Värdlandsstöd i praktiken, forsvarsmakten.se

Under september genomförs Aurora 17, en nationell övning med mer än 19 000 män och kvinnor från alla delar av Försvarsmakten. Målet är att öka den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. Därför deltar också ett flertal andra myndigheter, men även utländska militära förband, i övningen. Förmågan att ta emot och lämna stöd till de utländska förbanden, så kallat värdlandsstöd, är en viktig del i övningen.

– Regeringens inriktning för Sverige är tydlig – vi bygger säkerhet tillsammans med andra, förklarar generalmajor Bengt Andersson som är övningsledare för Aurora 17. Försvarsmakten har därför en viktig uppgift att öva och samarbeta med andra länder och organisationer, och att öka förutsättningarna för att ge och ta emot militärt stöd.

Aurora 17 är dock en nationell övning med svensk ledning. För att träna den svenska försvarsförmågan mot en större och kvalificerad motståndare, vilket övningsscenariot bygger på, kommer förband från andra länder att delta i övningen.
– Aurora 17 innebär också ett steg på vägen för att öka Sveriges förutsättningar att ta emot utländskt militärt stöd om det skulle behövas, och regeringen så beslutar, i en verklig kris- eller krigssituation, säger Bengt Andersson…

Försvarsmakten, tillsammans med andra myndigheter och organisationer, ska utveckla förmågan till värdlandsstöd. Det handlar ytterst om att de utländska förbanden ska kunna verka och lösa sina uppgifter på svenskt territorium. Värdlandsstödet omfattar både militärt och civilt stöd och ställer krav på samhällets samlade resurser – nära samverkan mellan Försvarsmakten, ett fyrtiotal olika myndigheter och aktörer och de utländska förbanden är en grundförutsättning…

Försvarmakten kan inte själv bestämma om ett land ska bjudas in för att delta i övningar i Sverige. För att ett utländskt förband ska kunna öva på svensk mark krävs först ett regeringsbeslut. Varje deltagande utländskt förband har också ett värdförband knutet till sig, det vill säga ett svenskt förband som följer det besökande förbandet under hela övningen. Under Aurora 17 kommer både de svenska och utländska förbanden att öva på militära övningsområden, men även på civil mark. Läs pressmeddelande

Hultqvist kräver justering av Försvarets budgetunderlag, svd.se

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) ger Försvarsmakten bakläxa på budgetunderlaget för 2018, enligt en handling som sekretessprövats på SvD:s begäran. Försvaret ombeds här ”specificera” hur underskottet på 6,5 miljarder ”beräknats” och ”hur det är fördelat per år”…

Enligt ÖB försvinner 6,5 miljarder i minskad köpkraft på grund av kostnadsökningar och valutaeffekter i stora icke valutasäkrade materielprojekt, som den nya E-versionen av stridsflygplanet Jas Gripen och superubåten A26.

– Det gäller egentligen alla kontrakt med dollar- eller eurokomponenter, säger en källa till SvD.

Vid sidan av det redovisas ytterligare miljardunderskott och brister i försvarsförmågan i en hemlig bilaga till regeringen. Konsekvensen blir att försvaret måste ”ta bort, reducera eller förskjuta tidigare planerade åtgärder” när det inte längre finns ”några marginaler”…

Av den öppna delen framgår att Hultqvist vill ha klargöranden på minst sex punkter.

I samtliga fall rör det sig om att redovisa ”vilket belopp som gäller för budgetåret 2018” och hur kostnadsfördelningen 2019 och 2020 och uppdelningen på olika anslag ser ut. Mer konkret ombeds försvaret ”specificera hur beloppet 6,5 miljarder kronor beräknats och hur det är fördelat per år och anslag”. Läs artikel

Tillerson fördömde ”Rysslands aggression” i Ukraina, dn.se

Vid sitt första officiella besök på försvarsalliansen Natos högkvarter i Bryssel fördömde USA:s utrikesminister Rex Tillerson vad han kallade ”Rysslands aggression” i Ukraina. Det är ett ordval om det ryska agerandet som president Donald Trump aldrig har använt.

Om det uttalandet gladde flera av USA:s europeiska allierade i Nato var Tillerson mer kärv i ett annat avseende; han varnade för att alla medlemsländer i Nato snabbt måste visa upp planer för att nå det sedan tidigare överenskomna målet att spendera två procent av BNP på försvarsutgifter senast år 2024…

Medan Trump tidigare dömde ut Nato som ”otidsenligt”, uttryckte sig Tillerson mycket positivt om försvarsalliansen:

– Vi vill ha en diskussion om Natos ställning här i Europa, särskilt i östra Europa som ett svar på Rysslands aggression i Ukraina och på andra ställen, sade Tillerson.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg slog för sin del fast att relationerna mellan de europeiska Natoländerna och USA är ”bergfasta”. Läs artikel

Soini diskuterade Natoövningar med Turkiet, canews.fi

Utrikesminister Timo Soini (Sannf) säger att han diskuterat Natos övningsverksamhet med Turkiets utrikesminister Mavlüt Cavusoglu.

Nato fattar för närvarande inga beslut om nya militärövningar med partnerländer, Finland inkluderat. Orsaken är en tvist mellan Turkiet och Österrike, som lett till att Turkiet stoppat alla nya beslut.

Soini säger att Turkiet är villigt att jobba på en lösning som skulle låta partnerländerna med undantag för Österrike att delta i övningarna. Han vill ändå inte ta ställning till huruvida arrangemanget skulle passa Nato, som av tradition behandlat partnerländerna likvärdigt.

Soini, som deltog i arbetslunchen vid Natos utrikesministersmöte på fredagen, säger att frågan är viktig och hoppas på en snar lösning på problemet.

– Det här är en fråga som måste lösas. Tack och lov har vi flera format för deltagandet.

Som det nu ser ut kommer Finland i år bara få delta i övningarna som spikades före slutet av fjolåret då grälet blossade upp. Läs artikel

Internationell konferens samlar världens ledande fredsmedlare i Helsingfors, sttinfo.fi

Världens främsta experter inom medling och fredsbyggande samlas i Helsingfors den 5–6 april.­ Den internationella konferensen ordnas av utrikesministeriet och syftet är att stärka möjligheten till fred i dagens instabila värld.

Antalet konflikter ökar och samtidigt har konflikterna blivit allt mer komplexa. Arbetet för att förebygga och lösa konflikter är svårare än någonsin och förutsätter samarbete och samordning av dem som utför det.

”Den här konferensen kunde inte vara mer aktuell. Förutsättningarna för fredsbyggande blir allt sämre. Många ser vapen som svar på konflikter, men vapen gör bara världen otryggare. Istället för vapen behövs dialog”, säger en av konferensens arrangörer, grundaren av Crisis Management Initiative (CMI) och nobelpristagaren, president Martti Ahtisaari…

Till huvudtalarna under konferensen hör förutom president Ahtisaari också FN:s tidigare Syriensändebud Lakhdar Brahimi, Förenta staternas tidigare ambassadör till FN och till Syrien Zalmay Khalilzad, Namibias före detta president Hifikepunye Lucas Pohamba, Centralafrikanska republikens före detta president Catherine Samba-Panza och utrikesministerns särskilda representant för fredsmedling, riksdagsledamoten Pekka Haavisto. Läs pressmeddelande