation Inherent Resolve (OIR)” fra det kurdiske selvstyreområdet til Anbar provins og Eufrat-dalen.

Etter ønske fra USA fremskyndet vi deployeringen av en ”task unit” fra Telemark bataljon. De gikk inn i fremre linje og mentorerte en av de irakiske brigadene som frigjorde flere mindre byer på vei nordover til den syriske grensen ved Al-Qaim.

Vår evne til å bidra hurtig med en etterspurt og robust avdeling i denne operasjonen, har høstet betydelig anerkjennelse hos våre allierte. Sjef Tmbn og hans soldater har fått mye ros for hvordan de løste sitt oppdrag under fremrykningen mot Al-Qaim.

Statsminister Haider al-Abadi proklamerte seier over IS 9.desember 2017. IS har mistet det territoriet de kontrollerte, men fortsatt finnes det lommer med IS krigere både i Irak og Syria som truer stabiliteten i området.

OIR vil derfor fortsette ennå en tid, først med stabiliseringsoperasjoner men etter hvert gå over i ny fase hvor oppbyggingen av regulære irakiske styrker vil stå mer i fokus. Det pågår nå diskusjoner om NATO skal ta en større rolle i denne oppbyggingen.

Mandatet til de norske styrkene går ut i mars, og FD er i prosess med å vurdere alternativer med hensyn til videre engasjement i Irak. Läs talet

Forlater toprosentmålet, aldrimer.no

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen bekrefter at regjeringen vil bruke en stadig lavere andel på forsvar. Det er i strid med både NATO-forpliktelser og partiprogrammene til Høyre og Frp…

Også på Stortinget er det et overveldende flertall som ønsker å trappe opp bevilgningene til Forsvaret. Både Høyre, Frp, Arbeiderpartiet og Senterpartiet er blant dem som har programfestet en slik satsing. Det er heller ikke småpenger det er snakk om: Forsvarsbudsjettet, som i dag er på ca 55 mrd., må trolig løftes opp til 70-80 mrd. for å nå NATO-målet.

Men nå sier altså forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at Norge ligger an til å gjøre det motsatte. Ferske tall tilsier at satsingen på Forsvaret skal reduseres de kommende årene. En stadig fallende andel av BNP vil gå til Forsvaret. Läs artikel

Finlands regering vill skärpa övervakning,svd.se

Finlands regering vill att riksdagen brådskande behandlar ett förslag om en ny underrättelselag. Lagförslaget skulle ge Finlands motsvarighet till Säpo, Skyddspolisen, och den militära underrättelsetjänsten större möjligheter att snabbt övervaka misstänkta hot mot landets och medborgarnas säkerhet.

Men det rör sig inte om massövervakning enligt försvarsminister Jussi Niinistö (tidigare Sannfinländarna, numera Blå). Läs artikel

Qatar vil kjøpe russisk luftvern, aldrimer.no

Russlands avanserte luftvern S-400 Triumf kjøpes av stadig flere land. Qatar forhandler nå om kjøp av systemet. Landet vil også innlede et forsvarssamarbeid med russerne…

I tillegg planlegger landene et tett samarbeid innen forsvarssektoren. Det bekrefter Qatars ambassadør i Russland, Mohammed Al-Attiyah i et intervju med det russiske nyhetsbyrået TASS.

– Ja, vi er allerede kommet langt i forhandlingene om kjøp av luftvern, sier diplomaten – som tilføyer at forhandlingene også omfatter kapasiteter til Qatars hærstyrker – i tillegg til S-400 systemet.

Ambassadøren påpeker at da den russiske forsvarsministeren Sergei Shoigu besøkte Doha i oktober ifjor, ble det inngått en avtale om et forsvarsteknisk samarbeid mellom de to landene.

– Det var en viktig forberedelse til samarbeid mellom Russland og Qatar innen forsvar, kjøp av våpen og materiell, trening av militære styrker, vedlikehold og selvsagt også etterretningssamarbeid, sier Al-Attiyah.

– Qatar vil innen kort tid ha en militærattache på plass i Russland og vise versa, tilføyer han om landenes samarbeid. Läs artikel