USA-expert: Merkels ord väger tyngre än Trumps, svd.se

Angela Merkels markering mot Donald Trump öppnar för ett utrikespolitiskt skifte. Det anser många bedömare.

– Sverige skulle kunna vara en drivande partner när det krävs att EU-samarbetet ökar, säger Mats Karlsson, direktör vid Utrikespolitiska Institutet.

Angela Merkels tal i München gav eko i hela världen. Den tyska förbundskanslerns tolkning av den senaste tidens händelser kom strax efter att Donald Trump återvänt till Washington efter sin första utlandsresa som USA:s president. Flera bedömare anser att den utrikespolitiska sprickan vidgats dramatiskt.

– Hon uttryckte sig i plural. Därför får man anta att Merkels fastläggande av en ny riktning gäller även Storbritannien efter brexit. Storbritannien trodde att man gjort något taktiskt smart, men i själva verket har man hamnat på fel sida av historien, säger Mats Karlsson, högste chef på UI…

Han menar att Sverige kan dra nytta av den spricka som uppstått i utrikes- och säkerhetspolitiken och försvagningen av den transatlantiska länken:

– Det här är en möjlighet för Sverige. Vi måste förbereda oss på en annan tid som definierats sedan andra världskriget. Europas ledarskap måste kliva fram och definiera situationen. Vad vill Sverige göra? Frågan gäller även ett land som Finland, säger Mats Karlsson, som fäste sig vid en annan sak från helgens G7-möte på Sicilien:

– Alla hade förväntat sig att Donald Trump skulle säga något om Natos kapitel 5 (från 1949), vad gäller ömsesidiga försvarsförpliktelser vid eventuella angrepp. Men Trump som ledare vill inte uttrycka den förpliktelsen i fördragsordningen, konstaterar Mats Karlsson. Läs artikel

President Niinistö ställer upp för omval – vill ha stöd av valmansförening, svenska.yle.fi

President Sauli Niinistö vill fortsätta som president men ställer inte upp i valet 2018 som Samlingspartiets kandidat. Istället vill han ha en valmansförening bakom sig. För att kunna ställa upp en kandidat i presidentvalet behöver en valmansförening samla minst 20 000 namnunderskrifter. Presidenten säger att han vill se hur brett stödet för honom är bland finländarna. Om man inte lyckas samla in tillräckligt många namnunderskrifter, kommer Niinistö inte att ställa upp i valet.

– Om man inte får ihop en valmansförening, vad har jag då i valet att skaffa, säger presidenten.

Presidenten uttalade sig på en presskonferens på Talludden i dag…

För det första har presidentens inflytande i partipolitiken minskat i takt med att presidentens inrikespolitiska inflytande har minskat. Partipolitiken spelar helt enkelt en allt mindre roll i presidentens jobb. För det andra verkar Niinistö tycka att Finlands utrikespolitik kan samla en bredare front bakom sig. Den utrikespolitiska situationen har enligt honom förändrats och läget i världen har blivit allt svårare att förutse. Trots att det i Finland finns olika utrikespolitiska åsikter, har företrädarna för de olika åsikterna stått eniga då frågan om vad vi ska göra nu uppstår, säger Niinistö.

Presidenten ser alltså att Finlands utrikespolitik kan sammanföra människor från olika partier. Läs artikel

Carl Tham: Överdrivna hotbilder mot Sverige! Dala-Demokraten

Regeringens säkerhetspolitik hotar bli en fara för vår säkerhet och oberoende. Istället för att göra vad vi kan för att främja avspänning i regionen skickas försvarsministern fram med det ena aggressiva anförandet efter det andra. Han kastar sig nu i famnen på Trumps försvarsminister och hans anförande i anslutning till besöket i USA var extremt i sina angrepp på Ryssland och totala uppslutning till USA och dess militära avsikter. Här fanns inte ens ett försök till nyansering eller nykter analys av det globala världsläget. Hoten enligt den svenska regeringens uppfattning är uteslutande Ryssland och Kina och det är USA som tillsammans med sina vasaller, dit numera också Sverige vill räknas, måste upprätthålla världsordning och fred…

Svensk säkerhetspolitik idag borde liksom tidigare på alla nivåer verka för avspänning i regionen. Då är inte villkorslös uppslutning till USA lika lite som bombastiska angrepp på Ryssland i vårt intresse och inte heller att understödja och delta i militära styrkedemonstrationer. Försvarsministern tycks tro, med den militära logik som han gjort till sin och regeringens, att de kommer skrämma Ryssland och göra Putin beskedlig, ja lika bra som Trump. Men det enda resultatet lär bli nya militära aktiviteter från rysk sida och så rullar det på med ökad upprustning och ökad spänning. Läs ledaren

Mats Engström: Återskapa driftvärnet, vlt.se

…2004 avvecklades driftvärnet, den del av hemvärnet som skulle skydda kritisk infrastruktur. Driftvärnet bildades 1944 och delar av det fanns knutna till Statens vattenfallsverk, Televerket, Postverket, Statens järnvägar och speciellt skyddsvärda objekt. De statliga verken har under 1990-talet bolagiserats och konkurrensutsatts vilket har gjort marknaderna för el, tele, post och järnvägar effektivare och mer dynamiska.

