Aurora 17 övningsplan, Försvarets Forum 03/2017

Scenariot är en eskalerande väpnad konflikt i vårt närområde där Sverige utsätts för ett strategiskt överfall och Försvarsmakten ska försvara svenskt territorium. Målet är att höja Försvarsmaktens samlade förmåga att möta en kvalificerad motståndare och framförallt att använda stridskrafterna tillsammans. – Den över tiden försämrade omvärldsutvecklingen tydliggör att Sverige måste ha förmågan att snabbt kunna möta olika händelseutvecklingar. Det är bland annat därför vi genomför Aurora 17. Under övningen bygger vi ett starkare försvar. Vi ökar här den samlade försvarsförmågan – att möta ett väpnat angrepp mot Sverige, säger Thomas Karlsson. Övningen inleds med förberedelser över hela Sverige och mottagande av utlänska deltagare. Krigsförband, ledningar och myndigheter förbereder sig. Det handlar om att säkerställa ledningsförmågan, öka samordningsfunktionen och uthålligheten. Värdlandsmoment genomförs i Göteborg med personal, utrustning, fordon och övrig materiel som ska integreras i de svenska förbandens struktur för att kunna ledas av svensk personal.

Läs merAurora 17 övningsplan, Försvarets Forum 03/2017

Minister of Defence Jussi Niinistö at The Alliance of Conservatives and Reformists in Europe ACRE) Seminar in Helsinki, defmin.fi

…It has not been necessary for Finland to revise current policies. The primary task of the Finnish Defence Forces continues to be the defence of own territory. Out territorial defence system has proved to be a well justified solution and we shall develop it further in the future. We are also committed to maintaining general conscription and defending the entire country. Our defence solution has proved enduring.

Although there has been no need to change the basic guideline we, too, have had to respond to the changed situation. Intensified military activity close to our borders and the difficulty to foresee developments in the security environment require us to have better readiness than before. We continue to further that for example by legal measures and increased resources.  Based on the system of general conscription, the Finnish Defence Forces train annually over 21 000 conscripts and about 18 000 reservists in reservist training. In addition, through voluntary national defence about 28 000 reservists receive training on the annual basis. In recent decades, elsewhere in the world the trend has been from general conscription to selective conscription or a professional army.

Läs merMinister of Defence Jussi Niinistö at The Alliance of Conservatives and Reformists in Europe ACRE) Seminar in Helsinki, defmin.fi

Viceamiral Rosenius och begreppen, Per Blomquist

Frank Rosenius vill ha debatt om den gamla goda devisen ”ÖB:s sega gubbar” och om den otydliga begreppsapparaten.Han anför:

”Min synpunkt på ÖB:s sätt att uttrycka sig, när det gäller operativ inriktning med nu befintliga resurser, är att det i det av ÖB skrivna förordet i doktrinen blandas ord/uttryck som ’tröskeleffekt’, ’motståndaren [måste] snabbt kunna mötas’ och ’uthålligt motstånd’ med ’undvika att förlora kriget’. Målsättningen för våra försvarsansträngningar är således att inte förlora – vilket på normal svenska torde tolkas som att ’ta inga risker, spara på resurserna’.”

Det var en skicklig tolkning av ”ÖB:s sätt att uttrycka sin operativa inriktning”. Denna tolkning stämmer väl överens med en indirekt defensiv strategi och rimmar väl både med militär alliansfrihet och ett krigsavhållande försvar. Nils Sköld grundade sin uppfattning – under 1980-tal – på den tidens moderna robotteknik parad med en analys av det politiska och militära strategibegreppet. Han blev hånad med uttrycket att ”så många sega gubbar finns inte”. Han bemötte kritiken med sakliga argument. Han hade bland annat studerat Jugoslaviens partisanstrategi.

Läs merViceamiral Rosenius och begreppen, Per Blomquist

Minister of Defence Jussi Niinistö at the Security Seminar in Stockholm, defmin.fi

I am happy to be able to start with a few current political guidelines, since the Finnish Government Report on Defence or so called “Defence White Paper” was approved last week by the Finnish Parliament. The Defence Report’s key goal is to ensure that Finland’s defence capability meets the requirements of the ever more challenging security environment…

As stated, cooperation is needed in the Arctic between states and civil/military officials. On the military side, it is important at least from an unintentional crises and accident prevention perspective. This is also important to do with Russia and also in the Baltic Sea area. I think everyone wants to prevent this kind of events to the last.

Due to the change in the security situation in our close vicinity, the demands on defence and cooperation have grown. Finland both strengthens her national defence and intensifies international defence cooperation as a militarily non-aligned country. Defence cooperation is important to Finland’s defence capability. It also enhances deterrence and improves the chances of receiving political and military assistance when needed. Peacetime cooperation lays the foundation for cooperation during crises. Today, Finland has signed the documents for joining the UK-led Joint Expeditionary Force (JEF). JEF is one of the important parts of our defence cooperation network. I am glad, that also Sweden has today joined the cooperation. Both Sweden and the UK are important partners for Finland and this gives our cooperation yet another dimension. We believe that the cooperation will enhance our national defence capability and deepen cooperation with our partners.

To conclude, I would like to point out two things:

  • Firstly, the military operating environment has changed and it is in a flux. The consequences of this change are estimated to continue for a long time. This will be reflected also in the Arctic region and we need to take that into account.
  • Secondly, the operating environment requires maintaining and developing the national defence capability by all of us. In the case of Finland, this will be supported through enhanced resources, updating our legislation and deepening defense cooperation. Läs talet

Vettig samarbetsform men ingen ersättning för ökade försvarsanslag, ekuriren

Det finns många goda skäl för samarbetet med Storbritannien och andra om resurser för en snabbinsatsstyrka…

Det går inte att med nya samarbeten ersätta förband eller militärteknik som inte finns eller som saknar tillräckligt med övning, ammunition eller transportkapacitet. I Sverige och flera andra länder är försvarsanslagen fortfarande på en nivå som hörde ihop med de långt mindre spända förhållandena i Europa för 15-20 år sedan. Snabbinsatsstyrkor är trovärdiga bara om de ingår i en militär styrka som är välutrustad, bemannad och tränad.

Samarbetet möjliggör att man får mer styrka för samma pengar. Men faktum kvarstår att de svenska försvarsanslagen enligt gällande fempartiuppgörelse mellan S och M – samt C, KD och MP – inte kommer att räcka. Att rätta till detta kommer att kräva mer skattepengar. Det ändras inte heller av ett samarbete med Storbritannien och Finland. Läs ledaren