Sverige skall inte spela med i The Great Game, Lars-Gunnar Liljestrand

Nu pågår det femte Afghanistankriget. Storbritannien genomförde tre, sedan kom Sovjetunionen och nu USA.

Sverige deltar sedan mer än 14 år med trupp under Natos ledning i det femte kriget.

Stormaktsinterventionerna under de tre första krigen fram till 1919 kallades The Great Game då de handlade om kontrollen över Centralasien, med Ryssland och Storbritannien som huvudkonkurrenter. De efterföljande krigen gällde också geopolitik och hegemoni, även om de gick under andra paroller. Sovjetunionen krig utgavs för att stödja en progressiv regim hotad av fundamentala islamister, och USA:s intervention 2001 var starten på president Bushs ”War on Terror”.

Några år efter 2001 konstaterade CIA att det bara fanns 50–100 al Qaeda-medlemmar i Afghanistan. Därmed skulle följaktligen kriget mot terrorismen vara över i Afghanistan. Al Qaeda fanns då i mycket större grupper i olika länder i Mellanöstern, i Jemen, i Somalia, och i Saleh-området i Nordafrika.

Läs mer

Inför jubileumsåret – Tillsammans Statsministerns nyårshälsning, valtioneuvosto.fi

…Jag förstår väl att många finländare är oroade över vad som händer i världen. För regeringen är det viktigaste att sörja för Finlands och finländarnas säkerhet under alla omständigheter. Nu om någonsin gör vi klokt i att följa vår långsiktiga och gemensamt överenskomna utrikes- och säkerhetspolitik, som majoriteten av finländarna understöder.

Vår linje vilar på alliansfrihet, ett trovärdigt försvar, internationellt samarbete framför allt inom FN och EU, goda bilaterala relationer i alla riktningar samt ett smidigt samarbete myndigheter emellan. Vi agerar som en del av det internationella samfundet för att hitta politiska lösningar på kriser och för att förhindra terrorism och andra hot. Läs nyårshälsningen.

FN:s säkerhetsråd stöder eldupphöret i Syrien, svenska.yle.fi

FN:s säkerhetsråd stöder det eldupphör som Ryssland och Turkiet har förhandlat fram i Syrien. Världen hoppas att avtalet är en början till fred i den sex år långa konflikten.

Det var på ryskt och turkiskt initiativ som den landsomfattande eldupphöret trädde i kraft i Syrien i går.

De båda länderna ville ha FN:s stöd för eldupphöret – och en resolution i saken antogs av säkerhetsrådet i kväll (lördag).

Vapenvilan, som är den tredje i Syrien i år, verkar under på det hela taget ha hållit under lördagen.Läs artikel