Det har varit en bra utveckling i sig, men en bieffekt har varit att infrastrukturen lämnats värnlös. Kraftstationer, elledningar och kommunikationsnät finns spridda över hela landet, över många olika operatörer, och är i praktiken obevakade. Radio- och tv-masten i Lillhärad, hamnen och kraftvärmeverket kan alla vara känsliga för sabotage, liksom industrin i Västerås som är en viktig leverantör till kraftindustrin. Driftvärnet avvecklades utan att ersättas av något, vilket har visat sig olyckligt då hotbilden förändrats…

Det är bra att regeringen återigen börjar använda termen totalförsvar, men det är också dags att fylla termen med innehåll. Läs artikel

Merkel varnar för att USA och Storbritannien inte längre är pålitliga partner, svenska.yle.fi

Europa måste ta sitt öde i egna händer, när västalliansen splittras av brexit och Donald Trumps presidentskap, sade Tysklands förbundskansler Angela Merkel på söndagen.

– Tiderna när vi fullständigt kunde lita på andra är på väg ut. Det har jag upplevt de senaste dagarna, sade Merkel på ett valmöte i München.

För henne blir relationen mellan Tyskland och Frankrike framöver särskilt viktig. Merkel hade precis återvänt från G7-mötet, som slutade i lördags utan någon uppgörelse mellan USA och de sex övriga ledande ekonomierna om att förbinda sig till 2015 års klimatavtal. Hon beskrev resultatet av ”sex mot en”-diskussionen som ”mycket besvärligt, för att inte säga otillfredsställande”.

Trump ska ha delgett ”sina förtrogna” att han planerar att lämna Parisavtalet, enligt Reuters. Läs artikel

Kemiska vapen brännhet fråga på Natokonferens i Helsingfors, svenska.yle.fi

Finland står värd för en årlig Natokonferens i dag (29.5). En av de mest brännande frågorna är användningen av kemiska vapen i Syrien. Också Nordkorea och kärnvapennedrustning ska diskuteras…

Det finns tre sorter av massförstörelsevapen – biologiska och kemiska vapen samt kärnvapen. Ett biologiskt vapen är till exempel avsiktlig spridning av en sjukdom som ebola. Kemiska vapen utnyttjar giftiga kemikalier som leder till förlust av funktionsduglighet, bestående skada och död genom spridning av giftiga gaser.

– Kemiska vapen ser ingen skillnad på offren och drabbar alla i området de riktas mot. Barn, äldre – det gör ingen skillnad, säger Mikael Långström på utrikesministeriet.

Långström arbetar för att förebygga användningen av kemiska och biologiska vapen…

I början av april dog över 80 människor i en kemisk vapenattack i Syrien. Attacken inträffade i rebellkontrollerade provinsen Idlib och många länder har fördömt attacken. Bland annat USA, Frankrike och medborgarorganisationer skyller på den syriska regimen som leds av president Bashar Al-Assad. Ryssland pekar ut de syriska rebellerna som skyldiga. De påstår att en bomb träffade ett förråd där rebellerna förvarat nervgas. Syriska presidenten Al-Assad kallar incidenten en lögn och ett påhitt. Sedan incidenten har en utredning varit på gång. Vem eller vilka de skyldiga är har ännu inte offentliggjorts eller fastställts.

Utredningen om giftiga kemikalier använts sköts av Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW). Vem som är skyldig, undersöks därefter av OPCW:s och FN:s gemensamt grundade undersökningsgrupp. Läs artikel

Niklas Wiklund: Försvarsförmågan ökar inte i den takt omvärldsutvecklingen kräver, blt.se

Säkerhetsläget i östersjöområdet är minst sagt dynamiskt. Det går sällan en vecka utan händelser som bidrar till att destabiliseringen ökar. I min föregående krönika skrev jag om att Ryssland planerar att föra in kärnvapenbärande atomubåtar och robotkryssare samt den kommande ryska övningen Zapad, och reaktionerna har inte låtit vänta på sig…

Regeringen har förvisso prioriterat militära förband till Gotland, väckt upp värnplikten, tillsatt en rad utredningar, ökat ambitionerna inom totalförsvaret och lagt mycket tid på att försöka skapa militära samarbeten – utanför Nato. Men trots att statsminister Stefan Löfven tydligt har uttalat att ”Sveriges fred, frihet och säkerhet ska värnas. Staten har ingen viktigare uppgift än denna” så har de nödvändiga finansiella tillskotten till såväl det militära som det civila försvaret i stort sett uteblivit, och därmed så kommer försvarsförmågan inte att öka i den takt som omvärldsutvecklingen kräver. Läs krönikan

Sverige, NATO och alliansfriheten | Skarpnäckskyrkan, måndag, 29. maj 2017

Inför valet 2018 vill nu samtliga borgerliga partier att Sverige avslutar alliansfriheten och ansluter sig till NATO. Det skulle bli den största förändringen av svensk säkerhetspolitik på 200 år. Vad vill
socialdemokratin?

För dem som vill veta mer ordnar vi möte i maj med två experter med lång erfarenhet av Sveriges säkerhetspolitik: Thage G. Peterson och Sven Hirdman. Thage G. Peterson kommer att tala på temat ”Svensk militär alliansfrihet utan NATO-medlemskap”.
Sven Hirdman föreläser om ”Sverige, Ryssland och säkerhetspolitiken”.

Fritt inträde
Arrangeras av Socialdemokraterna i Skarpnäck

NATO’s Article 5: The law bows to power, Washington Post

Article 5 of the 29-member North Atlantic Treaty Organization (NATO) has been willfully misinterpreted to accommodate the vaulting ambition of the American Empire for world domination.

Article V does not and constitutionally could not require the United States to commence war if a NATO member is attacked. For example, if Montenegro were attacked by Serbia. A congressional declaration of war would be necessary to defend a NATO member from aggression under the Declare War Clause of the U.S. Constitution, Article I, section 8, clause 11.

But the law bends to become an instrument of power, not of justice.  The plain meanings of words are routinely ignored under the banner of Realpolitik.  Article V is exemplary, as a few pages of history and the treaty text demonstrate. Läs artikel

Trump på drift i världen, Torsten Nilsson, ledare i Östra Småland

..I ett skarpt läge, kommer USA:s politiska ledning, inte Nato, att besluta om och hur amerikansk militär ska sättas in i händelse av ett angrepp på ett europeiskt land. Garantin är inte absolut.

Säkerhetsgarantier som ingen tror på, har inte mycket avskräckande effekt.

Och om inte ens medlemmar av försvarsorganisationen kan känna sig säkra på USA:s hjälp, kanske icke-medlemmen Sverige ska fundera på vad amerikanska generalers och politikers försäkringar är värda. Som nu senast försvarsminister James Mattis uttalande i Dagens Nyheter: ”Om Sverige hamnar i knipa – då kommer vi”. Kan vi verkligen lita på det? Trump verkar inte älska Sverige, lika litet som han gillar EU och Nato. Läs  artikel

Vad utredningen inte tog upp – om Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan, Lars-Gunnar Liljestrand

Sverige deltog i kriget i Afghanistan för att kvalificera sig som partner till USA och Nato i framtida militära operationer.

Den statliga utredningen (SOU 2017:16) skriver inte uttryckligen om motivet men säger att ett av målen – ”Trovärdighet för och förmåga hos Sverige som deltagare i internationella insatser” – har uppfyllts tillfredsställande och att ”Deltagandet i Isaf bidrog till att partnersamarbetet mellan Nato och Sverige utvecklades”. Inga övriga mål som rörde utvecklingen av det civila samhället uppnåddes.

Det var också naturligt då de målen aldrig var huvudsaken för Sveriges deltagande i kriget. Om insatser för civila mål stod i vägen för de militära operationerna fick de förra vika.

Läs mer

Nato blir en kostsam affär, Lars J Eriksson, ledare i Skånska Dagbladet

I princip är Natoländerna överens om att varje land skall satsa motsvarande 2 procent av bruttonationalprodukten. Men de flesta gör det inte. En del är inte ens i närheten…

Frågan är om det allmänna opinionen insett detta och hur de kommer att reagera när mer pengar till försvaret krymper utrymmet för kärnområden som vård, skola och omsorg. Dessutom måste ifrågasättas vad det nyttjar till. Natoländernas samlade försvarsutgifter är mångdubbelt högre än Rysslands rätt blygsamma försvarsbudget. Idag är Natos försvarsutgifter ungefär tio gånger större än Rysslands och om Natoländerna lyssnar på Donald Trump kommer avståndet att bli ännu större. Vad denna ”overkill capacity” skall tjäna till har ingen gett något trovärdigt svar på. Läs artikel